czwartek, 20 listopada 2014

"Badajcie duchy, czy są z Boga"


"Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia."

1 Piotra 1:11

Zauważyłem, że dużo ważnych, wersetów posiada łatwą do zapamiętania numerację tak jak ten werset z 1 Piotra 1 i 11 wersetu. Posiada aż 4 jedynki, dzięki czemu jest łatwiejszy do zapamiętania, choć ja mam tak słabą pamięć, że i tak go nie zapamiętam. Nie będę teraz o tym się rozpisywał. Daje Wam tylko sygnał byście zwrócili na to uwagę czytając Pisma Święte. Dlaczego uważam, że ten werset jest ważny? Ponieważ wyjawia nam coś na temat ducha. Słowo duch jest wspólne dla różnych duchów, dobrych nazywanych świętymi, czyli czystymi i złych nazywanych nieczystymi. Bóg ma ducha i Chrystus ma ducha a także człowiek ma ducha. Samo słowo duch jeszcze nie identyfikuje, o jakiego ducha chodzi, dlatego potrzebne jest drugie słowo, którego zadaniem jest sprecyzowanie, o jakiego ducha chodzi. 

Użycie określeń święty lub nieczysty nie personalizuje ducha a jedynie określa grupę, do której należy. Z tego określenia wiemy, że duch ten jest z dobrego źródła lub ze złego. Robimy takie rozgraniczenie, choć wszystko, co żyje ma swoje źródło w Bogu to jednak jedne duchy zachowały swoją czystość, czyli świętość a inne zbrukały się i nazywamy je duchem nieczystym. 

„Duch Boży” jest bardziej dokładnym określeniem, choć też może odnosić się do ducha, który jest posłuszny Bogu tak jak słowo „człowiek Boży” określa człowieka służącego Bogu. Inne znaczenie Ducha Bożego może odnosić się do osobowości Boga, jego atrybutów i mocy w tym sensie Duch taki może być udzielony ludziom dla wyjawienia tajemnic Bożych lub dla poznania jego osobowości. Jednak nie możemy dokładnie stwierdzić czy otrzymanie Ducha Bożego oznacza, że mamy cząstkę jego osobowości czy może mamy jego Ducha w sensie ducha posłusznego Bogu np. anioła. Czy aniołowie mogą wchodzić w człowieka? Są duchami, więc jest to dla nich możliwe tak samo jak jest to możliwe dla duchów nieczystych, które potrafią przejąć kontrolę nad człowiekiem. 

Czy znamy, choć jeden przypadek by anioł wstąpił na człowieka? Tak. Wprawdzie nie mamy na ten temat zbyt wiele informacji to jednak sam Syn Boży zapowiedział coś, o czym mało, kto wie: 

"Amen, amen, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego." 

Jana 1:51

Jeśli nigdy nikt nie zwrócił Ci uwagi na ten werset to pewnie, dlatego że byłeś pod wpływem zwolenników trójcy, dla nich ten werset jest niewygodny, bo jedyny przykład, wstąpienia Ducha na Chrystusa, jaki mamy opisany w Ewangeliach to wstąpienia na niego Ducha Świętego. Pisałem już o tym, że na pomazańcowych naśladowców Duch Święty wstępował wielokrotnie. Wstąpienie Ducha świętego w dniu pięćdziesiątnicy nie było jedynym. Dzieje Apostolskie opisują, że kilka dni później znowu wstąpił na nich Duch Święty (Dzieje 2:4 – pierwsze, Dzieje 4:31 - drugie). Nie ma, więc powodu przypuszczać, że na Syna Bożego wstąpił tylko raz. Chrystus wyraźni zapowiada, że jeszcze będą tego świadkami a to, że nam tego nie opisano nie znaczy, że Mesjasz ich okłamał. Jan wyraźnie nam pisze, że to nie są wszystkie dzieje Chrystusa a tylko niektóre:

"Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jeszu dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać."

Jana 21:25

Można, więc śmiało założyć, że wstąpienie Ducha na Syna Bożego jeszcze się powtórzyło w obecności uczniów, bo przecież pan nasz nie mógł ich okłamać ani nie mógł się pomylić zapowiadając coś, co by nigdy później nie miało miejsca. 

Werset ten jest też niewygodny dla świadków Jehowy gdyż oni odmawiają Duchowi Świętemu bycia osobą świadomą, twierdzą, że to tylko moc Boża. Tymczasem Pismo nas informuje, że na Chrystusa z nieba przez otwarte niebiosa mieli stąpić aniołowie dokładnie tak jak Duch Święty. 

Tak jak określenie duch nieczysty jest wspólna nazwa dla różnych duchów, które uznajemy za źle tak tez określenie „Duch Święty” jest wspólną nazwą dla duchów pochodzących od Boga. Ta nazwa nie wyjawia nam nic poza tym, że jest to Duch i że jest to dobry Duch, czyli święty. 

Dodatkowym dowodem, że aniołowie mogą występować pod wspólną nazwą Ducha Świętego jest zadanie, jakie im zostało powierzone, o czym informuje nas Pismo Święte:

"Do którego z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?" 

Hebrajczyków 1:13,14

Zadaniem Ducha Świętego miało być niesienie pomocy naśladowcom Chrystusa. Wzmacnianie i wpieranie ich w działalności głoszenia. Dokładnie tak samo aniołowie mieli pomagać sługom pomazańcowym. Aniołowie są duchami i jeśli zachowują wierność Bogu to z pewnością są świętymi Duchami. 

No dobrze, ale czy kiedykolwiek o Duchu Świętym jest mowa w liczbie mnogiej? Owszem. Jednym z przejawów działania Ducha Świętego jest dar prorokowania. Apostoł Jan w swoim liście zachęca by badać czy mamy do czynienia z duchami pochodzącymi od Boga, czyli mówi o nich w liczbie mnogiej:

"Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie."

1 Jana 4:1

Tak wiec duchy pochodzące od Boga dają dar prorokowania dokładnie ten sam dar pochodzi od Ducha Świętego. Duchy, o których wspomina Jan, że mogą pochodzić (lub nie) od Boga pełnią tę samą funkcję, co Duch Święty. Wiemy przecież, że to Duch Święty daje dar prorokowania a Paweł pisze o tym duchu a właściwie o duchach coś dziwnego i zaskakującego:

"A duchy proroków są poddane prorokom"

1 Koryntian 14:32

Mówi, więc o duchach dających prorokowanie w liczbie mnogiej. Robi to przy okazji, gdy członkowie pewnej grupy (zboru) robili harmider na spotkaniach. Zachęcając ich do spokoju na zebraniach obala ewentualny argument, że muszą mówić gdyż Duch zapanował nad nimi i nie są wstanie się powstrzymać. Dlatego Paweł wyjaśnia, że:

"duchy proroków są poddane prorokom"

Czyli są wstanie się powstrzymać, bo Duchy dające proroctwo nie wymuszają natychmiastowego wypowiedzenia go. Paweł obserwując tych ludzi zaczyna, powątpiewać czy oni naprawdę mają Ducha Świętego, dlatego zapowiada, że jak się nie uspokoją to on nie uzna ich darów.

Niestety temat rozwinął się i dlatego jeśli Bóg pozwoli to dokończę go jutro.
__________________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Duch Święty jest jeden;
    1Kor 12:13 Bp "My wszyscy tworzymy jedno ciało, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu: zarówno Żydzi, jak i Grecy, niewolnicy, jak i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napojeni jednym Duchem."

    OdpowiedzUsuń
  2. Dziękuję ci za ten cytat zastanawiałem się czy nim zakończyć ten wpis wczorajszy ale postanowiłem odłożyć go na kolejny dzień. Podając go podałeś jednocześnie wyjaśnienie że nie chodzi o jednego ducha w sensie dosłownym ale więcej szczegółów podam w wieczornym wpisie, jeśli Bóg pozwoli a ja dożyje Proszę poczekaj cierpliwie :)

    OdpowiedzUsuń