piątek, 14 listopada 2014

"Panie, nie poczytaj im tego grzechu"


"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy."
Łukasza 23:34 

Chrystus dał nam jednak przykład przebaczenia bez skruchy, ale nie wystarczyło, że sam wybaczył błagał Ojca w obronie grzeszników. Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc, ale nawet Pan nasz Jeszu będący Synem Boga uzasadniał swoją prośbę, „bo nie wiedzą, co czynią”. Oczywiście chodziło o żołnierzy. Jest to ciekawy przykład, ponieważ sam miał, możliwość przebaczać grzechy, ale w tym przypadku błagał jeszcze Ojca. Możemy, więc prosić Boga za grzesznika zwłaszcza, jeśli jego grzech dokonał się na naszej osobie. Za przykładem Pomazańca szli jego uczniowie...

"Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jeszu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał."
Dzieje 7:59,60

Przebaczenie tym, którzy wobec nas zawinili jest warunkiem przebaczenia naszych grzechów. Nawet, jeśli dojdzie do przebaczenia tych pojedynczych grzechów to i tak nie gwarantuje to zbawienia, ponieważ są jeszcze inne grzechy. Jak dostąpić przebaczenia wszystkich grzechów? Kiedy posłańcy Chrystusa uzmysłowili Żydom że zabili Mesjasza oni się przejęli i spytali:

"Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Posłańców. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was zanurzy się w imię Jeszu Pomazańca na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego."
Dzieje 2:37,38

I tak samo Paweł, który był wśród osób zabijających Szczepana gdy poznał prawdziwego Mesjasza dostał taką samą radę:

"Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij zanurzenie i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!"
Dzieje 22:16 
________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz