piątek, 7 listopada 2014

Który przekład Biblii jest najlepszy?


"Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze."
Objawienie 22:18,19

Który przekład Biblii jest najlepszy? Dokładny!. problem w tym, że żaden taki nie jest. Ponieważ żaden przekład nie oddaje dokładnie sensu Pisma Świętego i niestety jest to raczej niemożliwe by dokładnie coś przetłumaczyć. Języki różnią się między sobą, przy czym najgorsza jest przepaść polegająca na tym, że w jakimś języku nie ma w ogóle odpowiednika słowa, które trzeba przetłumaczyć. Że jest to problem poważny niech świadczą słowa jednego z starożytnych tłumaczy z języka hebrajskiego na grecki dialektu koine:

„Zechciejcie jednak przyjąć prośbę, by z życzliwą uwagą je czytać i by mieć wyrozumiałość tam, gdzie się ujawni nasza nieudolność w tłumaczeniu zwrotów, które niektórzy z upodobaniem tworzą. Bo nie taką samą mają słowa siłę, gdy są wypowiadane po hebrajsku i gdy są przełożone na inny język. A nie tylko tutaj, lecz również samo Prawo, i Proroctwa, i reszta ksiąg niemałą wykazują różnicę, gdy są czytane w oryginale.”
Prolog z Księgi Jeszu syna Syracha

Pisał to tłumacz pełen szczerych chęci by wykonać swoją pracę możliwie jak najdokładniej. Miał dość pokory by o tym wspomnieć przy okazji swojej pracy. Warto też wspomnieć, że był to wnuk człowieka o imieniu Jeszu, który był autorem księgi, jaką my dziś znamy pod nazwą Syracha. Faktycznie była to księga Jeszu syna Syracha. Znamy ją dziś pod inną nazwą i to jest jeden z dowodów na to, że pierwsi naśladowcy Chrystusa uznawali tą księgę za część Pism Świętych. Dlatego nosi ona inną nazwę niż imię pisarza by nie wprowadzać sług pomazańcowych w błędne przekonanie, że Pan nasz Jeszu zostawił po sobie księgę osobiście napisaną.

Prawidłowa nazwa tej księgi to Księga Jeszu syna Syracha ewentualnie Księga Syrachijczyka czyli potomka Syracha. Z podobnego powodu Jozue jest dziś znany pod nieco inną nazwą. W nowym Testamencie wspomina się o nim tak samo jak o Mesjaszu, ma to samo imię. Dopiero w późniejszych czasach zmieniono to imię by nie mylić z Pomazańcem Bożym. Tymczasem Jozue specjalnie dostał to imię by stać się proroczą zapowiedzią, czyli cieniem przyszłego Mesjasza. Ponieważ nie było to przypadkowe imię, więc należy mu przywrócić miejsce w Pismach i dlatego czasem będę używał sformułowania Jeszu syn Nuna a ponieważ nie jest wykluczone, że podobnie może być w przypadku pisarza księgi zwanej Księga Syracha, więc będę używał dokładnego sformułowania Jeszu syn Syracha.

Na tyle na ile jest to możliwe powinniśmy używać słów precyzyjnych w wymowie, ale też możliwie jak najbardziej zbliżonych do oryginału. Skoro Bóg przez Mojżesza specjalnie zmienił imię Jozuemu na Jeszu to ktoś działający dziś w przeciwnym kierunku działa przeciw woli Boga. Dlatego przywracam to imię wszędzie tam gdzie powinno występować także odnośnie innych osób. Dlatego spotkacie to imię nie tylko w moich tekstach, ale także w moich cytatach z Pism Świętych. Jest to część mojej pracy nad powrotem do prawdy objawionej. Musimy pozbyć się działań przeciwnika Bożego, który doprowadził do zafałszowań Pism Świętych wprowadzając niby to nieistotne zmiany.

Dziś jesteśmy dość wyedukowani by nie mylić Jeszu syna Nuna z Jeszu synem Bożym i by wiedzieć, że księga Jeszu nie została napisana przez Chrystusa tylko przez osobę noszącą takie samo imię.
_________________________
krzysztof pomazańcowy
Ps. koniecznie przeczytaj wczorajszy tekst : "Zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz