sobota, 17 października 2015

Jednorodzony Syn, czyli jedyne dziecko Boga


Jedność Boga Ojca z Synem jest wzorcowa dla nas wszystkich, ale nie jest to jedność w sensie dosłownym, ponieważ Chrystus pragnie by jego uczniowie stali się częścią tej jedności.

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” Jana 17:20-23

Stwierdzenie „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,” można by było odnieść do innej jedności. Sens byłby taki, że Pan chce by jego naśladowcy byli tak zjednoczeni jak On jest zjednoczony z Ojcem. Jednak dalsze słowa nie wykluczają jedności ludzi także z Bogiem. Czytamy bowiem, „aby i oni stanowili w Nas jedno”. Uczniowie Pana i ci co im uwierzą, mogą stać się jednością z Bogiem Ojcem i Synem, jeśli będzie jedność między nimi. Stanie się to według łącznika, który wygląda tak: „Ja w nich, a Ty we Mnie, oby się tak zespolili w jedno”. To znaczy, że Bóg jednoczy się z Synem a Syn z nami i w ten sposób wszyscy jesteśmy zjednoczeni. Widzimy, więc że nadal Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a nami. 

O wyjątkowej pozycji jaką zajmuje Jeszu, świadczy sformułowanie „Jednorodzony Syn”. 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” Jana 1:14

„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” Jana 1:18

Wiedząc że jednorodzony to synonim do jedynaka werset ten można prawidłowo przetłumaczyć tak:
„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jedynak Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” Jana 1:18

Kiedy zdamy sobie sprawę, że słowo „jednorodzony” jest staropolskim słowem, którego sens to jedyne dziecko, to wówczas treść Pisma Świętego nabiera głębszego znaczenia i pokazuje nam na wyjątkowość Pomazańca. Pan nasz Jeszu jest JEDYNAKIEM czyli jedynym dzieckiem Boga! Jak to wytłumaczyć skoro wiemy, że aniołowie byli nazywani „synami Boga”?

Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (…) A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.” Rodzaju 6:2,4

Nawet Adam został nazwany w rodowodzie Pomazańca synem Boga.

„Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.” Łukasza 3:38

W jaki więc sposób wyjaśnić twierdzenie, że JEDYNYM SYNEM BOGA jest Jeszu? To proste wystarczy uważnie przeanalizować, co na ten temat mówi Pismo Święte. Zaraz tym się zajmiemy. Trzeba też podkreślić, że w całej Biblii nie ma nigdzie słowa dziadek lub babcia. Dlaczego? Ponieważ w językach użytych do spisania Pisma Świętego nie było takich słów. Babcia to była matka a dziadek to był ojciec. Dziś niektóre języki także nie mają specjalnych słów i przeważnie dla odróżnienia stosują sformułowanie „stara mama” lub „stary tata” i każdy wie, o kogo chodzi. Widzimy to wyraźnie na wielu biblijnych przykładach.

Ponieważ Ojciec zawsze ma wyższą pozycję od syna, więc Jeszu zadaje zagadkę uczonym w piśmie i faryzeuszom, którą przytacza kilkakrotnie:

„Gdy faryzeusze byli zebrani, Jeszu zadał im takie pytanie: ‘Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?’ Odpowiedzieli Mu: ‘Dawida’. Wtedy rzekł do nich: ‘Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być jego synem?’ I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.” Mateusza 22:41-46 (Łukasza 20:41-44; Marka 12:35-37)

Zagadka to inny temat wróćmy więc do przykładu w którym Abraham jest ojcem pewnej Izraelitki a ona jest nazwana jego córką. Była to kobieta uzdrowiona w sabat.

"A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu?" Łukasza 13:16 

Kiedy Chrystus opowiadał o bogaczu i Łazarzu włożył w usta bogacza słowa:

„Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną…” Łukasza 16:24

„…dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich.” Rzymian 4:16

Moglibyśmy więcej przykładów podać, ale jest chyba czymś oczywistym już po tych kilku cytatach, że słowo ojciec w Biblii nie odnosi się tylko do pierwszej linii rodowej. Przenosząc tą terminologie na grunt stwórczy stwierdzamy, iż Bóg Ojciec sam bez pośrednictwa i pomocy powołał do życia TYLKO swego Jednorodzonego Syna, który nam dał się poznać, jako Jeszu. Późniejsze dzieła stwórce powstały przez pośrednictwo Syna.

„Na początku było Słowo, także to Słowo było przy Bogu, i również Bogiem było to Słowo. Ono było na początku przy Bogu. Wszystko z przez nie się stało, a po za nim nic się nie stało. Co się stało, w nim było życiem. A życie było światłością ludzi.” Jana 1:1-4

Dokładnie te same myśli, ale inaczej sformułowane znajdujemy w liście do Kolosan.

„On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.” Kolosan 1:15-17

Dlatego dalej Jan pisze:

„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” Jana 1:10,11

Świat jest własnością Chrystusa (Słowa), gdyż Syn stwarzał mocą swego Ojca lub odwrotnie Ojciec stwarzał przez Syna. Kiedy Syn przyszedł do swojej własności jego dzieło odrzuciło go. Tym jednak, którzy go rozpoznali daje moc stania się prawdziwymi dziećmi Boga. Rozpoznanie Chrystusa wiąże się z pewnym istotnym szczegółem, który jest powszechnie dziś lekceważony, czyli nadal nierozpoznany. Zobaczmy, w co musimy uwierzyć by dostąpić prawdziwego usynowienia:

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.” Jana 1:12

Obyś Ty czytelniku uwierzył w imię Pana naszego Jeszu i nie tylko dał się w ten sposób usynowić, ale także zbawić.

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JESZU JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Judejczykiem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Rzymian 10:9-13

__________________
krzysztof pomazańcowy

Ps. "Jeszu zapytał ich: 'A wy za kogo Mnie uważacie?' Odpowiedział Szymon Piotr: 'Ty jesteś Pomazaniec, Syn Boga żywego'. Na to Jeszu mu rzekł: 'Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie'." Mateusza 16:15-17

10 komentarzy:

 1. Bardzo wartościowy blog. Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj Krzysztofie, ,, Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być jego synem?’ I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.” Faryzeusze nie odpowiedzieli, bo musieli by przyznać że Pomazaniec jest z góry, tak że, że pochodzi z linii rodowej Dawida.

  „Na początku było Słowo, także to Słowo było przy Bogu, i również Bogiem było to Słowo. Ono było na początku przy Bogu. Wszystko z przez nie się stało, a po za nim nic się nie stało. Co się stało, w nim było życiem. A życie było światłością ludzi.” Jana 1:1-4

  Dz.Ap. 10: 36 Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.

  Jer. 23: 5 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 6 W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
  To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością"
  Rzym.14: 9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dawid był członkiem rodu, kupionego drogocenną krwią Pomazańca Bożego.


  OdpowiedzUsuń
 3. Czy dziecko ma inną naturę/substancję niż ojciec?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście że ma inną substancję, gdyby było inaczej to dziecko musiałoby umrzeć w chwili śmierci ojca albo ojciec musiałby chorować tak samo jak jego syn. Bracia syjamscy mają tylko część substancji wspólnej ze sobą dzięki temu gdy jeden choruje to podobno drugi nie musi jeśli choroba dotyczy oddzielnych narządów ale jeśli jeden umrze to drugi też umiera jeśli choć trochę są ze sobą zespoleni czyli mają wspólną substancję.

   Usuń
  2. Syn jest mniej człowiekiem niż ojciec?

   Usuń
  3. Pytanie Wojtka można zadać tak:Czy dziecko może być ojcem? Nie może natura(ciało) zawsze są różnice co widać gołym okiem,substancja(duch) to też oddzielne byty ale w ciele może przebywać wiele duchów-Mk.5:1 Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków2. 2 Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. 3 Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. 4 Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. 5 Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. 6 Skoro z daleka ujrzał Jezusa przybiegł, oddał Mu pokłon 7 i krzyczał wniebogłosy: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!». 8 Powiedział mu bowiem: «Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka». 9 I zapytał go: «Jak ci na imię?» Odpowiedział Mu: «Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu». Tak w ciele ziemskim Jeszu był Duch Syna ale i Ojca też Jana 14:8" Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!" To potwierdzają również słowa Chrystusa na krzyżu Mt.27:45 Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej18. 46 Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?»19, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 47 Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». 48 Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. 49 Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». 50 A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha."

   Usuń
  4. Muszę uściślić pojęcie substancji:
   w filozofii: samoistny byt będący podmiotem przemian i nośnikiem atrybutów;

   Usuń
  5. Pojęcie to z tego co pamiętam nie występuje w Biblii jest więc czymś obcym dla prawdy objawionej z góry. Bóg nie przedstawia się przez substancję. Historia pokazuje że pojęcie to zostało użyte by najpierw przez samą jego akceptację wprowadzić ćwierć fałsz, po jakimś czasie pół fałsz, później trzy czwarte aż w końcu całe kłamstwo zadomowiło się w postaci trójcy. Tak wyglądało zwiedzenie.

   Usuń
 4. Nawet Adam został nazwany w rodowodzie Pomazańca synem Boga.
  „Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.” Łukasza 3:38,wydaje mi się,że Adam był synem Syna Bożego(Jeszu),tak wynika z rodowodu,a Syn Boży jest jedynakiem z Boga Ojca „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jedynak Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” Jana 1:18,„Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. (…) A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.” Rodzaju 6:2,4 w tłumaczeniu dosłownym(interlinearnym) vocatio jest mowa nie o synach Boga-tylko o boskich synach.

  OdpowiedzUsuń
 5. Bog JHWH to JESTESTWO bez osobowy .Dlatego nikt nie jest w stanie zamknac GO w osobie .Z tego powodu nikt nie ustali jakie dodac samogloski .aby wolac JESTESTWO jako osobe .BOG DUCH nie mial poczatku ani nie ma konca .Ten BYT "JESTEM 'postanowil splodzic Syna .ktory mial poczatek jako OSOBA .ale nie mial poczatku jako DUCH .Splodzony z DUCHA W CIELE ! A wiec DUCH NIE MIAL POCZATKU ANI NIE MA KONCA .DUCH CIAGLE JEST TEN SAM .JEDEN DUCH JEDEN BOG I JEDNA OSOBA JEZUS CHRYSTUS

  OdpowiedzUsuń