piątek, 21 listopada 2014

Duch Chrystusa


Słowa „Duch Święty” to wspólne określenie dla istot niebiańskich będących duchami i zachowujących wierność Bogu. Dar od Ducha Świętego, jakim jest prorokowanie pochodzi od Duchów Proroczych a aniołowie zstąpili z nieba na Chrystusa. Jeśli tego nie wiesz to wróć do poprzedniego wpisu gdyż teraz będziemy kontynuować to, co było napisane w dniu poprzednim.

Duch Święty to wspólna nazwa dla wielu duchów nic, więc dziwnego, że Pisma wspominają o nich w liczbie mnogiej. Jednak w tym miejscu ktoś może zacytować tekst:

"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. (…) Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce." 
1 Koryntian 12:4,11


W tym miejscu Paweł twierdzi, że duch rozdający dary w tym także dar prorokowania jest jeden. Należy, więc wyjaśnić, dlaczego w innym miejscu wspomina o duchach prorokowania w liczbie mnogiej (). Zwolennicy trójcy wolą tego nie wyjaśniać, lecz zwyczajnie pomijają te wersety, które są dla nich niewygodne, dlatego większość osób uważających się za chrześcijan ich nie zna. Wyjaśnienie tej pozornej sprzeczności jest w następnych wersetach. Cytuje je dla Was w tłumaczeniu dosłownym słowo w słowo z pominięciem przecinków i kropek, bo ich w piśmie oryginalnym nie było. Dwa słowa połączone podkreślnikiem (słowo_słowo) są tłumaczeniem jednego słowa greckiego. Przy okazji zwracam ponownie uwagę, że ważny werset tłumaczący tą kwestię jest łatwy do zapamiętania 1 Koryntian 12:12. Zobaczmy, więc co Paweł pisze zaraz za stwierdzeniem, że Duch jest jeden:

"tak_samo bowiem ciało jedno jest i członki liczne ma wszystkie zaś członki ciała licznymi będąc jednym są tak i Pomazaniec i bowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało zanurzeni_byliśmy czy Judejczycy czy Helenowie czy niewolnicy czy wolni i wszyscy jednego ducha otrzymaliśmy_wypić i bowiem ciało nie jest jednym członkiem ale wieloma"
1 Koryntian 12:12-14

Widzimy wyraźnie, że słowa „tak_samo bowiem ciało jedno jest i członki liczne ma” wskazują na Ducha Świętego że choć jest teoretycznie jeden to praktycznie składa się z wielu członków. Oczywiście wszyscy powołani do zbawienia nie są dosłownie jednym ciałem jest to metafora i tak samo pojęcie „jeden Duch” jest metaforą, bo faktycznie składa się on z wielu członków. Dlatego Paweł pisząc o Duchach proroczych mógł użyć liczby mnogiej i nie było w tym żadnej sprzeczności. Tak samo mąż i żona są jednym ciałem w sensie metaforycznym a nie dosłownym. Tak, więc werset, który rzekomo ma udowadniać, że Duch jest jeden w szerszym kontekście udowadnia, że jest to jedność składająca się z wielu członków. 

Widzimy, więc że pod ogólnym pojęciem „Duch Święty” mogą występować aniołowie wierni Bogu lub inne siły niebiańskie, o których wiemy mało a nawet nic. Niosą te Duchy pomoc ludziom działając w jedności i dlatego można powiedzieć, że jest jeden Duch. O ludziach działających jednomyślnie mówi się, że mają jednego ducha. Zresztą słowo jednomyślnie także sugeruje, że mieli tylko jedną myśl i oczywiście nie można tego rozumieć w sensie absolutnie dosłownym, bo musieliby zostać ograniczeni umysłowo. Jest to przenośnia mająca wykazać panującą między nimi zgodę i jedność działania. Po kolejnym zesłaniu Ducha Świętego czytamy:

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne." 
Dzieje 4:32

Jeśli ktoś zechce się kłócić, że „jedno serce” trzeba rozumieć dosłownie i że nie jest to metafora to ja takiemu człowiekowi nie jestem wstanie pomóc. Tak samo jest ze zwrotem „jeden duch”, oznacza jedność duchową a nie dosłownie, że istnieje tylko jeden duch i nie ma innego. 

Wróćmy teraz do 1 Listu Piotra 1:11:
"Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia."
1 Piotra 1:11

Jest to niezwykle ciekawy werset informuje nas, że prorocy zapowiadający przyszłe wydarzenia związane z Mesjaszem robili to będąc pod wpływem Ducha Pomazańcowego. To jest bardzo precyzyjne określenie Ducha. Czy ten Duch był święty? Oczywiście, że tak! Dostajemy informację bardziej szczegółowa wręcz personalną to był Duch Mesjasza. To się pokrywa z tym, co wiemy o duchu człowieka i Duchu Boga:

"Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży."
1 Koryntian 2:11

A Duch Chrystusa ma najlepsze informacje na temat Chrystusa, dlatego proroctwa pomazańcowe były wypowiedziane pod wpływem Ducha Pomazańcowego.
__________________________

6 komentarzy:

 1. są duchy i jeden Duch Św. Paraklet (obrońca)
  j 14:26 bp "(26) A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec [Duch Ojca] pośle w moim imieniu [Duch Chrystusa], nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."
  Określenie Duch Ojca czy Chrystusa odnosi się do tej samej Osoby , a oznacza że Duch pochodzi od Ojca i Syna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wojciechu Twój komentarz zupełnie nic nie wnosi do dyskusji poza tym, że wiemy, iż będziesz się upierał przy swojej wersji, a ona nie wynika z Pisma Świętego tylko z nie biblijnej doktryny o trójcy. Twoja wersja została obalona biblijnie i jeśli chciałbyś upierać się przy innej wersji to musiałbyś najpierw przedstawić dowody biblijne obalające moje twierdzenia a następnie udowadniające Twoją wersje. Obecnie to upierasz się przy czymś, co zostało obalone na zasadzie "A ja wam mówię, że tak!" Bez merytorycznej argumentacji tylko na zasadzie, bo ja tak wolę. Twój komentarz przepuściłem, jako przykład, ale w przyszłości nie będą tu publikowane komentarz, które polegają na zwykłym upieraniu się. Zauważyłem, bowiem że dużo osób nie mając argumentów jedyne, co robi to stara się by ich komentarz taki właśnie pozbawiony argumentów a nawet często oszczerczy był na wierzchu i niejako przykrył komentarze merytoryczne. Ja w taki sposób nie będę prowadził dyskusji.

   Usuń
  2. a może napiszesz post o tym jak rozumiesz ten cytat:
   Mt 28:19 Bp "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

   Usuń
  3. Napisałem pierwsza część, wiem że dla wielu to już wystarczająco silne argumenty ale będzie jeszcze kilka za tydzień jeśli Bóg pozwoli a ja dożyję. Wpis jest pod linkiem http://www.jeszu.pl/2014/11/blizsze-spojrzenie-na-mt-2819-studium.html czyli na stronie www.jeszu.pl

   Usuń
 2. Pięknie to wyjaśniłeś,teraz wszystko mi się zgadza,będę mógł otwierać oczy i uszy innym,którzy szukają prawdy,a tak swoją drogą zastanawiam się jakiego Ty Krzyśku dostałeś Ducha,pozdrawiam Artur P.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje ci Arturze za miłe słowo. Odpowiadając na Twoje pytanie najłatwiej jest odwołać się do stwierdzenia ogólnego, czyli wierzę, że mam Ducha Świętego, ale jeśli masz na myśli, jaki dar dostałem to jest on z pewnością związany ze zrozumieniem Pism. Ja czytam te same teksty, co wszyscy, ale widzę w nich inną treść i tym dzielę się z Wami, bo to są moje talenty, z których zostanę rozliczony. Postaram się szerzej omówić temat darów, bo niektórzy nie wiedzą, że mają dar.

   Usuń