wtorek, 17 marca 2015

Fałszerze imienia - Norbert Knox.


W temacie Prawdziwe imię Zbawiciela powołałem się na odkrycie, którego dokonał Norbert Knox. Ponieważ nie znam angielskiego a Google wówczas słabo tłumaczyło takie teksty, więc ograniczyłem się tylko do tego odkrycia, które polegało na tym, że do roku 1779 w Anglii nie znano imienia Dźizas (Jezus). Posługiwano się do tego czasu formą Jesu (Yesu). Tak więc podmiana imienia Pana dokonała się w tym kraju w XVIII wieku.

Dziś wracam do jego odkryć. Norbert Knox w swoich badaniach doszedł do identycznych wniosków jak ja, znalazł podobną argumentację, ale doszedł do tego inną drogą. Dzisiaj Google tłumaczy na wyższym poziomie teksty angielskie, dlatego wkleję fragment jego argumentacji dotyczący Imienia Jeszu. Jednocześnie dla osób znających język angielski podaję link do pełnego tekstu.


Korzystając z tłumaczenia guglowskiego pamiętaj, że tekst powstał dla Anglików, dlatego słowo Jezus dla autora to Dźizas. Czytając ten tekst musisz brać pod uwagę, że on ustosunkowuje się nie do dźwięków a nie samych liter. Google ma takie wpadki przy tłumaczeniu jak podmiana imienia Jehovah na Jahwe co przy argumentacji Knoxa wypacza sens bo on właśnie udowadnia błędność słowa Jehovah a tymczasem z tego tłumaczenia wynika że potępia Jahwe. Musisz więc być świadom takich błędów czytając ten tekst. Mile widziani są ochotnicy do poprawienia tego tekstu. Pamiętaj też, że greckie Iesou czyta się jako Jesu bo ou to grecki dyftong który u nas jest zwykłym u.

Link do całości: EXPOSITION ON THE NAMES YESU-YAHWEH AND JESUS-JEHOVAH

Fragment googlowski tłumaczenia:

Angielski, który dołączony Dzh dźwięk do J i tym samym są dużo odpowiedzialny za wynalezienie fałszywych imię Jahwe, również wydają się być odpowiedzialne za starości cliche "Na Jowisza", przeznaczone do myśli Boga. Jowisz i Jovis są identyczne i tu nazwa Jowisz jest wymiennie z nazwą Jehowy. Łatwo jest zauważyć, że Jehowa nie jest święte imię, lecz Lucyfera oszustem.Ponieważ nie ma J w językach greckim i hebrajskim, co stanie się w imię Jezusa? Nie było Jezus przed 17 wieku. Zgadza się. "W okresie Bliski angielski [nazwa została] regularnie używane w Starym Francuski (cel) formularza lėšų . (Łac mianownik) Forma lesus było rzadkie w Bliskim języku angielskim, ale stał się regularną formą angielskiego w 16 wieku. Jednak wNowym Testamencie Tindale , 1525/34, forma Iesu została powszechnie stosowane, gdy grecki miał Iesou , Wulgaty Iesu ... To, co do zasady, zatrzymywanych przez Coverdale 1535, a wWielkiej Biblii 1539 ... " ( Oxford English Dictionary [. 1n 12 tomach] vol. 5: p. 573).Nazwa pojawia się w angielskiej Biblii i dzieł historycznych, jak Iesu (wymawiane yay-soo), przed 1633 AD, afterwhioh, zaczyna pojawiać się jako Jesu. Wreszcie w roku 1779 znajdujemy pisownię Jezus jest powszechnie używany, ale nie wyłącznie, na Jesu jest nadal używany przez 1827 i prawdopodobnie dopiero w 1881 roku (Szczegółowy etymologii skontaktuj wcześniej cytowany informator). Jezus pisowni może powstać już w 1775 lub 1776 roku wraz z szatańskiej deklaracji "Do not Tread On Me". Według Benjamina H. Freedman nie było słowo "Żyd" przed tym czasem albo. "To jest niepodważalny fakt, że słowo" Żyd "nie powstać do roku 1775. Przed 1775 słowo" Żyd "nie zamieszek istnieje w żadnym języku." ( Fakty są faktami , str. 12).Nie musisz doktorat, a nawet wysokiej edukację szkolną zajrzeć do słownika w nieskróconej do ustalenia, że ​​ponieważ nie było J przed koniec 16 lub na początku 17 wieku nazwa Zbawiciela nie mógł być Jezus (Gee- ZUS).

Rozwój wymowy nazwy zostały zmienione od Yay-soo (z fleksji, Strzelec-sooce) Jay-sooce i wreszcie Jee-ZUS, który jest nowoczesny angielski wymowa.

Pod koniec 1970 roku, zacząłem się niepokoić, co do prawdziwej wymowy imienia Zbawiciela. W tym czasie otrzymałem informacje od uczonego Ohio Biblii i studentów z języków Blblical, stwierdzając, że nazwa Zbawiciela w starożytnym języku hebrajskim jest wymawiane Yay-soo, tak samo jak w Koine (wspólnej) Grecki. Zacząłem robić kontynuację. Zanim się zbyt daleko, byli inni przekonują mnie, że to nie miało znaczenia. Próbowali mnie zapewnić, że nazwy zmieni się z jednego języka na inny (ale jak widzieliśmy, imię Zbawiciela nie zmienia się, gdy w języku angielskim, później zmienił wiele lat). Do roku 1980, myślałem trochę więcej na ten temat. Kiedy przedstawił te wyniki dr Oliver Blosser, wybitnego uczonego greckiego i hebrajskiego, którego znam osobiście, potwierdził informacje były dokładne, co do wymowy, ale jego zdaniem nie miało to znaczenia, ponieważ Jezus jest (powinien być) angielski odpowiednik tego imienia.

W styczniu 1982 roku został miesza się dociekań przez Ducha Świętego. Gdzieś w lutym tego roku, stałem się głęboko przekonany, że nazwa w języku staroangielskim i Early Modern English było wymawiane tak samo jak to było w językach biblijnych, Yesu.
Gdzie i jak nazwa Yesu (Yay-soo) pochodzą?
Język hebrajski był językiem oryginału Izraela i Pisma Świętego [OT]. Pierwszą formą imię Chrystusa znajduje się w "Księdze Liczb. Mojżesz miał pomocnika nazwie HWS` (Lb 13:. 8,16). Mojżesz przemianowany HWS` (Helper) dodając pierwszą literę imienia Bożego, to potem czytać: YHWS` (co zapewne oznaczało, YHWH jest pomocnik). Słowo YHWS` została zmieniona na (YSW`) w czasach Ezdrasza i Nehemiasza. Ten ostateczny kształt (YSW`) został transliteracji przez żydowskich uczonych w Piśmie Septuaginta (Grecja) w 3. wieku pne jako [ lesou : easou] (który brzmiał dokładnie tak, jak hebrajskiego imienia).
Rzeczywista wymowa samogłosek hebrajskim nazwa nie musi zależeć od greckiego, ponieważ był to pierwszy język z samogłoskami, do którego Pismo hebrajskiego przetłumaczonych [1000 lat. przed Masoreci wprowadził ich samogłosek znaków].
Transliteracji (przyniesienie dźwięku z jednego języka na drugi) od greckiego słowa w języku angielskim jest Yasu [yay-soo] .... Od greckie imię Chrystusa było wymawiane Yasu, a grecki brzmiał dokładnie tak, jak w hebrajskim, YSW `również został ogłoszony Yasu [yay-soo].
Grecki był językiem na całym świecie w czasach Chrystusa i Jego apostołów. Dobra nowina o Chrystusie więc najpierw rozłożone w języku greckim ....
Ponieważ Bóg wybrał tę nazwę, Yasu Świętego, dzięki któremu uratować swój lud [Mat. 01:21; Łk. 24:47; Dzieje Apostolskie 10:43; etc.] w oczywisty ma znaczenie, i nie powinny być zmienione. Bóg postanowił, że Jego imię oszczędności powinny być wypowiadane Yasu [Yay-soo]. Kim jest człowiek, aby powiedzieć, że imię Boga nie jest ważne na tyle, aby zachować swoją pierwotną wymowę i powinna wynikać z praktyki fałszywego kościoła w zwołania Jego imię "Jezus"? ( Kim jest Bóg ?,KM Bean).
Pomocnika Mojżesza jest Joshua. Joshua jest typologia Stary Testament Chrystusa Zbawiciela, a więc źródłem nazwy Zbawiciela (Yesu). Czasownik, z którego nazwa ta jest utworzona jestYS ', co oznacza, bezpieczeństwa, pomocy, ochrony ; stąd nazwa HWS `[Ozeasz i Ozeasz] co oznacza, wybawiciela lub pomocnika . Jak już widzieliśmy, hebrajski był początkowo napisany tylko spółgłoski. Przed punkty samogłosek dodano niektóre litery przybył także do wskazania samogłoski: "To jest jeszcze niespójne w pisowni hebrajskiej Biblii ... sam formularz lub słowo pisane czasem [liter samogłosek], czasem nie" ( Nowy Standardowy Encyklopedia Żydowska , str. 1928). Liczb 13:16, Mojżesz zmienił nazwę HWS` dodając pierwszą literę z Jahwe, Jod , co czyni go YHWS`. Nazwa ta jest również napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 03:21, w YHWSW`. Drugi W oznacza samogłoski U = oo. Z lub bez drugiego WAW , to samo imię: wczesna forma Yahoshu () lub Yahosu (), później formą Yesu: reprezentowane w LXX (grecka Septuaginta) poprzez Iesou , ale w angielskiej Biblii przez Nowoczesnej "Joshua" lub "Jezus". Nazwa oznacza "Jahwe pomocnika" lub "Pomoc Jahwe", "zbawienie tłumaczonych również (lub pomocy) jest Jahwe", czyli "Pan jest pomocnikiem () Zbawiciel". Psalm 124: 6 mówi: "Nasza pomoc jest w imieniu Jahwe ", a Hebrajczyków 13: 6," Pan ( JHWH ) jest moim pomocnikiem. "

Nazwa tego samego człowieka (YHWS`) pojawia się w Nehemiasza 08:17, napisany jako YSW` [Yesu (a): Yesu]. Imię Boga, Jahwe [Jahwe] może być oznaczało w nazw przez YHW, na początku lub na końcu, również przez YH ( Jod, on ) na końcu, lub po prostu Jod na początku. YSW` pisownia nazwy oznacza, że Jahwe jest Zbawicielem.

Pierwsza sylaba tej nazwy stanowi YHWH. Druga sylaba, pierwotnie HWS`, po prostu oznaczało, pomocnika lub wybawiciela, ale w jego ostatniej postaci, SW`, to nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Przede wszystkim jest on stosowany w sensie być darmowe (sejf), jak i refleksyjne do przyczynowego huzia, czyli na zapisywanie lub uwolniony w odpowiedzi na czyjejś wołanie o pomoc. Daje też wpływu bycia bogatym. Po drugie, oznacza to, że do huzia, "do prowadzenia okrzykami; krzyczeć wielkim głosem". Co Joshua zrobić w Jerychu?


Przeczytaj Jozuego 6: 1-20. On i ludzie krzyczeli z wielkim krzykiem i mury miasta spadła, a ludzie wstąpił, w siódmym dniu, typologię zbawienia Jahwe. Według 1st Tesaloniczan 4: 16-17, "Sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem ... ", który podniesie żyje tak, że zarówno oni, jak i żyjących świętych, które zostały wybrane jako Oblubienicy Chrystusa, zostanie złapany razem spotkać się z nim w powietrzu.


Nazwa Yesu, późna forma Jozuego dokładniej oznacza "Jahwe jest Zbawicielem, który odpowie na twoje wołanie i nazywają cię", czyli "Wstąp tutaj." Wezwanie do Oblubienicy. To dwukierunkowe połączenia. On nazwać tych, którzy nazwali się na Nim.Pod nazwą Jezusa, Słownik etymologiczny języka angielskiego przez ks Walter W. Skeat "Zbawiciela ludzkości. (L.-Gk.-hebr.) W Wyclif w Biblii. - L. lesus (Wulgaty). - G. lesous . . - HbrYeshu`a (. Jozue, Nehemiasz viii 17, później forma Jozuego): Formularz zamówienia z Yehoshu`a (Jozue, Liczb 13:16), co oznacza "[Pan] jest zbawieniem" lub "Zbawiciela. "(str. 314).


John L. McKenzie, w jego Słownik Biblii , ma ", Jezusa Chrystusa. 1. Nazwa . Grecki Iesous reprezentuje aramejskim i hebrajskim yesu`a .... Znaczenie nazwy ("Jahwe jest zbawieniem") ... Mateusza 01:21; Łukasza 02:21 ... "(s. 432).


I wcześniej był pod wrażeniem większości chrześcijańskich uczonych, że imię Chrystusa w języku hebrajskim był Jeszua. Ale nazwa, która jest wymawiane Jeszua (yay-kysz-ah) przez uczonych chrześcijańskich nie jest wymawiane w ten sposób przez Żydów w odniesieniu do Chrystusa. Ostatni list, ayin (oko-w), reprezentowana przez `, nie jest słyszalny w wymowie (Słownik Biblii , s. 71, McKenzie). Ayin zwykle zaniedbane, choć wydaje się w formie pisemnej (por hebrajskiego dla początkujących Gramatyka , ks Harold L. Creager, BD, str. 6). Ayin na końcu słowa nie musi zmieniać jego wymowę (nie będzie Alef lub on ).

Poniżej informacja z Złamanie kodu Biblii , Jeffrey Satinover: "Milczące litery w języku hebrajskim jest" alef "i" ayin .. ", który może przyjmować dowolne brzmienia samogłosek Wiele słowa zostały z nimi lub bez nich (takie List nazywa lexionis mater .) "(str. 312). "" Samogłoska ostatniej sylabie w Jeszui nie pochodzi od Ayin, ale od oszukańczych punktów Masoretic który nie stawi się przed 7th-8 wne "Trzeba być ostrożnym, aby nie przyznawać takie same uprawnienia do kanonicznej Masoreci jak do Mojżesza i proroków. Nie należy być zbyt krytyczni współczesnego uczonego Starego Testamentu, który myśli, że właśnie powód do zmiany jednego lub dwóch znaków Masoreci wprowadził "(. Czy lt siebie hebrajski i grecki: Przewodnik wszyscy się do Narzędzia językowe ., s 14 3).

Jeśli ayin został wymawiane mogło reprezentował jeden z dwóch dźwięków, g lub h , w zależności od różnych gramatyk i hebrajskie Septuaginta badania. Ale w imię których analizują, możemy być pewni, że to zostało zignorowane lub praktycznie milczy, ponieważ nie było w transliteracji w Sptuagint . G gruntowne nazwałby na greckiej świadczenia Iesoug , które nigdy nie pojawi. H gruntowne, poprzedzone samogłoską, że ledwo słychać i nie muszą pojawiać się w transliteracji. " Ayin jest w połowie drogi między aspiracja w siłę Alef i on . Mamy transliteracji go szorstkim oddychania [`], i praktycznie zaniedbywanie go w wymowie." ( hebr początkujących Gramatyka , str. 6). Yesu i Yesuh byłyby identyczne w wymowie. Słowo może być zamknięta z unsounded spółgłoski. "Ruchomy" ayin (nawet jeśli nie jest wymawiane, ayin jest kwalifikowana jako ruchomą literę) może być stosowany w zamknięciu, tak samo jak "cichy"Alef lub on .

W talmudyczne pisowni tej samej nazwie, ayin rzeczywiście zniknął. Zamiast YSW` ( Jod, shin, waw, ayin ), nazwa jest po prostu YSW ( Jod, shin, waw ). To nie pozostawia wątpliwości, co do "Yesu" wymowę. Talmud nazywa go YSW HNOTSRY ( Yesu ha Notsriy : Yesu Nazaretu; Notsriy oznacza również chrześcijaninem).

Większość uczonych Christian hebrajskim, odnoszą się do niego jako Jeszua lub Jeszuę, ale żydowska uczony Hebrajski powie, że nazwisko wymawia Yeshu lub Yesu. Rabin Vande Walle dowiedziałem, że nazwa ta jest stosowana tylko w odniesieniu do Chrystusa i nigdy nie jest wymawiane Jeszua. On ponadto, że chociaż to wymowa może być możliwe, że nie jest używana.Wymowa po aramejsku prawdopodobnie Yeshu lub Yesu, powiedział. Był to język używany przez Żydów w tym okresie, o których mowa w Biblii jako hebrajsku.

Kolejna wybitna postać żydowska, szanowany indywidualne w synagodze, powiedział: "Imię Jezus w języku hebrajskim jest wymawiane Yesu". Według Żydów, hebrajskie imię Chrystusa jest Yesu (wymawiane Strzelec-soo), choć niektórzy mogą go wymawia Yeshu , Angielski transliteracji z Talmudu jest "Jeszu". E jest wymawiane jako e we oni, czyli długi na gruntowne.
W Masoreci skierował się grzech czyni go shin lub " sh "w Jeszu. W szpiczasty skrypt grzech ma kropkę nad jej lewym trzonu, goleni ma jeden nad jej prawa, "niepokonany w unpointed skryptu." ( Księga wiedzy żydowskiej , s. 1758). "Prawdopodobnie nie były zróżnicowane dźwięki na początku język" ( dla początkujących hebrajskiej gramatyki , str. 5).

Rabin Vande Walle wskazuje, że istnieją dwa różne dialekty wśród plemion Izraela. W pisowni danego słowa, można by wymawiać grzech (widziałem), inne, shin (Sheen). Widocznie s lubsh gruntowne bez znaczenia w wymowie, od słowa pisane z grzechu lub podudzia były czasem wymiennie literą camek ( c = s ). Rabin wyjaśnił, że w związku z dwóch dialektów, albo wymowa byłaby poprawna, Yeshu lub Yesu. Pewne jest, skierowania do nazwy nigdy nie został wydany Jezus (Gee-zus),


"Zmiany przeszły przez hebrajskiego wymowa są ... zasłonięte, ale mogą w pewnym stopniu być śledzone przez transliteracji słów w asyryjskich (na 9. 6. wieku pne), grecki (4 wieku pne - 4 wne) ... W Europie , sh i s był zdezorientowany, aż 1100 [AD] "(. Nowy standard Encyklopedia żydowskich , str 872). Aby prześledzić dokładnie wymowę YSW`, że wtedy trzeba patrzeć do greckiej transliteracji.:

lesous jest grecką formą Starego Testamentu imię żydowskie Yesua ` , podjęta w drodze transkrypcji z języka hebrajskiego i dodanie -s do mianownika, aby ułatwić deklinację. Yesua` (Joshua) wydaje się pochodzić do ogólnego użytku o czasie niewoli babilońskiej w miejsce starszych Yehosua`. LXX [greckie tłumaczenie OT] świadczonych zarówno starożytnych i nowszych form nazwy równomiernie lesous . " ( Nowy Międzynarodowy Słownik Nowego Testamentu, teologii , vol. 2: pp. 33o-331).

Grecki jak hebrajski jest językiem fleksyjnym. Odmiana jest "zmiana lub zmiana formy słowa, które przechodzą z okazji wyróżnienia przypadku, płeć, numer, napiętej, osoby, trybu, itp" imię Zbawiciela, w języku greckim, można znaleźć napisane Iesou , lesous lub lesoun w zależności od tego, jak stosuje się w zdaniu. Root jest Iesou , tak samo jak hebrajskiego YSW , Yesu.I to greckie Jota (ee-oh-ta = Yota) i wymawiać jako " ee ". Kiedy poprzedza inną samogłoskę to brzmi jak y. Druga litera w nazwie jest greckie Eta (ay-ta) długo e jak oni . Ta pierwsza część nazwy następnie wymawiać jako ee-Ay , która jest równa yay sylaby. Litery, które następują, Sigma , Omicron , Upsilon , są brzmiało jak soo . Dlatego cała nazwa jest wymawiane Yay-soo.W języku greckim, gdy nazwa jest używana jako podmiot zdania (mianownik), kończy się w s. Jako bezpośredni obiektu (wołaczu), kończy się w n. We wszystkich innych przypadkach, podstawa, Iesou jest używany. W S i N są jedynie odmiany. Nazwa nie jest lesous więcej niż jest lesoun , ale raczej są to formy fleksyjne tym samym niezmienioną nazwą: Iesou , Yesu.


Hebrajski YSW` oznacza "On zbawi, dostarczamy ... Stąd, gr. Iesou , Zbawiciela, z sao lub sou , aby zapisać, dostarczać, uzdrowić, przywrócić. "( Pełna hebrajskim i angielskim krytyczny i wymawiając Słownik , s . 329). W języku greckim s został dodany do formy nominalnej ale gdy nazwa jest tłumaczona na języki nie fleksyjnych s spadła. Angielski jest językiem bez fleksji.Pierwsi tłumacze języka angielskiego były prawidłowe w upuszczenie s, a także n. od imienia Mesjasza. Ich transliteracji był Iesu.

Według zasad gramatycznych: "W transkrypcji greckich słów w języku angielskim: Transliterate greckie słowo na język łaciński, a potem na angielski." ( greki i łaciny w Naukowego Terminologia , s. 56). "W ogóle istnieje tendencja do spadku z końcówki fleksyjne, ponieważ w języku angielskim rzadko służą one, podobnie jak w łacinie i grece, aby wskazać funkcję gramatyczną wyrazu w zdaniu." ( ibid ., s. 44). W języku angielskim S dodawane na końcu wyrazu służy do zmiany go od pojedynczej do mnogiej (np konia, konie, krowy, krowy) lub pokazać zawodnika.

Jeśli mamy zamiar pracować w mianowniku greckiej formy lesous , pierwsza Transliterate do łacińska mianownika, Iesus , a następnie upuść przegięcie, aby dojść do transkrypcji angielskiej, lesu (Pamiętaj, w języku angielskim, aby dodać S do tej bazy będzie tworzyć liczbę mnogą ). Ze względu na zmiany w naszym języku, najlepiej reprezentacji Nowoczesna angielski jest prawdopodobnie Yesu (Yasu został wykorzystany również). Ale zamiast nowoczesne tłumaczy tendencje w języku, przy użyciu J. Wrócili także fleksyjne s, więc nazwisko stało się Jezus. Z wszystkich innych nazw biblijnych przegięcia jest odrzucany w transliteracji z greki na język angielski. Na przykład: Paulos staje się Pawłem; Markos jest Mark; Stephanos jest Stephen; Timotheos jest Timothy, itd. Nawet Christos staje się "Chrystusa" w języku angielskim, ale współcześni tłumacze odmówić upuść odmiana od imienia Zbawiciela.

Od wczesnego chrześcijaństwa, czy to Żydzi, czy poganie, nawet na początku amerykańskiej chrześcijańskiej, zwanej Zbawiciela Yesu, dlaczego nie nazwać go nowoczesny chrześcijanin to samo? Czy Bóg zmienił imię?
Talmudyczne Judaizm ... przyzwyczaił się, kiedy został zobowiązany do nazwy Jezusa z Nazaretu, aby odwołując się do niego jako Yesu a nie jako Yesua`.Chrześcijanie, o których mowa swego Pana jako Yesu (utworzonej z imienia Bożego i sua , z korzeni ys `), które, jak wykazano, posiada stałą życie w greckiej lesous: "Jahwe jest nasza pomoc" lub "Pan jest naszym pomocnikiem "... ( Nowy Międzynarodowy Słownik teologii Nowego Testamentu , t. 2: pp. 33o-332).
W Tulmud, Sanhedryn 432-436, okazuje się, że nazwa jest wymieniona w angielskim tłumaczeniu nie jako Jezusa, ale Jeszu Nazaretu. Mimo to, kolejny odniesienia żydowska nazywając go Yeshu jest to, że z Toledot Jeszu (hebrajskim: " Historia [życiu] Yesu "), który jest średniowiecznym pseudo-historia życia Yesu. Źródła te wyraźnie pokazują, że nazwa nie było wymawiane aramejski (Yay-Jeszua shoo-a), jak to jest dzisiaj nowoczesnym studenta chrześcijańskiej hebrajskiego, ale ostateczna sylabiczne nie istniała. Jest więcej niż wystarczające biblijne i historyczne informacje w celu ustalenia, czy nazwa, w odniesieniu do Chrystusa, jest Yesu.

W unpointed scenariusza byłoby niemożliwe, aby śledzić dokładną wymowę w tak późnym terminie. Jeśli nie to transliteracji z hebrajskiego na grecki zadanie to byłoby dość beznadziejna.

W czasach Chrystusa, grecki był dominującym językiem całego znanego świata. Kiedy Aleksander podbił imperium perskiego, w 333 roku pne, jego podboju rozszerzony rozprzestrzeniania się kultury greckiej, które rozpoczęło się na Bliskim Wschodzie w 7 wieku pne
W ostatnim kwartale IV wieku pne, Aleksandria wzrosła w Egipcie jako centrum kultury i kontynuował jako centrum intelektualnego świata podczas trzeciego i drugiego stulecia. W wielu Żydów tam - niektóre wyemigrowały z Palestyny, podczas gdy inni przenieśli się z innych części Egiptu - zaczął mówić grecki do tego stopnia, że nawet zapomniał aramejsku. (W tym czasie Hebrajski był używany tylko do celów naukowych i liturgicznych.) Wymagało to tłumaczenie greckiego żydowskiego Pisma Świętego, które zostało podjęte w Aleksandrii. Grecki Stary Testament jest znany jako Septuaginta . ( Badanie geografii biblijnej , s. 39: New American Bible ).
Grecki Stary Testament nazywa Septuaginta (siedemdziesięciu), ponieważ uważa się, że zostały przetłumaczone przez siedemdziesięciu mężczyzn. Czasami jest reprezentowany przez rzymskich cyfr LXX. Tłumaczenie zostało dokonane w LXX 3 wieku pne (około 280).

W czasach Chrystusa, grecki był bardzo szeroko używanym językiem w Imperium Rzymskim. To był język narodowy, bardziej niż łaciński. Ludzie wszystkich narodowości mówił grecki. Fakt, że grecki stał się takim językiem uniwersalnym było bardzo pomocne w szerzeniu Ewangelii Chrystusa. Apostołowie byli w stanie uczyć się od greckiej Septuaginty Pisma i szerzyć Słowo Boże w języku, który ludzie z wszystkich ziem zrozumiałym. Byli również w stanie napisać instrukcje kościołów w języku kraju. Tak więc, grecki Nowy Testament urodził.

Grecki 0LD Testament transliteruje hebrajskie imię YSW` przez czyniąc go Iesou . Ta sama nazwa pojawia się w Nowym Testamencie greckiego.
W badaniu greckich słów, które zostały w transliteracji z hebrajskiego, wydaje się, że słowa o proste s dźwięk transliteracji przez pojedyncze s, podczas gdy hebrajskie słowa z dźwiękiem sh zwykle wydają się być reprezentowana przez podwójne sigma (ss), np "Jesse" (Hebr. Yishay , Gr. Iessai ) i "Mesjasz" (Hebr. Mashiyach , Gr. Mesjasza ). Język grecki nie miał dźwięk sh. Czy oni wskazać dźwięk sh z podwójnymi s, jak w języku angielskim, gdzie zadaniem jest wymawiane "misz-un", a sesja jest "Sesh-un"? Ta zasada wydaje się po drodze, więc jeśli nazwa Mesjasza było Yeshu, grecka transliteracja powinien być Iessou, zgodnie z cytowanym hebrajskiego na grecki transliteracji. Od greckiego jest Iesou nie mamy powodu, by wątpić, że to dokładnie oznacza hebrajski YSW` i że nazwa jest prawidłowo wymawiane Yesu [yay-soo].

Język łaciński jest kolejnym świadkiem imienia Zbawiciela. Kiedy Chrystus został ukrzyżowany tabliczka została przymocowana do głowy Jego krzyża. Płyta była uprawniona w trzech językach (Jana 19: 19-20) "hebrajskim i greckim, i Łacińskiej.". Nikt nie pomyślał, że były trzy nazwiska na tej tablicy. Był jeden imię napisane w trzech językach. Hebrajski YSW` i greckiIesou (z fleksji: lesous) pojawił się w formie Łacińskiej IESVS (podstawa: IESV = lėšų ). Kiedy ci przechodzi odczytać napis, czy czytać hebrajski, grecki lub łaciński, nazwa czytają był Yesu. Nikt nie pomyślał, że były trzy osoby wiszące na krzyżu, a nikt nie pomyślał, były trzy nazwiska na tablicy napis. Grecki i łaciński są dwa świadectwa z prawdziwej wymowy hebrajskim lub aramejskim YSW`.

Praktycznie każdy dostępny referencyjna mówi nam, że Jezus jest łacińska forma greckiego Iesou (-ów) i hebrajskim YSW`. Rzut oka na dowolny łacińskiej gramatyki i słownika pokaże, bez wątpienia, że Jezus jest wymawiane Yay-sooce. Dzięki dobremu upuszczenie przegięcie, gdy transkrypcji na język angielski, a zobaczysz, że nazwa jest Yesu. Tradycyjny angielski wymowa Jezusa (Gee-ZUS) jest naprawdę złe wymawianie transkrypcji łacińskiej. Jest to pisownia JEZUS który spowodował tyle zamieszania w wymowie z jednego języka na inny.

Książka odniesienia został opublikowany, prawo, chrześcijańskiej Encyklopedia Świat , który jest "ogromna objętość na członkostwo w ​​20.800 różnych wyznań chrześcijańskich 1900/80, z prognozami na rok 2000. Zawiera indeks 500 nazw dla Boga w 900 języków. "( Green Bay Press-Gazette , 24 lipca 1982, s. A-4). Jeśli Bóg ma jedną nazwę (Zachariasza 14: 9) powinny człowiekowi dać mu 500? Czy Bóg wybrali dla siebie nazwę, która nie może być wymawiane przez wszystkie kultury świata?

W momencie, w którym Mesjasz pierwszy pojawił był język narodowy, w którym Ewangelia może być łatwo przekazywane. Bóg mógł wybrać dowolny język mu się podoba w języku narodowym. On wybrał, aby była ona grecki. On nie wybrałby Grecki jeśli jego oszczędności Nazwa nie może być przekazane w tym języku?

Istnieją pewne grupy, które erringly mówią, że nie możemy ufać Pisma Greckie w wymowie imienia Mesjasza. Mówią, że grecki Nowy Testament jest banalne i że prawdziwym inspirowane Nowy Testament został napisany w języku hebrajskim. Jednak istnieje ponad 4600 rękopisów greckich w istnieniu ( Pomocy Bible Understanding , str. 1108), a nawet nie części jednego autentycznego oryginalnego hebrajskiego Nowego Testamentu.

Musiały zostać przetłumaczone na język grecki, więc ludzie mogli czytać Stary Testament został napisany w języku hebrajskim i aramejskim (dialekt) i hebrajskiego. Czy to ma jakiś sens pisać Nowy Testament w języku hebrajskim, które następnie muszą być przetłumaczone na język grecki?
Czy Stwórca pozostawia nas bez dokładnego zapisu jego nazwiska? Grecki jest naszym podstawowym kluczem do nazwy, ponieważ pojawia się w unpointed hebrajskim. Nie są związane z językiem świętym, ale raczej wymowy świętego imienia. Bóg wybrał język grecki jako klucz do wymawiania jego imienia, nie bądźmy winny odbierając ten klucz jako tłumacze Nowoczesna angielski zrobić. Są w tej samej kategorii z dawnych uczonych w Piśmie: Wzięli klucz wiedzy . Nasi przodkowie wiedzieli prawdziwą nazwę, ponieważ "Na początku współczesnym angielskim Biblie lesu [Yesu] był charakterystyczny formularz przypadków zależnych [Łacińskiej obliquis , nad , przed, i liquis , z dala, skręcił, lub skręcone.]; to było częste w poprzednich form Księgi wspólnej modlitwie . "( Oxford Dictionary of English etymologii , str. 494).

Prawdziwa wymowa Yesu pozostaje w Afryce i Języków Orientalnych nawet dzisiaj. Chociaż anglojęzycznych misjonarze są nieustannie stara się to zmienić.

Język niemiecki zachowuje wymowę blisko oryginału. W niemieckim pisowni nazwiska Jesu i wymawiane Yay-zoo. Zawsze, gdy czytasz i można natknąć się na imię Jezus, pamiętam, język angielski rozwinęła się z fleksji do typu analitycznego mowy. S jest ostateczna i powinna być fleksyjnym spadły, pozostawiając Jesu, które powinny być wymawiane w pobliżu niemieckiej wymowy, ale dając ostre s zamiast dźwięku az tak, że gdy widzisz Jezusa czytasz i wymawiając "Yesu" (Yay -soo).

Święte imię zwolennicy twierdzą, że imię Mesjasza jest Yashua i dlatego zaprzeczają autentyczności Pisma Greckie, stwierdzając, że nazwa Zbawiciela jest hebrajski. Jednak, nawet tłumaczenia Hebrajski greckiego Nowego Testamentu przedstawić nazwę jako (pojawia photostatic powielanie w przód od Yesu (YSW`) i nie Yashua The Kingdom Interlinear przekładzie Pisma Greckie , str. 21).

Yesu Chrystus powiedział: "Szukaj Pisma; w nich sądzicie macie życie wieczne: to one składają świadectwo o mnie "(Jana 5:39).. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza: "od dziecka! Albowiem znany Pisma Świętego, które są w stanie cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Iesou [Yesu]. " (2 Tymoteusza 3:15). Pismo Święte, którego nasz Pan i Paweł byli mówiąc są Starym Testamencie. Nowy Testament jeszcze nie istniały. Stary Testament nie świadczą o Jezusie, ale z Yesu, i są w stanie dać ci wiedzę ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Yesu.

W Starym Testamencie pojawia się nazwa Yesu proroczo Mesjasza, około stu razy w całej Biblii. Został przetłumaczony na różne sposoby, jak zbawienia, pomocy i wybawienia, chociaż te wyrażenia są również stosowane do tłumaczenia innych słów hebrajskich.
"Gdzie możemy znaleźć na imię?" Pytasz. Tutaj jest to, umiłowani: Za każdym razem, Stary Testament używa słowa zbawienie (zwłaszcza z hebrajskiego przyrostka oznaczającego "moje", "Twoja", albo "jego"), z nielicznymi wyjątkami (gdy słowo jest bezosobowy), to jest Bardzo samo słowo, Jeszua [Yesu], stosowany w Mateusza 01:21. Jeszua w Tenach Arthur E. Glass).
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy


1 komentarz:

  1. Wszystko wskazuje,że poznaliśmy prawdziwe imię naszego Pana,a więc każdy,kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony(Rz.10:13,Dz.4:12,22:16 itd.) Myślę,że każdy kto szuka prawdziwego JESZU,zrozumie na czym Tobie zależy,a inni którym wszystko jedno jakie imię nie szukają prawdy i Pana,tylko udają. Ja powiem tak good job Krzysiek.

    OdpowiedzUsuń