sobota, 10 października 2015

Najkrótsza definicja miłości


Pisma Święte Starego Testamentu często Mądrość przedstawiają, jako synonim Logosu, czyli Chrystusa w bycie przedludzkim. Wiedząc o tym zupełnie inaczej odczytamy taki tekst na temat Mądrości i miłości:

„Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość, miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności.” Mądrości 6:17,18

Tą samą myśl znajdujemy w Nowym Testamencie, gdy czytamy:

"Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.” 1 Jana 5:3 

Widzimy jak Stary testament uzupełnia się z Nowym. Mówią jednym głosem, zgodnie. Tymczasem kościoły protestanckie odrzucają księgę Mądrości. Kościół katolicki wprawdzie ma ją w swoim kanonie, ale również jego teolodzy nie dostrzegają tej wzajemnej harmonii. Biblia Tysiąclecia posiada przypisy odsyłające do podobnych miejsc, zawierających podobną myśl, a w tym przypadku przypisu brak, co przypomina nam wypowiedź pana o "ślepych przewodnikach". 

„Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.” Mateusza 15:14

Podobną myśl znajdujemy w 2 liście Jana, przy okazji dowiadujemy się jakie to przykazanie mamy przestrzegać:

"Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować." 2 Jana 1:6 

Jak nie tylko powtarza definicję miłości z księgi Mądrości, ale także nawiązuje do tego, co tam czytaliśmy o „pragnieniu nauki i staraniu o naukę”. Jan z definicją miłości łączy też zachowywanie nauki:

„Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Pomazańca], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna.” 2 Jana 1:9

Czy to przypadek, że Jan rozwija myśl zawartą w księdze Mądrości? Nie wydaje mi się, ponieważ nie wierzę w przypadki tylko w kierownictwo z góry. Jak podaje konkretny przykład nauki, od której niektórzy odeszli, ale sens jego wypowiedzi odnosi się do ogóły tego, co wiemy o Pomazańcu Bożym. Nie należy wymyślać nic, co już nie zostało wcześniej nam ujawnione w Pismach (Judy 1:3). 

Parafrazując księgę Mądrości, z listem Jana otrzymujemy taki tekst:

„Najprawdziwszym początkiem Mądrości (wiary w Chrystusa) jest pragnienie wiedzy, a staranie o wiedzę prowadzi do miłości, miłość zaś polega na przestrzeganiu prawa, a poszanowanie prawa jest gwarancją nieśmiertelności.”

Jan wprawdzie w tym liście nie pisze o nieśmiertelności tylko o pełnej nagrodzie, ale wspomina o nieśmiertelności w innych swoich tekstach. Pisze też, że w nagrodę wybrani będą sprawować władzę królewską z Pomazańcem Bożym.

"Uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi." Objawienie 5:10 

"Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat." Objawienie 20:6

Co ciekawe również królowanie, jako nagrodę księga Mądrości szczegółowo przepowiada w swoich proroctwach. Jak żadna inna księga ze Starego testamentu szczegółowo mówi o tym samym, co Nowy Testament. 

"Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki." Mądrości 3:8

„Nieśmiertelność przybliża do Boga. Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa. Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki.” Mądrości 6: 19-21

„Przez nią zdobędę nieśmiertelność, zostawię wieczną pamięć potomnym. Będę władał ludami, poddane mi będą narody” Mądrości 8:13,14

Proroctwa to najsilniejszy dowód natchnienia tej księgi, zwłaszcza proroctwa dotyczące zabicia Sprawiedliwego (Mądrości 2:12-20), ponieważ już się spełniły. Pozostałe w tym te omawiane dziś spełnią się w przyszłości, dlatego trudniej jest twierdzić ze są dowodem natchnienia, ale mówią o tym samym co księga objawienia, więc jeśli uznajemy jedną księgę to powinniśmy też ta która wcześniej zawierała te same proroctwa. 

Tymczasem świadkowie Jehowy, jako argument przeciw tej księdze uważają fakt, że nie zawiera proroctw. Trzeba być naprawdę "ślepym przewodnikiem" by nie widzieć tego co oczywiste. 
__________________
krzysztof pomazańcowy

Ps. to była najkrótsza definicja miłości, postaram się niebawem omówić dłuższą definicję. 

3 komentarze:

  1. Oczywiście chodzi o miłość do naszego Pana Jeszu i Jego Ojca bo to jest najważniejsze Mt.10:37 "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. "

    OdpowiedzUsuń
  2. Tu jest małe zapętlenie. Miłość do Boga polega na miłości do bliźniego, bo kiedy kochasz bliźniego to przestrzegasz prawa danego przez Boga. Bóg oprócz tego że w niego wierzysz nie wymaga nic dla siebie, wymaga byśmy kochali ludzi to wówczas Bóg jest zadowolony. Okazując miłość bliźniemu okazujesz ją także Bogu gdyż robisz to czego on pragnie.

    OdpowiedzUsuń
  3. Tak ale miłość do rodziny jest cielesna a do Boga i Jego Syna duchowa i to jest wyższa miłość,zapętlenie jest w tym momencie wyjaśnione,przez żonę i dzieci nie wyrażę miłości do Boga,tylko przez moje wybory i służbę Panu czy żonie??? Mt.8:21 Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!». 22 Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»

    OdpowiedzUsuń