czwartek, 30 kwietnia 2015

Kto zbawi Zbawiciela?


„Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich go wybawia JHWH. Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.” Psalm 34:20,21

Powyższy cytat to proroctwo dotyczące Mesjasza. Poznajemy to po stwierdzeniu: „Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu”. Słowa te odnoszą się do śmierci Pana i faktu, że nie zostały jego kości połamane. W sprawozdania ewangelicznych informuje nas o tym naoczny świadek Jan.

„Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jeszu i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. Jana 19:32-36

Jan wyraźnie odnosi to do proroctwa i takim jest właśnie to z Psalmu 34: 20, 21 ale wiemy też, że cieniem Chrystusa był baranek paschalny. Sam akt śmierci odbywał się dokładnie w tym samym momencie, gdy w świątynie zabijano baranki paschalne ani tym zwierzętom ani ich proroczemu spełnieniu niewolno było połamać kości.

„W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. Wyjścia 12:46

„Nie mogą nic zostawić aż do rana ani też żadnej kości łamać; winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu.” Liczb 9:12

Proroctwa się wypełniły, ale mnie zainteresowało, co innego. Sprawiedliwym w tym proroctwie jest Jeszu, czyli Zbawiciel byłem, więc ciekaw, jakim słowem zostanie określone jego wybawienie z tych nieszczęść. Chciałem sprawdzić czy będzie tam napisane, że Sprawiedliwy, czyli Jeszu zostanie wybawiony przez Jeszu, czy jako wybawienie zostanie użyte słowo Jeszu.

Zauważyłem, że są różne hebrajskie słowa odpowiadające naszemu słowu zbawić, wybawić, uratować. My także mamy różne słowa znaczące to samo, więc nie powinno to nikogo dziwić. Są to tak zwane synonimy. W Starym Testamencie spotykamy różne odmiany powiązane z imieniem Jeszu, czyli mniej lub bardzie podobne do tego imienia, ale w tym proroctwie użyto zupełnie innego słowa.

יצילנו

Jest tam dosłownie powiedziane: „wiele nieszczęść sprawiedliwego z wszystkich wybawi JHWH”. Tym razem nie wybawi „Jeszu JHWH” tylko użyto innego słowa niezwiązanego z Jeszu, co wydaje się zrozumiałe, bo byłoby dziwne gdyby Jeszu miał wybawić Jeszu.

Będę ten temat jeszcze badał, ale wstępnie wydaje się, że Jeszu, jako ZBAWIENIE odnosi się do innych osób a on sam dostępuje wybawienia od Boga i wówczas użyte jest inne słowo.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz