piątek, 10 kwietnia 2015

Poganie po Armagedonie.


Skąd się wezmą poganie po Armagedonie, których Pomazaniec i jego wybrani będą paść rózgą żelazną? Poganie to osoby niebędące Izraelem. W tym momencie jednak musimy podkreślić, że prawdziwym Izraelem są naśladowcy Pomazańca Jeszu. Obojętnie, jakiej jesteś narodowości, jeśli zostałeś wszczepiony w korzeń Jakuba (Izraela) to jesteś Izraelitą. Po zstąpieniu Ducha Świętego na pomazańcowych naśladowców prawdziwym Izraelem byli ci, co posiadali zanurzenie w Imię Jeszu i jego Ducha. Inni którzy odrzucili Mesjasza zostali odcięci od korzenia i przestali być Izraelem. Od tej pory mówiono o nich niewierny Izrael i do tej terminologii należy wrócić, ponieważ dokładnie opisuje stan faktyczny. Odcięte gałęzie są już bez wartości tak samo jak niewierny Izrael jest bez wartości. Twierdzenie że taki Izraelita może się nawrócić jest już nieaktualne ponieważ ci niewierni już dawno pomarli a ich potomstwo nigdy nie było Izraelem gdyż nigdy nie mieli połączenia z korzeniem. Zresztą większość tych niewiernych naprawdę się nawróciła tylko, że się asymilowali i przestali podkreślać swoje pochodzenie genetyczne a nacisk kładli na namaszczenie Duchem, jako naprawdę wartościowe. 

Tragedią późniejszego czasu jest to, że oni przestali nazywać się Izraelem, choć powinni a ci, którzy nie mieli tego prawa nadal podkreślali, że są Izraelem. To utrwaliło błędne stereotypy, które w ostateczności doprowadziły do nazywania plemienia Chazarów Izraelitami. Nazywano ich tak z powodu rzekomego pochodzenia etnicznego tylko, że wyszło na jaw, że to jest bzdura i oni wcale nie pochodzą od Jakuba ani nawet od Abrahama. Dlatego w późniejszym czasie położono nacisk, że niby Izraelita jest ten, co się nawrócił na judaizm, czyli prozelita. Tylko, że to także jest kłamstwo, bo zdecydowana większość tych fałszywych izraelitów na nic się nie nawróciła są po prostu niewierzący a ci, którzy się nawrócili to zrobili to na wersję niewierną Bogu, czyli o faktycznym nawróceniu nie ma mowy, co najwyżej na jeszcze większym zbłądzeniu. Żeby zostać prawdziwym IZRAELITĄ trzeba uznać, że Jeszu Nazareńczyk jest Pomazańcem Bożym, oddał za nas życie i Bóg go wskrzesił. Wiara w odstępczy judaizm nie czyni nikogo Izraelitą. 

Tak, więc poganami mogą być wszyscy, którzy nie zostali sługami pomazańcowym nawet, jeśli pochodzą od Abrahama. Jak to możliwe, że oni przeżyją Armagedon? Zdecydowana większość nie przeżyje, ale ci, którzy będą pozbawieni agresji pozostaną. Chrystus w kazaniu na górze wyjawił, kto ma szanse przeżyć. Przyjrzyjmy się ośmiu błogosławieństwom wśród nich jedne dotyczą nagrody na ziemi a inne w niebie.

3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.Mateusza 5:3-11

Słowa te były wypowiedziane do uczniów, ale też do tłumów. Kto posiądzie ziemię? Według Mateusza 5:5, będą to ludzie cisi.

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.”

Pamiętajmy, że szatan zostanie po Armagedonie związany, po co?

„I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni.” - Objawienie 20:2,3

Szatan zostanie zamknięty po to by już nie zwodził narodów. A więc nadal będą narody i będą stanowiły łatwy cel dla szatana, dlatego musi być zamknięty. Słudzy pomazańcowi to ci, co mimo prześladowań szatana zwyciężyli go i dla nich to bez znaczenia czy szatan jest zamknięty czy nie, ale ci ludzie, którzy są cisi i łagodni nie są i nigdy nie byli wstanie zwyciężyć szatana, dlatego musi on być zamknięty by ich nie zwodzić. Źli ludzie, którzy sami z siebie by, czyli zło zostaną w Armagedonie zabici, ale ci co z natury swojej są łagodni ocaleją ale by szatan nie pchnął ich na złą drogę musi być unieszkodliwiony na pewien czas. W tym momencie, czyli przez tysiąc lat zwyczajni ludzie będą żyć bez szatana, ale pod panowaniem Króla królów i Pana panów. Okaże się, że wszelkie zło na Ziemi pochodziło od szatana, bo ludzie uwolnieni od niego sami z siebie będą żyć w pokoju. Dalej czytamy:

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” - Mateusza 5:6,7

Miłosierdzi nazywane też współczuciem ma moc usuwania grzechów w dniu sądu.

„Będzie to bowiem sąd bez współczucia dla tego, który nie okazywał współczucia: współczucie triumfuje nad sądem.” - Jakuba 2:13 

Współczucie a według innych przekładów miłosierdzie góruje nad sądem. Właśnie o tym wspominał Jeszu w kazaniu na górze, gdy obiecał „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mateusza 5:7). Jest to kompatybilne z jego nauką:

„…i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; (…) Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.” - Mateusza 6:12,14,15

To samo dotyczy okazywania miłosierdzia, czyli współczucie i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Na całym świecie są ludzie, którzy zabiją ciebie za kilka złotych, ale są też ludzie, którzy pomogą ci bezinteresownie a nawet ponosząc straty. Ci drudzy to są kandydaci do życia po Armagedonie. Mogą Nieznań Jeszu i nie wzywać wcześniej jego imienia, ale ponieważ są ludźmi okazującymi innym współczucie, więc im także okazane będzie współczucie, zostaną wynagrodzeni za swoją postawę. W ten sposób poganie niebędący Izraelem Bożym przeżyją Armagedon i nad nimi będzie królował Jeszu i wyznaczeni przez niego królowie.

„A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici.”Objawienie 2:26,27
______________________

krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz