sobota, 24 stycznia 2015

Kto jest Semitą?


"…samych siebie nazywają Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana."
Objawienie 2:9 BT

Wczasach, gdy nazwanie kogoś antysemitą jest równie silnym argumentem, jak uderzenie siekierą w głowę warto zastanowić się, kto jest tym słynnym Semitą. Z Wikipedii dowiadujemy się, że to ktoś wywodzący się od Sema jednego z synów Noego. Ponieważ Noe miał tylko trzech synów, więc 1/3 świata powinna być Semitami. To bardzo dużo. Jeśli więc zawęzimy Semitów tylko do jednego narodu i to w dodatku tylko kilkunastomilionowego to musielibyśmy uznać, że Bóg wyjątkowo nie pobłogosławił Semowi a przecież Pismo Święte mówi coś odwrotnego. 

Więc już na tym etapie widzimy, że coś z tymi semitami jest nie tak jak powszechnie się uważa. Wikipedia to bardzo niepewne źródło, czego dowodem jest twierdzenie, że Kananejczycy też byli semitami. Dlaczego jest to dziwne? Ponieważ Kananejczycy nie byli potomkami Sema tylko jego brata Chama. Zaliczanie ich do Semitów tłumaczy się tym, że posługiwali się wspólnym dla Semitów językiem. To znaczy, że druga definicja wyjaśniająca, kim są Semici zakłada, że są to ci, co posługują się językiem semickim. Jedna definicja przeczy drugiej, ale w obu znajdują się hebrajczycy, których znamy pod nazwą Izraelici. Skoro, więc Semitami byli potomkowie Sema plus ci, co mówili językiem Semickim to musimy uznać ze semitów na ziemi jest więcej niż innych potomków Noego. 

Nazywanie Semitami tylko narodu żydowskiego wydaje się być nieuzasadnione a nawet mylące. Nawet, jeśli Żydzi są semitami, co wcale nie jest pewne, to zawężanie tego słowa tylko do nich jest w najlepszym razie dezinformacją a w najgorszym zaborczym przywłaszczeniem. Czy więc Żydzi są Semitami? Ci z nich, którzy wywodzą się od Abrahama z pewnością są semitami, ale ci, co nie wywodzą się od Abrahama ani tym bardziej od Jakuba (Izraelity) prawdopodobnie nie są Semitami to znaczy, że nawet mogą nie wywodzić się od Sema. Jak to możliwe?

Żydzi mają problem z określeniem, kto jest Żydem? Jest to problem, którego nikt nie potrafi rozstrzygnąć i czasem jakiś Żyd przyzna się do tego. Na przykład jeden z najbardziej znanych żydowskich polityków, profesor nauk politycznych, przewodniczący Knesetu (1992–1996) i ambasador Izraela w Polsce (2001–2003), Szewach Weiss często przyznaje, że jest problem ustalić, kto jest żydem. Ponieważ żydzi w pewnym okresie za swoich uważali każdego prozelitę (nawróconego), więc są żydzi całkowicie ciemnoskórzy, którzy nawet nie są „piątą wodą po kisieli” w stosunku do prawdziwych potomków Jakuba. A przecież są też prozelici o białej skórze, których nikt nie posądza o to, że są przyszywanymi Izraelczykami i mogą być na przykład potomkami przeklętego Chama. Są też całe plemiona niepochodzące od Jakuba takie jak Edomici, którzy wmieszali się (125 r. przed Chr.) w naród izraelski jeszcze przed przyjściem Mesjasza na ziemię. Oni stanowią większość z żydów sefaradyjskich. Jest też słynne plemię chazarskie (żydzi aszkenazyjscy), które nie ma żadnych powiązań genetycznych z Jakubem a stanowi dziś ponad 80% ludzi przyznających się do pochodzenia żydowskiego. Oni stanowią większość dzisiejszego żydostwa, dlatego wygląd przeciętnego Żyda w ogóle nie kojarzy się z Semitami. Przeciętny Semita dziś to Arab. Z tych powodów nazywanie kogoś antysemitą, dlatego że nie lubi żydów jest, co najmniej naiwne żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie głupie. Śmiem twierdzić, że jest wręcz odwrotnie to żydzi są największymi na świecie antysemitami, piszę o tym w temacie "Żydzi są największymi antysemitami na świecie.".

"Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp, a poznają, że Ja cię umiłowałem." Objawienie 3:9 BT
________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

8 komentarzy:

 1. a co na to genetyka? kiedyś, gdzieś czytałem, że nie ma większych różnic genetycznych pomiędzy Żydami i Arabami, Czesi bardziej genetycznie są podobni do Niemców niż Polaków, a do nas najbardiej podobny garnitur chromosomowy mają Białorusini

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Amerykańscy naukowcy dowiedli że amerykańscy naukowcy nigdy się nie mylą". Nauka niestety nie jest godna zaufania. Wyniki można sobie zamówić jeśli posiada się odpowiednią ilość pieniędzy. Faktycznie wszyscy możemy o tym czytać ale ja nigdy nie widziałem takich badań i nie mogłem sprawdzić ich metodologi przeprowadzenia. Ciekawe jednak że bez trudu można kupić książki napisane przez żydowskich profesorów historii którzy twierdzą że naród żydowski został wymyślony na potrzeby powstania państwa żydowskiego, a co za tym idzie przywłaszczenia sobie dziedzictwa starożytnego Izraela. Nie brakuje tez dowodów i naocznych świadków prześladowania w "Izraelu" żydów sefardyjskich z których większość faktycznie to są semici. Nazywają ich tam "czarnuchami".Polecam kolejny wpis jest tam więcej informacji.

   Usuń
  2. Ja myślę, że najbardziej spokrewnionym narodem z narodem polskim są Tatarzy krymscy. Wszak kilkaset lat wyprawiali się na ziemie I R P i brali "jasyr", a wśród niego piękne "Laszki". Część z nich sprzedawali, ale - podobnie, jak Litwini z ballady A. Mickiewicza - najpiękniejsze zatrzymywali dla siebie, niewolili je i płodzili synów, których wychowywano w wierze muzułmańskiej. Szkolili ich nie tylko na pastuchów, lecz także na żołnierzy, którzy potem ciągnęli na ziemie I R P i znów porywali Laszki, z którymi płodzili synów itd., itp. W rezultacie w ciągu pokoleń Tatarzy krymscy stawali się bardziej genetycznie spokrewnieni z Polakami, niż np. Polacy z Czechami. Nasi genetycy powinni więc przebadać genotyp Tatarów krymskich, aby to pokrewieństwo tatarsko-polskie zdefiniować.

   Usuń
 2. warto przeczytać.
  http://wolna-polska.pl/chazarowie-korzenie-wspolczesnego-zydostwa-film/sami-zydzi-przyznaja-ze-nie-sa-potomkami-starozytnych-izraelitow

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o,info od kiedy Żydzi uznają swe pochodzenie ,,po matce,,?kiedy to wprowadzili? I tez często, tego nie uznają o czy mówi ksiądz profesor Chrostowski,

  OdpowiedzUsuń
 4. Sprawa bycia Żydem to nie kwestia fizycznych genów ale kwestia ducha bo żydem jest się z ducha a nie z ciała .
  Rz 2:28 lub "Nie jest bowiem Żydem ten, kto jest nim na zewnątrz, ani nie jest obrzezanym ten, kto jest obrzezany na zewnątrz, w swym ciele."


  Rz 2:29 lub "Prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, prawdziwym zaś obrzezaniem jest to, które się dokonuje w sercu, obrzezanie duchowe a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi ale od Boga."
  Semitami są oczywiście wszyscy pochodzący fizyczne [genetycznie] od Sema . I prawda jest taka że największymi antysemitami na świecie są tak zwani Żydzi którzy nimi nie są a są to ci co nie uznali Jezusa za swojego Mesjasza , Króla. Żydostwa nie dziedziczy się ani po ojcu ani po matce .Ojciec mógł być żydem a syn już nie i tak samo ojciec nie był żydem a syn już mógł być żydem dowodzi tego historia królów Izraela !!Bo żydem jest ten co idzie za Bogiem Żydem .Żydami starego przymierza byli np. apostołowie i oni po uwierzeniu w Jezusa dalej buli żydami tak zwanymi żydami duchowymi bo stare przymierze było fizyczne a nowe jest duchowe i jak było w starym przymierzu obrzezani fizyczne tak w nowym jest obrzezanie duchowe a następuje ono w chwili kiedy uznajemy Jezusa za swojego Mesjasza i Króla . Tym samym nowe przymierza dało możliwość poganom "goim" po przez duchowe obrzezania dołączenie do narodu wybranego to są drugie owce o których mówił Jezus.

  OdpowiedzUsuń
 5. Łączy ich jedno walka z chrześcijaństwem

  OdpowiedzUsuń
 6. JezJeż wierzyć w pochodzenie człowieka,ze Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, to wszyscy ludzie na świecie maja zydowskie pochodzenie!

  Po wyjściu Żydów z niewoli egipskiej, pan Bóg objawił się Mojżeszowii zawarl nimi przymierze, dając narodowi wybranemu Dekalog.
  Przykazania Boże, to jest wola Boża , napisana "palcem" samego Jahwe na tablichah danych Mojżeszowi na górze Synaj w Egipcie.
  Żydzi którzy pod wodzą Jozlego dotarli do ziemi obicanej byli potomkami Izraela!
  Ustalenie potomstwa Żydów , którzy wyszli z Egiptu jest nie możliwe !


  OdpowiedzUsuń