wtorek, 11 listopada 2014

Bóg, Honor, Ojczyzna?


On z jednego /człowieka/ wyprowadził wszystkie narody ludzkie, aby zamieszkiwały całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania,
Dzieje 17:26

11 listopada to w Polsce dzień świąteczny. Jest to rocznica uzyskania niepodległości związana z zakończeniem oficjalnych zaborów. Dziś mamy wątpliwości czy nadal Polska jest niezależna i wolna. O ile rządy przed II wojną wyraźnie działały dla dobra Polski to obecnie wygląda na to, że polska to miejsce gdzie miejscowi politycy pod patronatem obcych krajów grabią, co się da czyniąc z Polaków wiecznych biedaków, ale nie o tym chce dziś pisać.

Zauważyłem, że wszystkie izmy, które odrzucają Boga odrzucają także pojęcie narodu i zastępują je obywatelami. Jak zwykle robi się to pod niby szlachetnymi hasłami. Co na temat narodów mówi Biblia? Dzieje apostolskie cytowane na wstępie informują nas wyraźnie, że podział na narody powstał z woli Boga. To, co Bóg robi jest dobre. Jednak patriotyzm ma złą opinię. Dlaczego? Jest to świadome działanie wrogów Boga, którzy za wszystkie zbrodnie ludzkości obwiniają naród lub religię po to by zwalczyć je i zastąpić swoimi rządami. Bądźmy świadomi, że za niszczeniem świadomości narodowej stoją siły wrogie Bogu, które chcą zmienić porządek świata na sposób szatański, co poznajemy po owocach ich. Nieprawda jest, że za wojny odpowiadają narody, ponieważ Bóg wyznaczył im granicę zamieszkania, więc dopóki trzymają się tych granic nie ma mowy o żadnych wojnach.

Prawdziwym problemem są ludzie, którzy nie chcą być narodem skupionym na określonym miejscu tylko wolą działać w rozproszeniu wszędzie podburzając władców. To chore ambicje władców, którzy nie trzymają się wyznaczonych im granic a więc łamią porządek boży są przyczyną wojen. Żeby przejąć władzę nad całą ziemią pewne siły muszą zniszczyć świadomość i solidarność narodową. W myśl zasady „dziel i rządź” ludzie podli, dążą do wymieszania narodów po to by łatwiej nimi rządzić gdyż naród rozproszony nie jest wstanie się zjednoczyć przeciw tyrani.

Dlatego kiedy widzę negatywny stosunek władzy rządzącej polskim narodem do grup podkreślających swoją polską narodowość to wiem, że są to siły wrogie wobec Boga. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że politycy dążący do zamazania świadomości narodowej są na usługach szatana świadomie lub z głupoty, ale dokładnie robią to, czego chce wróg Boga.

Ostrzegam jednak przed wpadaniem w drugą skrajność i przesadnym uwielbieniem swego narodu. Nie wszystko, co robią narody jest dobre. Jednak my Polacy mamy oddzielne słów dla patriotyzmu wypaczonego jest nim szowinizm i z naszego punktu widzenia niemieccy narodowi socjaliści nie byli patriotami tylko szowinistami, dlatego dopuszczali się zbrodni. Szowinizm niemiecki powstał na bazie teorii ewolucji i wypaczonego nacjonalizmu. Odrzucenie zasad biblijnych a przede wszystkim miłości chrześcijańskiej pchnęło ten naród do zbrodni wojennych.

Szatan chcąc zbrukać wszystko, co postanowił Bóg podsunął grupom narodowym pogańskie wizerunki, jako utajoną formę bałwochwalstwa. Oddawanie czci symbolom państwowym jest tym samym, co oddawanie czci symbolom religijnym, czyli jest bałwochwalstwem (2 Mojżeszowa 20:2-5).

Jako słudzy pomazańcowi musimy zachować we wszystkim rozsądek i nie popadać w skrajności. Bierzmy przykład z Pomazańca Bożego, który przyznawał się do narodu żydowskiego, gdy powiedział do Samarytanki „MY czcimy…” (Jana 4:22).

Miej odwagę głośno wyrażać opinię, że każdy naród ma prawo do swojego kawałka ziemi, gdzie może żyć i pielęgnować mowę ojczystą (ojcowską). Działania lewicy wymierzone w porządek Boży i tak są skazane na niepowodzenie. Narody się nie mieszają, co najwyżej żyją obok siebie a Pismo Święte w proroctwach zapowiada, że narody a także ich władcy będą do samego końca planów bożych.

I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 
Objawienie 21:24
______________________
krzysztof pomazańcowy

Ps. Polecam temat: Co Biblia mówi na temat patiotyzmu
Słowo naród pochodzi od słowa ród i oznacza rodzinę tylko w większym wymiarze a słowo ojczyzna pochodzi od ojcowizna czyli także odwołuje się do dziedzictwa czyli wspólnoty pokoleń. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz