czwartek, 1 października 2015

Zmartwychwstanie w Starym Testamencie


„O, gdybyś mnie ukrył w Szeolu, trzymał mnie w ukryciu, aż twój gniew się odwróci, ustanowił mi granicę czasu i wspomniał na mnie! Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? Przez wszystkie dni mej przymusowej pracy będę czekał, aż nadejdzie moja ulga. Ty zawołasz, a ja ci odpowiem. Zatęsknisz za dziełem swych rąk.” Hioba 14:13-15 PNŚ

W powyższym tekście Hiob wyraża swoją wiarę w zmartwychwstanie. Jest to jeden z najstarszych tekstów biblijnych mówiący o takiej nadziei dla umarłych. Kolejny tekst pochodzi z księgi Izajasza i ma formę proroctwa.

„Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.” Izajasza 26:19

Izajasz był bardzo szanowanym prorokiem i jego świadectwo ma duże znaczenie, ale nie mniej szanowanym prorokiem był Daniel, a on także prorokował o zmartwychwstaniu.

„Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.” Daniela 12:2

Skoro Pisma Starego Testamentu pisały o zmartwychwstaniu to, dlaczego Izraelici toczyli spory z tego powodu? Saduceusze będący kapłanami z rodu Sadoka nie wierzyli w zmartwychwstanie i ciągle z tego powodu wdawali się w kłótnie z faryzeuszami. Atakowali tez Syna Bożego z tego powodu a On nie powołał się na tych szanowanych proroków tylko zacytował fragment z księgi Wyjścia.

„Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. (…) A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: ‘Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?’ Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.” Mateusza 22:29,31,32 

Cytat z Mojżesza nie mówi wprost o zmartwychwstaniu, ono pojawia się w wyniku wyciągnięcia logicznego wniosku. Dlaczego jednak Pan nie powołał się na teksty Hioba, Izajasza lub Daniela? Ponieważ kapłani, którzy powinni pouczać lud uznawali tylko pięcioksiąg Mojżesza. Nie uznawali ani ustnego przekazu ani innych ksiąg biblijnych. Dlatego ciężko było im udowodnić nadzieję zmartwychwstania a spory, w które się wdawali były bez szans na zakończenie. Tymczasem Pomazaniec Boży udowodnił im, że nawet księgi mojżeszowe dają podstawy do wiary w zmartwychwstanie. Wprowadziło to ludzi w zachwyt. 

„A tłumy, słysząc to, zdumiewały się nad Jego nauką.” Mateusza 22:33

Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na dwie ważne informacje, jakie znajdujemy w tym przykładzie. Jest on bardzo demaskatorski dla dzisiejszych judaizantów. Po pierwsze nie było czegoś takiego jak prawda w judaizmie, dlatego dzisiejsi Izraelici nie mają z prawdą nic wspólnego. Ona już 2000 lat temu została zamieniona na błędne nauki. Już wówczas Pan nasz powiedział do kapłanów:

„Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej.” Mateusza 22:29

Tymczasem dzisiaj wielu chrześcijan daje się zwieść rzekomej kontynuacji prawd biblijnych, jakie zostały objawione Izraelitom. Faktycznie jest to kontynuacja błędów i wypaczeń, a nie prawdy. Kto idzie droga judaizmu nie idzie drogą Chrystusa. 

Po drugie. Nie było w Izraelu czegoś takiego jak kanon czyli spis ksiąg uznanych za święte i natchnione. To słudzy pomazańcowi posługując się Septuaginta jako pierwsi maja jakiś spis ksiąg Starego Testamentu. Niewierni Izraelici taki kanon ustalają dopiero około 100 roku po Chr. żeby jednak zwalczać kanon z Septuaginty rozpowszechnia się pogląd jakoby już wcześniej istniał kanon palestyński, którym mieli posługiwać się Izraelici przed Chrystusem. Z powyższej relacji widzimy, że taki kanon nie istniał. Co prawda mógł ktoś indywidualnie lub jako sekta taki kanon opracować, ale nie był on powszechnie akceptowany w Jeruzalem. Na przykład dla Saduceuszy spis ksiąg był krótki: 
 • Rodzaju, 
 • Wyjścia, 
 • Kapłańska, 
 • Liczb 
 • Drugiego Prawa. 
To na pewno jest najstarszy spis ksiąg natchnionych, bo początki bierze z czasów Mojżesza, ale biorąc pod uwagę inne księgi to kanon z Septuaginty jest najstarszym i co ciekawe opracowanym przez bogobojnych Izraelitów a potwierdzonym przez autorytet apostolski. 

Przy okazji widzimy, że Jeszu nie wchodził w spory na temat spisu ksiąg natchnionych. Właściwie to on nigdy nie wszczynał sporów to do niego przychodzili ludzie zakłócając jego nauczanie. Wówczas Pan nasz powoływał się na te argumenty, które były uznane przez jego rozmówców. W rozmowie z faryzeuszami mógł powoływać się na większą liczbę ksiąg, ale z Saduceuszami ograniczał się do pięcioksięgu. 
__________________
krzysztof pomazańcowy

7 komentarzy:

 1. „Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. (…) A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: ‘Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?’ Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.” Mateusza 22:29,31,32 Bardzo mnie ciekawi czy dla Boga Abraham,Izaak,Jakub żyją,bo jak są martwi to nie mają Boga,a Bóg jest Bogiem żywych. Mk.9:4 I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 5 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».Świadkowie Jehowy mówią,że to był miraż,zresztą w wielu kwestiach tak myślą np.Rdz.8:4 Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat.Oni mówią ale to tylko tak i puszczają oko,jak to jest z Bogiem żywych ???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest dokładnie tak jak nauczał Jeszu: Mt 10:28 "I nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie."

   Umarli śpią i czekają na zmartwychwstanie a kim są umarli bez ciała? są duszą. Dlatego nie umarli całkowicie tylko cielesnie.

   Usuń
 2. Ciekawie mówi Paweł,on jako jedyny za życia był w trzecim Niebie,Flp.1:23 Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 24 pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. 25 Widać,że po opuszczeniu ciała Paweł będzie z Chrystusem,mamy nie bać się ludzi którzy potrafią zabić tylko ciało,mamy bać się Boga bo to On będzie w stanie po śmierci ciała umieścić nas w odpowiednim miejscu,ciekawe ? Łukasza 12:4"Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. 5 Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak samo jak wyżej dusza po śmierci kiedyś trafiała do szeolu ale od kiedy Chrystus „ Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.” Efezjan 4:8 dusze wiernych są w niebie i czekaja na zmartwychwstanie czyli dusza martwego pawła jest przy Chrystusie wiecej pisze o tym w temacie "Jeńcy szeolu"
   http://www.jeszu.pl/2015/06/jency-szeolu.html

   Usuń
 3. Mam pojedynek 2 Krl.2:11 Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. 12 Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części 13 i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Ale Jan mówi J.3:13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. Chociaż Eliasz nie wstąpił tylko został zabrany!!! I dalej za Pawłem 1 Kor.15:50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. kontra 2 Kor.12:2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba. 3 I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, , Bóg to wie - 4 został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Czyżby Paweł miał wątpliwości,że w ciele nie mógł być w Niebie Chyba,że jego ciało uległo przemianie na ciało odmienione na wzór ciała Chrystusa zmartwychwstałego ???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciało i krew nie mogą wejść do nieba i spadający płaszcz jest tego dowodem kiedy ciało zniknęło płaszcz go przykrywający spadł na ziemię. To znaczy że ciało przestało być materialne.

   Natomiast wyznanie Pawła jest asekuracyjne on jakby chce uciąć ewentualne spekulacje na temat czy dusza może opuścić ciało za życia więc mówi wprost że nie wie jak to się stało czy dusza była w ciele czy po za ciałem on tego nie wie ale wie co widział i słyszał. Nie chodzi o to czy ciało przetransportowało się do nieba ale o to czy dusza opuściła ciało.

   Usuń
  2. Eliasz nie został zabrany do duchowego nieba, ale w inne miejsce na ziemi. Po kilku latach od tego wydarzenia Eliasz napisał list do króla Jehorama. Nauka o duszy nieśmiertelnej pochodzi z pogańskich tradycji, a została rozpowszechniona przez filozofa Platona. A wejście Pawła do trzeciego nieba było tylko wizją.

   Usuń