środa, 25 marca 2015

Kamień potknięcia.


Dziś kolejny dowód na to, że Pan nasz Jeszu objawił nam swego Ojca nie tylko, gdy przyszedł na ziemię, ale robił to wcześniej. W imieniu Ojca przedstawiał się, jako JHWH. Przyjrzymy się proroctwu Izajasza i jego spełnieniu. 

Izajasz usłyszał słowa od Boga i je przekazał Izraelitom. Zobaczmy cytat z tego proroctwa:

„JHWH Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i w niewolę wzięci”. - Izajasza 8:13-15

Są to prorocze słowa, które Izajasz przekazuje, jako cytat. Zwróć, więc uwagę, że JHWH mówi, o JHWH Zastępów, który będzie kamieniem potknięcia dla Izraela. Samo to już jest ciekawe podobnie jak wypowiedź „rzekł Pan (JHWH), Panu memu” (Psalm 110:1). Wzmianka o kamieniu o który potkną się niewierni izraelici jest tylko w księdze Izajasza. Wprawdzie bardzo podobne proroctwo znajduje się w Psalmach ale ono ogranicza się do stwierdzenia:

„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.” - Psalm 118:22

Kiedy więc Piotr w swoim pierwszym liście powołuje się na ten Psalm, ale wspomina także o kamieniu potknięcia to łączy proroctwo z Psalmów z proroctwem Izajasza. 

7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - 8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. - 1 Piotra 2:7,8

Siódmy werset odnosi się do Psalmu a ósmy do Izajasza. To znaczy, że posłaniec pomazańcowy Piotr potwierdza, że Izajasz mówi o Mesjaszu. Innym szczegółem rozpoznawczym jest wzmianka o świątyni. Niestety jest ona ukryta w dzisiejszych przekładach Izajasza 8:14. W przypisie Biblii Tysiąclecia czytamy: „Iz 8,14 - Tekst popr.; hebr.: ‘świątynią i kamieniem’". Jest tam słowo, które dosłownie oznacza sanktuarium, czyli miejsce najświętsze w świątyni. Proroctwo Izajasza można, więc przetłumaczyć tak:

„On będzie świątynią i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obu domów Izraela”. - Izajasza 8:14

Ten pozorny drobiazg ma dla nas znaczenie, ponieważ Pomazaniec wskazywał na siebie mówiąc o świątyni. 

„Jeszu dał im taką odpowiedź: ‘Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo’. Powiedzieli do Niego Judejczycy: ‘Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?’ On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jeszu.” - Jana 2:19-22

Na wiele sposobów przekonujemy się, że Izajasz prorokował o Jeszu, kiedy mówił:

„JHWH Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. On będzie świątynią i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i w niewolę wzięci”. - Izajasza 8:13-15

Chrystus zanim przyszedł na Ziemię, jako syn człowieczy, był w wcześniej Słowem (Logos) w niebie. Nie tylko Bóg stwarzał przez Słowo, ale także przez Słowo się ujawniał ludziom.

"Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go." - Jana 1:18

Pan nasz Jeszu pomagał nam poznać Boga reprezentując go przed ludźmi, dlatego często przedstawiał się, jako JHWH. Dlatego kiedy Jan zaczyna swoje sprawozdanie z działalności ewangelizacyjnej Pomazańca mówi nam, że Słowo stało się ciałem i że jest to ten jednorodzony Bóg, który objawia nam Ojca.
_______________________
krzysztof sługa pomazańcowyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz