poniedziałek, 9 marca 2015

Jak zrobiono z dziewicy pannę?


"I w zachłanności uformowanymi słowami was przehandlują…"
2 Piotra 2:3

Już w 20013 roku w temacie „Fałszerze Słowa Bożego” pisałem o plastycznych słowach, które służą przehandlowaniu nas. Powyższy werset jest w moim tłumaczeniu. Starałem się oddać go dosłownie. Prawdopodobnie tłumacze różnych polskich przekładów biblijnych mieli problem by oddać ten tekst w sposób zrozumiały a na objaśnienia tak jak ja to robię nie mogli sobie pozwolić. Ich starania dały jednak mizerne wyniki i widać w nich jak dużą rolę ma tłumacz. Można śmiało stwierdzić, że tłumacz do swojej wersji przekładu dodaje swoją interpretację, czyli to, czego czytelnik przeważnie nie chce. Zobacz jak ten cytat z listu Piotra oddają popularne polskie przekłady.

„dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą”
Biblia Tysiąclecia

„Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści”
Biblia Warszawska

„I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami.”
Przekład Nowego Świata

Widzimy wyraźnie, że tłumacze mają problem w ustaleniu tekstu. Każdy nieco inaczej oddaje zwrot „uformowanymi słowami”. Mamy więc: „obłudne słowa”, „zmyślone opowieści” i „sfałszowane słowa”. Tymczasem chodzi o plastyczne kształtowanie słów, czyli zmianę ich znaczenia tak, że można im nadać inny sens. Piotr przepowiedział proroctwo, że ktoś będzie formował znaczenie słów po to by zwieść powołanych do zbawienia.

Właśnie taką sytuację napotykamy w proroctwie Izajasza 7:14, gdzie słowo „dziewica” jest proroczą zapowiedzią narodzin Mesjasza z Marii dziewicy. Ponieważ tak się dokładnie stało, więc był to problem, z którym żydzi musieli jakoś sobie poradzić. Jakiś czas po odrzuceniu Pomazańca zabrali się do kształtowania słowa „dziewica” na nowo. Hebrajskiemu słowu nadano inne znaczenie a następnie zaczęto je nachalnie propagować w sporach z chrześcijanami. 

Jeszcze przed narodzeniem się Pomazańca powstał przekład Starego Testamentu na język grecki. Przekład ten to Septuaginta (LXX). Tłumacz użył tam słowa, które oznacza osobę niemającą jeszcze kontaktów seksualnych, czyli „dziewicę”. Żydzi toczyli spory, że jest to niedokładne tłumaczenie i podważali poprawność tłumaczenia. Robili to tylko po to by uzasadnić swój brak wiary w Chrystusa. 

Niestety większość osób poddała się argumentacji żydowskiej i w czasach nam współczesnych teologowie zmienili sposób argumentacji i uznali, że skoro tłumacz dokonał interpretacji tekstu i stało się według jego interpretacji to znaczy, że kierował nią Bóg. Pisałem o tym w temacie „Czy Septuaginta jest natchnionym tłumaczeniem Starego Testamentu?”. Interpretacja stała się jakby proroctwem. Oczywiście taki obrót sprawy także nie podobał wielu osobom, więc obecnie możemy być świadkami jak zmienia się znaczenie kolejnego słowa. Jakiego tym razem? Greckiego słowa tłumaczonego na dziewica.

Według nowej wykładni to słowo podobnie jak hebrajski jego odpowiednik ma mieć szersze znaczenie niż tylko dziewica. Teraz kładzie się nacisk, że chodzi o panienkę. Dlatego w niektórych przekładach ewangelii Mateusza 1:23 zamiast dziewica czytamy panna. Z tego też powodu w polskim tłumaczeniu proroctwa Izajasza z Septuaginty zamiast dziewica znajdujemy panna. Oczywiście to czyni bezsensownymi wszystkie wcześniejsze spory na temat dokładności Septuaginty, ale kto o tym za jakiś czas będzie pamiętał? W każdym słowniku znajdziesz niebawem obok słowa dziewica słowo panna a po jakimś czasie być może tylko panna. W polskich słownikach już tak jest a stało się tak, dlatego że jedno wydawnictwo ma prawie monopol na tego typu wydania. Jedyny polski przekład Septuaginty dokonał Remigiusz Popowski i najpopularniejsze słowniki także opracował ten sam autor. Kolejni „naukowcy” będą bazować na jego słowniku i tak nowe formowanie słowa utrwali się. 

i w zachłanności uformowanymi słowami was przehandlują…
2 Piotra 2:3

Dlatego trzeba kluczowe wersety sprawdzać czy dobrze zostały przetłumaczone. Zamiast wybierać z wielu różnych przekładów taką wersję, jaka nam odpowiada zdobądźmy się na odrobinę wysiłku i sami sprawdźmy najważniejsze wersety i kluczowe słowa. 

Więcej na ten temat polecam w temacie Fałszerze Słowa Bożego. Tam dodatkowo powołuje się na dziwne tłumaczenie słowa dusza w Septuagincie.

1 komentarz:

  1. Dziękuję za ten artykuł, bo wcześniej napisałam że nie wiem jakie wydanie septuaginty kupić, a tu dostałam odpowiedz i już wiem co mam zrobić

    OdpowiedzUsuń