czwartek, 19 marca 2015

Tam gdzie kończy się wszechświat. Słowo na Dziś tom 3

To już trzeci tom z serii „Słowo na dziś”. Zaczynamy od święta trzech króli i tematu o świadkach Jehowy, a później spora dawka tematów związanych z NWO, czyli Nowym Porządkiem Świata, a także ze środowiskiem żydowskim i jego sztucznie podtrzymywanym judaizmem. Okazuje się, że Żydom nie wolno obchodzić paschy, ani żadnych innych świąt zaczerpniętych z mozaizmu. Wśród mocnych tematów jest posiadanie broni, a także służba wojskowa przy jednoczesnym służeniu Pomazańcowi. Kilka rozdziałów na temat ducha i duszy, a na koniec bardzo ciekawy temat zbawienia niewierzących członków rodziny. Po więcej szczegółów odsyłam do spisu treści, bo w tomie tym dzieje się bardzo dużo.

Oczywiście, dalej konsekwentnie używam prawidłowego imienia Syna Bożego Jeszu, co może być zaskoczeniem tylko dla nowych czytelników.

W treści odwołuję się do Pisma Świętego, stąd duża ilość wersetów biblijnych. Księgę Powtórzonego Prawa nazywam po prostu księgą Prawa a księga Jozuego to u mnie Jeszuego. Po za tym Jan Zanurzyciel, to inaczej Chrzciciel, a Pomazaniec to jest to samo, co Chrystus i Mesjasz.
Zamów już teraz w księgarni >> Słowo na dziś tom 3
lub na naszej platformie barterowej.

Spis treści:
Wstęp. . . . . . . . 3
Nie trzech króli, tylko trzech naukowców. . . 4
Raj duchowy czyli czego nie powiedzą Ci świadkowie Jehowy. 9
Oszczerstwo. . . . . . . 14
Ewangelia esseńska - ewangelia pokoju. . . 17
NWO, czyli co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata? 20
Dlaczego ludzie nie widzą nic dobrego w ewangelii? . 26
Prawda was wyzwoli! . . . . . 28
Krew przymierza za wielu wylana. . . . 31
Żydom nie wolno obchodzić paschy. . . . 37
Żydowskie bałwochwalstwo. . . . . 40
Izrael boi się Boga, czyli dlaczego nie odbudowano świątyni? 44
Biblia przepowiada koniec Izraela. . . . 48
Czy będzie III wojna światowa? . . . . 54
Co było przed Bogiem? . . . . 60
Tam gdzie kończy się wszechświat. . . . 64
Kto jest Semitą? . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Żydzi są największymi antysemitami na świecie. . 70
Na czym polega sprawiedliwość Boża? . . 74
Czy Bóg jest zwolennikiem kary śmierci? . . 80
Wybaczaj, bo to najlepszy interes, jaki możesz zrobić w życiu. 86
Śmierć jest odpoczynkiem. . . . . 91
Czy chrześcijanin może posiadać broń? . . 95
Czy chrześcijanin może być żołnierzem? . . 99
Nie szukaj drugiego pana! . . . . 103
Uważaj na cukier! . . . . . 107
Czy Chrystus znał księgę Tobiasza? . . . 110
Antykoncepcja i koncepcja czyli planowanie rodziny. . 112
Aborcja, czy Bóg za nią karze? . . . 117
Nie pytaj umarłych o los żywych. . . . 121
Wyszedłszy z grobów, weszli do Miasta Świętego. . 124
Jak pomóc krewnym, którzy nie wierzą? . . 130
„Uwierz w Pana Jeszu, a zbawisz siebie i swój dom.” . 138
Przypowieść na podstawie listu Judy . . . 143
Spis wersetów biblijnych . . . . 147
Spis treści . . . . . . 150

Spis wersetów biblijnych z podziałem na Stary i Nowy Testament, kolejność alfabetyczna. Dlaczego taka kolejność? Ponieważ często powołuje się na Septuagintę (LXX) a ona ma inną kolejność ksiąg. Uznałem, więc że alfabetyczny spis będzie najłatwiejszy do odszukiwania.Spis wersetów biblijnych: 

Stary Testament:
1 Królewska 17:23 str. 136
1 Samuela 28:11-19 str. 121
Daniel 8:27 str. 29
Daniela 9:2 str. 28
Daniela 10:1-4 str. 37
Daniela 12:4 str. 29
Daniela 12:8-10 str. 29
Ezechiela 14:14-20 str. 135
Ezechiela 18:23 str. 84, 86
Izajasza 8:4 str. 7
Izajasza 8:19 str. 121
Izajasza 11:6-9 str. 9
Izajasza 11:10 str. 10
Izajasza 11:11-14 str. 12
Izajasza 40:26 str. 60
Izajasza 65:17, 20-24 str. 140
Jeremiasza 29:10 str. 49
Jeremiasza 32:34,35 str. 49
Jeszuego 5:5 str. 38
Kapłańska 2:11 str. 107
Kapłańska 2:12 str. 108
Kapłańska 2:13 str. 108
Koheleta 9:5,6,10 str. 121
Liczb 9:1-5 str. 38
Malachiasza 3:7-9 str. 50
Mądrości 3:13,14 str. 116
Mądrości 4:1-3 str. 116
Mądrości 4:7,10,13-15 str. 91
Mądrości 4:16-20 str. 92
Mądrości 4:17 str. 93
Prawa 16:5,6 str. 38
Prawa 18:9 str. 122
Prawa 32:13 str. 108
Przysłów 5:18,19 str. 113
Przysłów 23:25 str. 133
Przysłów 25:16 str. 107, 109
Psalm 8:4,5 str. 64
Psalm 15:4 str. 106
Psalm 102:26-28 str. 66
Rodzaju 1:28 str. 114
Rodzaju 15:13,14 str. 48
Rodzaju 19:12 str. 135
Rodzaju 2:7 str. 121
Rodzaju 5:22-24 str. 94
Rodzaju 6:9 str. 134
Rodzaju 7:23 str. 139
Rodzaju 9:1 str. 114
Rodzaju 9:5,6 str. 87
Rodzaju 9:6 str. 77, 82, 86
Rodzaju 38:9,10 str. 113
Syracha 3:6 str. 133
Tobiasza 4:15 str. 111
Wyjścia 1:22 str. 117
Wyjścia 12:25 str. 39
Wyjścia 13:5 str. 39
Wyjścia 20:3-5,23,25 str. 42
Wyjścia 21:22,23 str. 118
Zachariasza 8:23 str. 141, 142

Nowy Testament:
1 Jana 1:8-10 str. 90
1 Jana 3:8 str. 14
1 Jana 5:16,17 str. 84
1 Koryntian 2:11 str. 121
1 Koryntian 7:12-14 str. 131
1 Koryntian 7:14 str. 133
1 Koryntian 7:15-16 str. 132, 133
1 Koryntian 7:37,38 str. 115
1 Koryntian 15:53,54 str. 141
1 Piotra 1:11 str. 30
1 Piotra 3:18-20 str. 129
1 Tesaloniczan 5:23 str. 121
1 Tymoteusza 2:15 str. 115, 130, 133 
1 Tymoteusza 2:15 str. 141
2 Koryntian 4:3 str. 26
2 Koryntian 4:4 st. 27
2 Piotra 1:16 str. 17
2 Piotra 1:20 str. 13
2 Piotra 3:9 str. 84, 86
Dzieje 1:14,15 str. 32
Dzieje 7:59 str. 122
Dzieje 10:1,7 str. 100
Dzieje 10:22,28,44-48 str. 101
Dzieje 11:14 str. 138, 141
Dzieje 16:30,31 str. 138
Dzieje 16:31 str. 141
Dzieje 16:32,33 str. 138
Dzieje 17:11 str. 30
Dzieje 17:26 str. 86
Dzieje 22:16 str. 120
Dzieje 25:11 str. 83
Efezjan 4:32 str. 89
Efezjan 5:10,15-17 str. 30
Efezjan 6:2,3 str. 133
Efezjan 6:4 str. 133
Filipian 1: 21-23 str. 93
Galatów 5:1 str. 104
Hebrajczyków 4:12 str. 121
Jakuba 5:12 str. 106
Jana 6:53 str. 33
Jana 8:32 st. 28
Jana 8:44 str. 15
Jana 11:11 str. 123
Jana 11:20-27 str. 32
Jana 11:25,26 str. 127
Jana 15:5 str. 32
Jana 19:27 str. 133
Judy 1:1-25 str. 144,145,146
Judy 1:3 str. 30
Kolosan 3:13 str. 89
Łukasza 3:14 str. 99
Łukasza 6:27-29 str. 87
Łukasza 6:31 str. 110
Łukasza 7:12-15 str. 136
Łukasza 8:49,50 str. 136
Łukasza 8:52-55 str. 127
Łukasza 10:1,9 str. 32
Łukasza 10:9 str. 139, 141
Łukasza 11:21,22 str. 57
Łukasza 11:27 str. 136
Łukasza 11:28 str. 137
Łukasza 12:10 str. 133
Łukasza 12:32 str. 35
Łukasza 16:13 str. 104
Łukasza 17:33 str. 127
Łukasza 20:38 str. 127
Łukasza 21:5,6 str. 40
Łukasza 21:6,24 str. 44
Łukasza 21:6,24-27 str. 47
Łukasza 21:28 str. 53
Łukasza 22:35-38 str, 96
Łukasza 22:36 str. 95, 103
Łukasza 23:46 str. 122
Łukasza 24:36-43 str. 124
Marka 3:29 str. 133
Marka 6:49,50 str. 125
Marka 9:2-6 str. 126
Marka 9:41 str. 140
Marka 16:1 str. 32
Mateusza 2:11,12 str. 4
Mateusza 3:4 str. 109
Mateusza 5:34-37 str. 105
Mateusza 6:14,15 str. 88
Mateusza 7:1 str. 16
Mateusza 8:14,15 str. 130
Mateusza 9:24 str. 123
Mateusza 9:33,34 str. 15
Mateusza 10:16 str. 87
Mateusza 10:28 str. 127
Mateusza 12:23,24 str. 15
Mateusza 12:31,32 str. 133
Mateusza 15:4-6 str. 132
Mateusza 17:2-6 str. 126
Mateusza 18:23-35 str. 89
Mateusza 23:31-37 str. 51
Mateusza 24:1,2 str. 40
Mateusza 24:15,16 str. 51
Mateusza 25:40 str. 141
Mateusza 25:45,46 str. 141
Mateusza 26:26-28 str. 31
Mateusza 26:51-54 str. 97
Mateusza 27:52,53 str. 129
Objawienie 1:1 str. 35
Objawienie 2:9 str. 67, 73
Objawienie 3:9 str. 69
Objawienie 5:10 str. 35
Objawienie 6:11 str. 123
Objawienie 6:9-11 str. 94, 128
Objawienie 7:4 str. 36
Objawienie 9,17 str. 36
Objawienie 12:10 str. 14
Objawienie 12:11 str. 93
Objawienie 15:4 str. 52
Objawienie 17:5 str. 21
Objawienie 17:6 str. 23
Objawienie 17:11 str. 25, 55
Objawienie 17:11-13 str. 52
Objawienie 17:11-14 str. 47
Objawienie 17:14 str. 53, 58
Objawienie 17:16 str. 24, 53
Objawienie 17:18 str. 21
Objawienie 18:3 str. 22
Objawienie 18:4 str. 43
Objawienie 18:23 str. 21
Objawienie 18:24 str. 24
Objawienie 19:11-16 str. 98
Objawienie 20:3 str. 87
Objawienie 20:6 str. 141
Objawienie 20:7-10 str. 87
Objawienie 21:1 str. 140
Rzymian 1:17 str. 78
Rzymian 1:20 str. 63
Rzymian 2:4-9 str. 81
Rzymian 2:14-16 str. 81
Rzymian 6:23 str. 84
Rzymian 8:18 str. 92
Rzymian 9:20 str. 74
Rzymian 11:17,20 str. 32
Rzymian 12:19-21 str. 76, 86
Rzymian 13:4 str. 83
_________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz