piątek, 28 listopada 2014

Czy Septuaginta jest godna zaufania?


"Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym! Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg pysznym sprzeciwia się pokornym zaś daje łaskę."
1 Piotra 5:5


"Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg pysznym sprzeciwia się pokornym zaś daje łaskę.
Jakuba 4:6

Dwie wypowiedzi, które mają w sobie tą samą myśl, zaznaczyłem ją boldem, czyli pogrubieniem tekstu. Wygląda na to, że obaj coś cytują, ale Piotr cytat wplata w swoją wypowiedź tak, że stanowi jedną całość. Podczas gdy Jakub powołuje się na autorytet i te same słowa poprzedza stwierdzeniem, „Dlatego mówi:” Stąd wiemy, że na pewno jest to cytat. Po bliższym sprawdzeniu okazuje się że jest to księga Przypowieści 3:34. Jest tylko mały problem. Księga ta w wersji, jaką najczęściej spotykamy podaje nieco inną myśl. Nie ma tam wzmianki o tym, że Bóg „pysznym sprzeciwia się” jest za to inna myśl, że „naśmiewa się z szyderców”. To dość duża różnica, z czego wynika?

Otóż po zabiciu Mesjasza a zwłaszcza po zburzeniu świątyni faryzeusze opracowali strategie zwalczania naśladowców Pomazańca Bożego Jeszu. Jednym z elementów tej strategii było ośmieszanie Septuaginty, czyli greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, jako niegodnego zaufania, pełnego błędów. Do dziś wielu ludzi uważających się za chrześcijan jest pod wpływem tej propagandy i oczernia Septuagintę jako wypaczenie prawdy. Faryzeusze zaatakowali Septuagintę dlatego że była to Biblia, którą posługiwali się pierwsi, słudzy pomazańcowi.

Tego dowód mamy w tych cytatach. Okazuje się, że pierwsi uczniowie Chrystusa w tym sam Jakub i sam Piotr popierają wersję z Septuaginty. Ponieważ ich cytat jest zgodny z tym, co znajdujemy w Septuagincie.

Piotr i Jakub byli Żydami cytując Stary Testament mieli do wyboru:
a) Samemu przetłumaczyć z hebrajskiego na grecki
b) Zacytować z Septuaginty, czyli skorzystać z gotowego tłumaczenia

Obojętnie, którą metodę wybrali, czy sami przetłumaczyli, czy skorzystali, z Septuaginty to i tak potwierdzili swoim autorytetem, że wersja z Septuaginty jest prawidłowa i zasługuje na większe zaufanie niż wersja hebrajska, która jest podstawą do dzisiejszych tłumaczeń ST. I teraz każdy, kto szczerze twierdzi, że Nowy Testament został spisany pod natchnieniem Ducha Świętego nie może kwestionować jego treści a więc także nie może kwestionować potwierdzenia, że Septuaginta jest godna zaufania. Gdyby chciał to robić to byłby niekonsekwentny w swoich twierdzeniach i zaprzeczałby sam sobie.
Jeszu powiedział:
"Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa."
Mateusza 18:16
Na podstawie trzech świadków: Piotra, Jakuba i Ducha Świętego, udowodniliśmy, że Septuaginta jest godna zaufania. W ten sposób zastosowałem się do polecenia naszego Pana Jeszu i przywołałem do porządku tych, którzy zarzucają, Septuagincie, że jest źródłem bajek.

"Każda sprawa ma być potwierdzona ustami dwóch lub trzech świadków"
2 Koryntian 13:1
________________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz