sobota, 3 października 2015

Ilu jest Bogów?


Ponieważ pewne wersety w Świętych Pismach nazywają ludzi, aniołów i Chrystusa BOGIEM, więc pytanie ilu jest Bogów jest jak najbardziej na miejscu. Tylko proszę mi nie argumentować, że ci inni BOGOWIE są z małej litery, czyli bogowie. Taki argument nie ma sensu, ponieważ w starożytności, gdy powstawały Święte Pisma nie rozróżniano bogów od Bogów. Dziś możemy w ten sposób robić różnicę, ale dawniej tak nie robiono. 

Wzorowanie się na judaistycznym wyznaniu wiary, które brzmi:
„Słuchaj Izraelu JHWH Bogiem JHWH jeden (אחד).” Prawa 6:4

…w niczym nam nie pomaga. Z dwóch powodów:

1. W Starym Testamencie BOGIEM lub BOGAMI są nazywani zarówno ludzie jak i aniołowie.

2. Słowo JEDEN nie musi oznaczać jedności absolutnej. Może oznaczać jedność w sensie wspólnoty. Gdyby było więcej BOGÓW, ale działaliby w jedności to nadal dla nas byłby tylko jeden BÓG.

Rozważmy pierwszy powód.

"I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię BOGIEM dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem." Wyjścia 7:1 BW

"On będzie mówił za cię do ludu, i stanie się, że on będzie tobie za usta, a ty mu będziesz za BOGA" Wyjścia 4:16 BG

"Bóg powstaje w zgromadzeniu BOGÓW, pośrodku BOGÓW sąd odbywa: (...) Ja rzekłem: Jesteście BOGAMI i wszyscy - synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie." Psalmu 82:1,6,7

Chrystus powołał się na ten werset a co za tym idzie autoryzował jego treść:

"Odpowiedział im Jeszu: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: BOGAMI jesteście? Jeżeli nazywa BOGAMI tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?" Jana 10:34-36

Aniołowie także są nazwani BOGAMI. W hebrajskich manuskryptach księgi Psalmów występuje hebrajskie słowo ELOHIM (BOGOWIE) i polskie przekłady słabo sobie z tym „problemem” radzą. 

Psalm 8:6
„Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.” BG

„Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.” BT

„Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.” BW

„I uczyniłeś go niewiele mniejszym od podobnych do Boga, a potem ukoronowałeś go chwałą i wspaniałością.” PNŚ

Skąd wiemy, że jest tam mowa o aniołach? Tekst ten jest cytowany w Nowym Testamencie i zamiast BOGOWIE pojawia się w nim aniołowie. W ten sposób Nowy Testament autoryzuje aniołów jako BOGÓW.

"Ktoś to na pewnym miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś." Hebrajczyków 2:6-7 BT

Mamy też inny przykład, z którego wynika, że Izraelici posłańca Bożego nazywali BOGIEM. 

"Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana. Potem rzekł Manoach do żony: Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy BOGA." Sędziów 13:21,22

Gdyby kluczowe dla nas słowa przetłumaczyć dosłownie to wygladałoby to tak:

"Odtąd nie ukazał się już więcej POSŁANIEC JHWH Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był POSŁANIEC JHWH. Potem rzekł Manoach do żony: Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy BOGA (ELOHIM)." Sędziów 13:21,22

Widzimy, że Izraelici uważali aniołów (posłańców) za BOGÓW. Było tak przynajmniej w pierwszym okresie istnienia narodu Izrael. W późniejszym czasie, zwłaszcza po niewoli babilońskiej, Izraelici zaczęli odchodzić od wyróżniania Boga imieniem JHWH i wówczas na znaczeniu zyskało słowo BÓG. Zaczęli tez większą wagę przykładać do deklaracji wiary, że Bóg jest tylko jeden. Doszli w tym do skrajnej przesady zaprzeczając wcześniejszym Pismom Świętym, które zawierały informacje o wielu BOGACH. Problem ten zostania ostatecznie wyjaśniony w Nowym Testamencie.

Przejdźmy do drugiego powodu, dla którego słów „BÓG JEDEN” nie należy traktować z fanatyczną dosłownością. Tak jak prześledziliśmy zastosowanie słowa BÓG (ELOHIM) tak też możemy przyjrzeć się zastosowaniu słowa JEDEN. 

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym (אחד) ciałem.” Rodzaju 2:24

Użyte tam słowo JEDEN może odnosić się do jednej osoby, ale może też odnoście się do jedności. To znaczy, że słowa mają znaczenie w zależności od kontekstu. Wiedząc o tym możemy śmiało powiedzieć, że w Pismach nie ma sprzeczności, kiedy czytamy o wielu BOGACH a jednocześnie, że BÓG jest JEDEN. Wszyscy stworzenia w niebie, które zachowały wierność BOGU są zjednoczone w działaniu ku chwale swojego Boga. Reprezentując go na ziemi zachowują się jakby same były BOGIEM, ale robią to tylko dla chwały swojego BOGA, z jego upoważnienia i w Jego imieniu. 

Apostoł, czyli posłaniec Paweł, wyjaśnił oficjalne stanowisko sług pomazańcowych przyznając, że są wprawdzie tak zwani BOGOWIE, ale dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG.

"Bo chociaż nawet są tak zwani BOGOWIE, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu BOGÓW i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden BÓG Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy." 1 Koryntian 8:5-6

Paweł nie zaprzecza, że są inni BOGOWIE, a wielu tak właśnie rozumie ten werset. Nie zaprzecza tylko wyjaśnia, że DLA NAS istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC i jeden PAN. Dlatego nigdy nie twierdzimy że jest panteon BOGÓW. Kiedy mówimy tylko o Pomazańcu możemy go postrzegać i nazywać BOGIEM, ale kiedy mówimy o Ojcu i Synu to rozróżniamy na BOGA i PANA, na OJCA i SYNA. Zastosowanie słowa BÓG jest uzależnione od kontekstu, w jakim je wypowiadamy. 

Judaiści i Judaizanci upierają się przy prymitywnie prostym znaczeniu słowa BÓG i nie dopuszczają żadnych innych skojarzeń z tym słowem, czym doprowadzają się na manowce wiary. Ich dogmatyczne podejście do deklaracji JEDEN BÓG prowadzi do sprzeczności z innymi Pismami Świętymi. Skoro jednak uznajemy, że całe Pismo jest natchnione to nie możemy udawać, że niedostrzegany, w jaki sposób słowo BÓG jest w innych Pismach użyte. 

Możemy mieć problem z prawidłowym pojmowaniem roli, jaką pomazaniec odegrał w bycie przed ludzkim, czyli zanim przyszedł na ziemie. Problem powodujący małe zamieszanie polega na tym, że Chrystus w będąc w niebie kontaktował się z ludźmi w imieniu Ojca. Przedstawiał się, jako JWHW. Paweł rzuca nieco światła na to, gdy pisze:

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Pomazaniec Jeszu" 1 Tymoteusza 2:5 

Ale czy Jeszu stał się pośrednikiem dopiero na ziemi? NIE! Był nim już wcześniej, dlatego Jan nazywa go SŁOWEM. Bo to właśnie On przemawiał w imieniu BOGA. Kiedy Pisma informują nas, że Abraham zobaczył JHWH to właśnie zobaczył Jeszu, który w imieniu Ojca rozmawiał z Abrahamem o Sodomie i Gomorze a inni BOGOWIE (dwaj aniołowie) poszli w tym czasie ratować Lota. Tak samo, gdy Jeszu siłował się z Jakubem odmówił ujawnienia swojego imienia, ponieważ występował w imieniu swego BOGA. 

Tak, więc za Pawłem możemy powtórzyć, że chociaż istnieją różni BOGOWIE to dla nas jest tylko jeden Bóg Ojciec a jego Syn jest naszym Panem i Królem, któremu cześć oddajemy po to by hołd złożyć samemu Bogu Ojcu. Bo jak wiadomo Ojciec odbiera cześć przez pośrednictwo Syna. To znaczy, że czcimy Syna jakby był on samym Bogiem Ojcem. Umniejszeniem czci Synowi jest odmówieniem czci Ojcu. 

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” Jana 5:22,23
__________________
krzysztof pomazańcowy

3 komentarze:

 1. Wzbraniasz sie rozgraniczac miedzy Bogami z duzej i bogami z malej litery.

  Ale tlumaczenia czynia to rowniez w inny sposob, jak w cytowanym przez Ciebie 1 Kor. 8:5-6, gdzie jest mowa o „tak zwanych“, czyli „nie 100%-owych“ bogach, lub poprzez dodanie w przytoczonych wersetach Wyjscia 7:1; 4:16 slowa „jakby“. Brzmia one wowczas w Tysiaclatce: „ustanawiam cie jakby Bogiem“, „bedziesz mu jakby za Boga“.

  Hierarchicznosc tychze bogow jeszcze dosadniej okreslil Pawel porownujac bezposrednio tych „tak zwanych“ lub „jakby“-bogow z Synem Bozym. Gdy czytamy w Heb 1:5-6 „Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek … „ lub „Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży“, to czujemy dobitnie, ze Syn Bozy, jako Bog jest ponad tymi „tak zwanymi“ bogami. Ukoronowaniem tej mysli jest Heb 1:8: „lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego“

  Tu nie mamy juz zadnej watpliwosci o Bozej naturze Syna i Jego wyjatkowosci wobec panteonu bogow. Bog Ojciec i Bog Syn tworza rodzine 2 niezaleznych Bogow.

  Twa mysl, ze „JHWH to Jeszu“, podkreslaja Jego nastepujace slowa:
  - Ja 8:24 “Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach“,
  - Ja 8:58-59 „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, JAM JEST. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni“
  - Ja 18:6 „Gdy więc im rzekł: JA JESTEM, cofnęli się i padli na ziemię“

  Prosze zwrocic uwage na reakcje obecnych Jezusowi, kiedy on wypowiada slowa „JA JESTEM“. Oni wiedzieli bardzo dobrze, ze „JA JESTEM“ odnosi sie do Boga ich ojcow JHWH. Kiedy zdalem sobie sprawe, ze Jeszu to ucielesniony JHWH, zrozumialem wreszcie dlaczego obaj nazywaja swoj lud swoimi swiadkami (Iz 43:10-12 i Dz 1:8), gdyz sa ta sama Osobowoscia, tylko w roznej postaci i innym czasie.

  Nastepnym problemem dla mnie bylo, do ktorego Ojca modle sie slowami „Ojcze nasz“? Zrozumialem, ze nie modle sie do Boga Ojca, w imieniu Syna, jaka to formulke latami wmowila mi „przenajswietsza“ organizacja. W ich modlitwie „nasz Ojciec“ to JHWH, a Syn zdegradowany jest do „pieczatki“, z ktorym nie mamy bezposredniej lacznosci. Tymczasem w proroctwie Iz 9:5 o przyszlym narodzeniu Jeszu, zostal On nie tylko nazwany „Bogiem Mocnym“, ale rowniez „Ojcem Odwiecznym“. Od tego czasu modle sie do Jeszu i prosze Go o wstawiennictwo u Boga Ojca. Kamien spadl mi z serca. Ilez zamieszania w glowie poczynila organizacja …

  Krzysztofie, cytujac Prawa 6:4 omawiasz w pkt.2 znaczenie slowa „jeden“ lub jak inne przeklady oddaja „jedyny“ z perspektywy „jednosci“ jako pewnej cechy, wlasciwosci, synonimu slowa „niesprzecznosc“. Piszesz „Może oznaczać jedność w sensie wspólnoty. Gdyby było więcej BOGÓW, ale działaliby w jedności to nadal dla nas byłby tylko jeden BÓG“. Mozna to falszywie odebrac jako istnienie np. dwojcy „Ojca i Syna“

  W przeciwienstwie do Ciebie dla mnie slowo „jeden“ jest liczebnikiem dla okreslenia ilosci (1) prawdziwych Bogow (tylko JHWH) dla Izraela (Bog Ojciec byl dla grzesznych Izraelitow zbyt swietym i nieosiagalnym), a slowo „jedyny“ przymiotnikiem, synonimem niepowtarzalnosci (jedyny w swoim rodzaju, nie ma innego takiego dla ludzi jak tylko JHWH dawnymi czasy, a dzisiaj bardziej znany jako Jeszu). Aniolowie maja natomiast 2 Bogow, co staralem sie wykazac powyzej.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bernardzie nie chciałbym toczyć sporów o słowa a do tego sprowadzają się niektóre twoje sugestie. Ja używam słowa Bóg z dużej i z małej litery, ale zwracam uwagę, że to jest sztuczny podział gdyż takiego nie stosowali pisarze Pism Świętych. Odwoływanie się do tłumaczy, którzy manipulują tekstem przez dodawanie słów typu „jakby” nie wydaje mi się sensowne.

  Nie napiszę o panteonie bogów, bo takiego nie znajdujemy w Biblii. Chrystus jest bytem niezależnym od Ojca i jako taki może się zbuntować, ponieważ posiada wolna wolę, ale dobrowolnie poddaje się pod władzę Ojca i dlatego nie do końca można, powiedziec że jest drugim Bogiem niezależnym. Sam się uzależnia od Ojca, nie upiera się przy niezależności. Będę o tym pisał, bo temat okazuje się rozwojowy także dzięki Twoim sugestiom.

  Jeśli chodzi o słowo „jeden” to udowodniłem, że było ono używane w sensie jedności, bo użyto je do opisania jedności między małżonkami.

  OdpowiedzUsuń
 3. Do kosciola nie chodze bo tego nie robie.kosciol to nie dla mnie.Nawet jak znam swiatkow jechowy ponad 40 lat to nie studjuje z nimi.Ale jak dziekuje Bogu za to ze moglemludzi szczesliwie dowiezc to cos w tym jest ?

  OdpowiedzUsuń