czwartek, 5 marca 2015

Chrześcijanie pod prawem są jak cudzołożnice.


„A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.”

Rzymian 10:4

Powyższy werset biblijny powinien kończyć wszelkie spory na temat przestrzegania czegokolwiek, co pochodzi z prawa mojżeszowego. Chrystus jest końcem prawa a jeśli ktoś nie wie, czym jest koniec to niech przyjrzy się osobie umierającej. Zobaczy wówczas jak coś się kończy i później jest martwe. Ludzie są jednak uparci i bardzo przyzwyczajają się do swoich prywatnych przekonań, dlatego zamiast przyjąć tą prostą informację upierają się że niektóre elementy prawa należy nadal przestrzegać. W tym celu zrobili podział prawa na moralne i ceremonialne. Jest to podział fikcyjny służący tylko temu by część prawa przywrócić do życia w brew woli Boga. 

Ktoś powie, że przecież nadal obowiązuje zakaz zabijania. Faktycznie jest nieco inaczej. Nie zabijamy ale nie dlatego że obowiązuje zakaz zabijania tylko, dlatego że obowiązuje nas nakaz miłowania. Nikt nam nie musi mówić, że nie wolno, zabijać my to wiemy z sami siebie, ponieważ to jest owocem miłości. Jeśli unikamy tego, czego zabrania prawo to nie, dlatego że prawo tego zabrania, ale dlatego że chcemy podobać się Bogu Ojcu i jego Synowi. Prawo dla nas już nie istnieje gdyż dla prawa jesteśmy martwi a żyjemy dla Jeszu Pomazańca.

„Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym - z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci.”
Rzymian 7:3-5

Ktoś kto trzyma się prawa nie może połączyć się z Chrystusem. Każdy, więc kto trzyma się prawa nie ma nic wspólnego z Mesjaszem. Ktoś kto chciałby zachować choćby część prawa i być jednocześnie z Chrystusem przypomina nierządnicę która ma męża a mimo to chce połączyć się z kimś innym. Taki jest sens słów Pawła w liście do Rzymian. Nie możemy połączyć się z Chrystusem dopóki jesteśmy złączeni z prawem. Dalej w liście do Rzymian czytamy:

„Teraz zaś Prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.”
Rzymian 7:6 

Każdy kto trzyma się przepisów prawa choćby tylko jednego zabiega o to by przywrócić nad sobą moc prawa i nie może pełnić służby w nowym duchu. Jest to działanie przeciw Chrystusowi, dlatego Paweł o tych co chcieli przestrzegać niektórych przepisów prawa powiedział:

„Obawiam się o was: czy się dla was nie trudziłem na próżno”.
Galatów 4:11

Nie ma nic z przepisów prawa, co zostałoby zachowane dla uczniów pomazańcowych. Jedyne rady, jakie mieli otrzymać poganie wstępujący na drogę pomazańcową zostały wypunktowane przez będących pod wpływem Ducha Świętego braci z Jerozolimy.

„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!”
Dzieje 15:28,29

Wszystkie te zasady obowiązywały zanim powstało prawo. Już Noe wiedział, że tego trzeba unikać. Nie ma na tej liście niczego, co pochodziłoby z prawa mojżeszowego, co byłoby charakterystyczne tylko dla niego. Tak postanowili apostołowie i Duch Święty. Jeśli ktoś dziś nam mówi, że jeszcze coś należy dodać do tej listy to znaczy, że chce poprawiać Ducha Świętego i że stawia siebie ponad Duchem.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

3 komentarze:

 1. Słusznie. Dodam że w przypadku ludzi kultywujących Prawo jest podobnie jak u świadków Jehowy, na pewno wielu z nich szczerze poszukując Prawdy wpadło w sidła organizacji która nie znosi sprzeciwu. Przykład który podałeś (nie zabijaj) kiedyś słyszałem podawany przez jakiegoś adwentystę, nie spożywają oni np. owoców morza i wieprzowiny lub w ogóle mięsa (co jest już chyba przejawem totalnego zaślepienia) równie dobrze można by zapytać dlaczego więc nie praktykujecie obrzezania.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kto zostaje sługą naszego Pana Jeszu wchodzi w nowe przymierze (Łk.22:20,1Kor.11:25,2Kor.3:6,14-18,Hbr.8:10,13,Obj.21:5),tu mowa jest o prawie w sercach,myślach wprost od Boga Ojca,my po prostu wiemy w duchu co wolno a czego nie wolno,to jest prawdziwa wolność w Chrystusie,pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. 17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

  Paweł, wynika z tego, był fałszywym apostołem, o czym zresztą wspominał Chrystus mówiąc: ... będzie wielu fałszywych...itd

  OdpowiedzUsuń