sobota, 21 marca 2015

Ja jestem!


Wróćmy do księgi Izajasza 12 rozdział. Dużo osób upiera się, że tam nie ma nic o Panu naszym Jeszu. Przyjrzyjmy się, więc kilku szczegółom tego proroctwa. Izajasz nie tylko twierdzi, że JHWH stał się JESZU czyli Zbawicielem lub zbawieniem ale podaje inne szczegóły które odnajdujemy także w naukach Pomazańca. Najpierw przypomnijmy sobie ten fragment.

"Oto Bóg (EL) jest moim Zbawicielem (JESZU)! Zaufam i nie ulęknę się, bo mocą i pieśnią moją jest Bóg (JAH). Pan (JHWH) stał się dla mnie Zbawicielem (JESZU)!" - Izajasza 12:2,3

Znajdujemy w tym fragmencie różne określenia Boga: 

El - Bóg,

JAH – jest, być, stawać się,

JHWH – ten, który sprawia, że się staje

JESZU – Zbawiciel.

EL znaczy Bóg i słowo to raczej nie budzi wątpliwości. JAH to w języku hebrajskim dwie litery JH. Dzięki temu, że słowo to cztery razy zostało zapisane literami greckimi w księdze Objawienia to wiemy, że między J i H znajduje się samogłoska A. Możliwe też że literę H należy zastąpić literą A to wynika z tabeli zawierającej zasady odczytywania alfabetu hebrajskiego (link: iwrit.pl). Samej litery H (he) nie wymawia się dlatego można by pominąć ją w polskiej pisowni ale obawiam się że wówczas mało kto rozumiałby skąd się wzięło i co znaczy samo JA. Z tego powodu użyłem tu JAH w całości ale stopniowo będę od tego odchodził. Słowo to znaczy: jest, być, stawać się. JAH, jako imię wskazywało na prawdziwego Boga, który naprawdę ISTNIEJE. Prawdopodobnie Abraham modlił się do tego jedynego EL, który naprawdę JEST czyli do JAH. Dopiero Mojżesz otrzymał rozwinięcie tego słowa w postaci JHWH i ta nowa forma imienia była przeznaczona dla narodu Izraelskiego. 

"Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako EL Wszechmocny, lecz imienia mojego JHWH im nie objawiłem." - Wyjścia 6:3 

Bóg objawiał się stopniowo. Brak pewnych informacji nie miał większego znaczenia, ponieważ Abraham nie znając imienia JHWH miał bliższą więź z Bogiem niż późniejsi jego potomkowie. Bóg (EL) jedyny, który ISTNIAŁ (JAH) przedstawił się Izraelitom, jako JHWH, ale dał też ciekawą wskazówkę na przyszłość, sugerującą, że na tym nie koniec. Jeszcze coś zostanie nam objawione. Przyjrzyjmy się tej wskazówce w różnych przekładach Biblii.

„Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».” BT

„Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: ‘OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ’. I dodał: ‘Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: >OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was<’”. PNŚ

„A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!” BW

„Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.” BG

„Bóg rzekła Mojżeszowi: ‘Ja jestem BĘDĄCY’. I dodał: ‘Tak właśnie powiesz synom Izraela: BĘDĄCY przysłał mnie do was’”. LXX

Słowo HJH (הוה) posiada wiele znaczeń: jest, być, stać się, nadejdzie, itp. Widzimy, że słowa określające Boga cały czas krążą wokół być, istnieć, tak teraz jak i w przyszłości. Wielu tłumaczy dostrzega w tych słowach z Wyjścia 3:14, zapowiedź przyszłego objawienia. „OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ” lub „Będę, który Będę” to najbardziej wymowne tłumaczenia. Także Septuaginta zapowiada: „Ja jestem BĘDĄCY”. 

Z historii objawień biblijnych widzimy pewien postęp w ujawnianiu się Boga. Ten postęp występuje także w księdze Izajasza 12 gdzie najpierw prorok wymienia EL, później JAH, dalej JHWH a na końcu JESZU. Izajasz mówi nam, że EL stał się JESZU. Kiedy więc Chrystus na ziemi mówi JA JESTEM to nawiązuje do tych proroctw. Używa prawdzie powszechnie używanego wówczas zwrotu „Ja jestem” ale w swoim sposobie prowadzenia rozmowy odwołuje się do proroctw biblijnych. Jest to jednak prawda, której ówcześni słuchacze nie zrozumieją, ponieważ była skierowana do uczniów pomazańcowych i do nas żyjących współcześnie. Uczniowie zrozumieli ją dopiero po otrzymaniu Ducha Świętego. 

„Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jeszu: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jeszu: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.” - Jana 8:24-28

Tym razem Pomazaniec nie mówi ja jestem: chlebem, światłością, drogą itp. Ale mówi tylko „JA JESTEM” czego słuchacze nie potrafią zrozumieć ale my dziś mamy taką możliwość bo to były słowa skierowane także do nas. Dziś wprawdzie nie wszyscy je zrozumieją, bo nie każdy jest tego godzien, ale Ty masz na to szansę. Widzimy wyraźnie, że nawet, jeśli Jeszu utożsamiał się z JHWH to jednak nie jest on równy Ojcu skoro mu służy i robi wszystko, co Ojcu się podoba i co mu nakazał. 

Jeśli Bóg pozwoli to jutro postaram się dokończyć ten temat.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. W Piśmie nie może być sprzeczności,to co powiemy że Boga nikt nigdy nie widział(J.1:18,1J.4:12,Hbr.11:27,Wj.33.20) a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz,jak się rozmawia z przyjacielem(Wj.33:11,Pwt.34:10),bo tym PANEM był JESZU(Rz.10:13-Jl.3-5),a Boga Ojca(MT.6:9,Łk.2:4) człowiek nie widział,a poza tym Bóg Ojciec nie podlega pokusie i nie kusi(Jk.1:13),a JESZU był kuszony(Mt.4:1-11,Mk.1:12,Łk.4:1-13)nie będziesz wystawiał na próbę Pana,Boga swego(JESZU)

    OdpowiedzUsuń