wtorek, 28 kwietnia 2015

Jeszu pójdzie przed tobą, jak mówił JHWH.


1 I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela:
2 "Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: 'Nie przejdziesz tego Jordanu'.
3 JHWH, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. Jeszu pójdzie przed tobą, jak mówił JHWH.
4 JHWH postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył.
5 Wyda ich JHWH tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem.
6 Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż JHWH, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci."
7 Zawołał potem Mojżesz Jeszuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: "Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł JHWH dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie.
8 JHWH pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!"

Prawa 31:1-8

W powyższym cytacie mamy dwie wypowiedzi Mojżesza. W kluczowych miejscach sprawdziłem, jakie słowa, występują i stąd pojawia się imię JHWH. Pierwsza wypowiedź skierowana do całego narodu zapowiada, że Jeszu pójdzie przed narodemJeszu pójdzie przed tobą, jak mówił JHWH”. Nasuwa się pytanie, który Jeszu ma wejść przed narodem wybranym? Czy Mojżesz mówi o Jeszu swoim następcy czy o większym Jeszu, który opiekuje się narodem izraelskim? Za chwilę woła do siebie syna Nuna i mówi mu podobne słowa „wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł JHWH dać ich przodkom”, ale jemu także mówi, że ktoś wkroczy przed nim „JHWH pójdzie przed tobą”. Widzimy, że syn Nuna ma wejść razem z narodem a z wcześniejszej wypowiedzi wynikało, że przed narodem ma wejść Jeszu uzasadnione, więc jest pytanie czy aby na pewno przed narodem Mojżesz ma na myśli Jeszu syna Nuna czy może większego Jeszu? Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje, gdy swojemu następcy Mojżesz mówi, że przed nim wejdzie JHWH. Z księgi Izajasza wiemy że "Oto Bóg (EL) jest moim Jeszu (Zbawicielem)! Zaufam i nie ulęknę się, bo mocą i pieśnią moją jest Bóg (JA). JHWH stał się dla mnie Jeszu (Zbawicielem)! Izajasza 12:2

Jeśli Jeszu był tym, który pod imieniem JHWH pomagał nam poznać Boga Ojca (Jana 1:18) to bardzo możliwe, że w tym miejscu Mojżesz mówi o niebiańskim Jeszu, który idzie przed narodem. W swoich księgach Mojżesz na pewno mówił o przyszłym Pomazańcu (Jana 1:45; 5:46,47), ponieważ czytamy:"I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego." Łukasza 24:27

Wprawdzie apostołowie nie zostawili nam tej listy cytatów odnoszących się do Mesjasza, ale z pewnością były to sprawy znane pierwszym sługom pomazańcowym. Do naszych czasów zachowała się tylko wzmianka Justyna Męczennika na ten temat. Prawdopodobnie tekst powstał około 150 roku a jest relacją z rozmowy przeprowadzonej około 100 lat po śmierci Pomazańca Bożego. Przekazuje nam dużo Staro Testamentowych odniesień do Pomazańca między innymi twierdzi, że Jozue to był wcześniejszy odpowiednik Chrystusa i że nie przypadkiem jego imię zostało zmienione. Zacytuję dłuższy fragment z dialogu z Żydem Tryfonem. Justyn za Septuagintaą podaje stare imię Jozuego jako Auses ale stare imię nie jest dla nas istotne liczy się nowe imię i powód jego nadania.

„Gdy słyszysz, że Jeszu jest naszym Pomazańcem, nie masz pojęcia, że to imię nie zostało mu nadane bez przyczyny, przypadkowo. Przeciwnie, prowadzisz poszukiwania teologiczne dlaczego jedno ‘a’ dodano do imienia Abraham i robisz tyle wrzasku o ‘r’ dodane do imienia Sary, a nie dociekasz tak gorliwie dlaczego imię Ausesa, syna Nuna dane mu przez ojca zostało zmienione na Jeszu. (…) I jak do ziemi świętej wprowadził lud on a nie Mojżesz oraz podzielił tą ziemię losem pomiędzy tych, którzy z nim do niej weszli, tak również Jeszu Pomazaniec przywiedzie z powrotem lud rozproszony i podzieli dobrą ziemię, lecz już nie w ten sam sposób. Ten pierwszy dał im dziedzictwo czasowe, ponieważ nie był on Pomazańcem ani Synem Bożym, ten drugi natomiast po swoim świętym zmartwychwstaniu da nam posiadanie wieczne.”

Justyn rozwija ten temat bardzo dokładnie i pozostawił nam sporą listę innych odniesień do Chrystusa a także zdecydowanie twierdzi, że w imieniu Boga ukazywał się jego Syn Jeszu. Moje badania potwierdzają to, co podaje Justyn, ale współcześni teolodzy zupełnie zgubili tą naukę pierwszych naśladowców pomazańcowych.

„Doprawdy, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście mnie, bo on pisał o mnie. Ale jeśli nie wierzycie jego pismom, to jakże uwierzycie moim wypowiedziom?” Jana 5:46,47
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Pięknie to wyłuskałeś(oczywiście z pomocą Ducha Świętego),pewnie,że Większy Jeszu(Pomazaniec),poszedł przed Jeszu synem Nuna i Izraelici weszli do ziemi obiecanej,sami nie pokonaliby synów Anaka(olbrzymy 2 generacji,Pwt.9:1-7)

    OdpowiedzUsuń