wtorek, 25 listopada 2014

Dary Ducha Świętego


Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
1 Koryntian 12:8-10 

Ile darów Ducha Świętego potrafisz wymienić bez zaglądania do Pisma Świętego? Prawie każdy potrafi wymienić dar: uzdrawiania, prorokowania i mówienia językami, ale pozostałe dary są już mniej znane. W I wieku dużo osób chciało i upierało się, że ma te dary tymczasem Paweł miewał wątpliwości czy aby na pewno. Cały wywód logiczny wyprowadził Paweł by uspokoić sług pomazańcowych w korynckiej społeczności. Pisał do nich:
Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo, że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany.
1 Koryntian 14:37,38

Tymczasem może się zdarzyć, że te dary, które nam się podobają najbardziej nie zostaną nam przydzielone. Dostaniemy inny dar mniej widowiskowy a może nawet całkowicie niepozorny jak dar wiary, o którym pisałem w temacie „Wiara jest darem Ducha Świętego”.

Zwróć uwagę, że dary ducha są omówione w liście do Rzymian 12 rozdział i w liście do 1 Koryntian także 12 rozdział, czyli niesamowity przypadek ułatwiający zapamiętanie. W liście Rzymian znajdujemy następującą listę darów udzielanych przez Ducha Świętego:

 • Prorokowanie 
 • Usługiwanie
 • Nauczanie 
 • Zachęcanie 
 • Przekazywanie
 • Liderowanie 
 • Miłosierdzie 

Przekład Biblii Tysiąclecia oddaje ten tekst tak:
Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.
Rzymian 12:6-8

Z kolei w 1 liście do Koryntian 12 rozdział znajdujemy nieco inną listę darów ducha:
 • Słowo mądrości
 • Słowo poznania
 • Wiara
 • Uzdrowienia
 • Cuda (dzieła mocy)
 • Prorokowanie 
 • Rozróżnianie duchów
 • Języki
 • Tłumaczenia 
Dary te mogą być trudne do wyodrębnienia z tekstu, jeśli masz tłumaczenie kontekstowe, czyli odbiegające od tekstu greckiego. Ja tą listę zrobiłem korzystając z Polsko-greckiego Nowego Testamentu. Jest to tekst trudny, dlatego tłumacze dbając o ładny język od razu podają swoją interpretację i tak w przekładzie Biblii Tysiąclecia zamiast „słowo poznania” możemy znaleźć „umiejętność poznawania” (1 Koryntian 12:8) a zamiast „stawiany_na_czele w gorliwości” mamy „kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością” (Rzymian 12:8).

List do Rzymian i do Koryntian nie wyczerpuje całej listy darów, jakich możemy się spodziewać w służbie u Pomazańca Bożego Jeszu. Jest jednak, nad czym myśleć i co rozważać gdyż według Pawła powinniśmy dążyć do posiadania darów duchowych.

Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 
1 Koryntian 12:31

Najpierw omówmy podstawowe dary, później te większe, które są drogą doskonalszą.
________________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz