wtorek, 30 czerwca 2015

Nigdy nie dochodzi do sprawiedliwości


Ponad, to, drętwota/neutralizacja, prawo/Tora, brak, przyjść, zawsze/wiecznie, sprawiedliwość/wyrok, ponieważ, zły/bezbożny, otaczać, (…), prawość, dlatego, w_taki_sposób, przyjść, sprawiedliwość/wyrok, wypaczenie.

Powyższy zlepek słów jest miej więcej tym, co mają tłumacze do przetłumaczenia w księdze Habakuka 1:4. Najpierw wypisałem te słowa ze słownika a później porównałem z popularnymi w Polsce przekładami. Co mi wyszło? Z popularnych polskich przekładów najlepiej pasuje do tych słów Przekład Nowego Świata.

„Toteż prawo ogarnia drętwota i nigdy nie ukazuje się sprawiedliwość. Ponieważ niegodziwiec otacza prawego, sprawiedliwość ukazuje się spaczona.” Habakuka 1:4 PNŚ

Biblia Tysiąclecia i Warszawska są mniej dokładne.

„Tak więc straciła Tora moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.” BT

„Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak prawo bywa łamane.” BW

„Przez to prawo straciło znaczenie, a procesy sądowe nie osiągają swojego celu, a człowiek bezbożny zniewala sprawiedliwość. Dochodzi do wyroków przewrotnych.” Septuaginta (LXX), polskie wydanie, według Vocatio.

Widzimy, że są dość istotne różnice w tłumaczeniu. Biblia tysiąclecia twierdzi, że Tora, czyli prawo straciło swoją moc. Gdyby na poważnie potraktować to tłumaczenie to wynikałyby z niego bardzo poważne konsekwencje. Wiemy, że prawo straci swoją moc dopiero po śmierci Pomazańca Bożego, Jeszu. Przekład Biblii Warszawskiej pisze: „Dlatego zamiera prawo”. Nic takiego, co by wskazywało na wcześniejszą utratę ważności prawa nie zawiera tekst Habakuka. Jest tam słowo, które oznacza drętwotę, osłabienie, czyli coś, co powinno działać, ale z jakiegoś powodu nie jest wstanie. Dlatego przekład nowego świata trafnie tłumaczy: „Toteż prawo ogarnia drętwota”. Ja jednak użyłbym bardziej współczesnego słowa skoro ma to być przekład współczesny dla dzisiejszych czytelników. Zamiast drętwoty użyłbym paraliżu: „Ponadto prawo zostało sparaliżowane”. 

Kolejny tekst: brak, przyjść, zawsze/wiecznie, sprawiedliwość/wyrok.

„i nigdy nie ukazuje się sprawiedliwość” PNŚ

„sprawiedliwego sądu już nie ma” BT

„a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw” BW

„a procesy sądowe nie osiągają swojego celu” LXX

Widzimy, że Septuaginta nie jest tłumaczeniem dosłownym a raczej parafrazą, choć oczywiście wierną merytorycznej zawartości tekstu. Ja proponuję coś pośredniego:

„Nigdy nie dochodzi do sprawiedliwości.”

Tu okazuje się jak trzeba być ostrożnym podczas tłumaczenia. Gdybyśmy, bowiem przetłumaczyli za BT: „Tak więc straciła Tora moc swoją” a później położylibyśmy nacisk na słowo NIGDY to mogłoby nam wyjść: „Tak więc straciła Tora moc swoją i nigdy nie ukarze się sprawiedliwość.” Wyszłoby nam to, co już wcześniej pisałem, że prawo straciłoby swoją moc przed czasem. Byłoby to błędne rozumowanie. Prawo nadal obowiązywało z tym, że w wyniku przebiegłych działań ludzi bezbożnych utraciło swoją pierwotną siłę wyświadczania dobra. A częściowo zostało nawet nadinterpretowane. Inny prorok nas o tym poinformował.

„Dlatego dopuściłem u nich nakazy złe i takie prawa, które nie służą ich życiu.” Ezechiela 20:25

Prawo, więc obowiązywało nadal, ale nie było już tak dobre jak na początku. Nie spełniało swej roli w sposób idealny, ponieważ Izraelici wypaczali je. Habakuk nazywa to zawłaszczeniem prawa. Za chwilę do tego przejdziemy.

W dalszym tekście Habakuka czytamy:

„ponieważ, bezbożny, otaczać, prawość” dosłownie
„ponieważ niegodziwiec otacza prawego” PNŚ
„bezbożny bowiem gnębi uczciwego” BT
„gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego” BW
„a człowiek bezbożny zniewala sprawiedliwość.” LXX

Septuaginta w przeciwieństwie do innych polskich tłumaczeń twierdzi, że nie prawy jest zniewolony tylko sprawiedliwość, czyli prawość lub prawo. Skłaniam się ku wersji z Septuaginty, ponieważ tekst ten informuje nas o czymś groźniejszym niż osaczenie pojedynczych ofiar. Tekst mówi o zmianie systemu. Źli ludzie zaopiekowali się prawem by ostatecznie wycisnąć z niego nieprawość. Pan nasz Jeszu potwierdził to takimi słowami:

„’Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich. Odstępujecie od przykazań Bożych, a mocno się trzymacie tradycji ludzkiej’. Ponadto odezwał się do nich: ‘Zręcznie odsunęliście przykazanie Boże, by zachować swą tradycję’.” Marka 7:7-9

Dalej u Habakuk czytamy.

dlatego, w_taki_sposób, przyjść, sprawiedliwość/wyrok, wypaczenie.

"sprawiedliwość ukazuje się spaczona." PNŚ
"dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu." BT
"i tak prawo bywa łamane." BW
"Dochodzi do wyroków przewrotnych." LXX

Podsumowując proponuję takie tłumaczenie dosłowne:

Ponadto drętwieje prawo brakuje przyjścia wiecznie sprawiedliwości ponieważ bezbożny otacza prawość dlatego w taki sposób przychodzi sprawiedliwość wypaczona.

A bardziej zrozumiale bez utraty sensu będzie nasze tłumaczenie wyglądało tak:

"Ponadto prawo zostało sparaliżowane. Nigdy nie dochodzi do sprawiedliwości. Ponieważ bezbożny zagarnął prawo, dlatego dochodzi do wyroków wypaczonych." Habakuk 1:4
____________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Masz dar Ducha Świętego do zrozumienia i tłumaczenia Słowa Bożego,cieszę się że jest ktoś taki !!!!!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Obyśmy wszyscy mieli taki dar i obyśmy wszyscy mówili zgodnie jednym duchem.

      Usuń