czwartek, 15 października 2015

Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje


Imię JHWH było imieniem Boga, ale występował pod nim jego Syn, gdyż tylko przez Syna poznaliśmy Boga. Zawsze tak było. Ludzie nigdy nie widzieli Boga Ojca, ale widzieli JHWH gdy reprezentował go w bycie przedludzkim. 

"Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony* Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył." Jana 1:18

Tak samo jest z imieniem JA, ono należy do Ojca, ale pod nim działał też Syn. Dlatego czytamy w Psalmach:

„Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, Panie Boże! przywiodłeś, aby mieszkali z nami.” Psalm 68:19 BG

„Panie Boże” w powyższym cytacie to w manuskryptach hebrajskich „JA Elohim” (יה אלהים), gdyby to uwzględnić to tekst wyglądałby tak:

„Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, JA Boże! przywiodłeś, aby mieszkali z nami.” Psalm 68:19**

Paweł wyjaśnił, że Psalm ten odnosi się do Pana naszego Jeszu:

„Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru pomazańcowego. Dlatego mówi Pismo: ‘Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary’. Słowo zaś ‘wstąpił’ cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.” Efezjan 4:7-10

Cokolwiek ma związek z Ojcem musi przejść przez pośrednictwo Syna. Dlatego Syn jest SŁOWEM (Logos) Bożym i jedynym pośrednikiem między ludźmi a Ojcem.

„W początku było Słowo, także to Słowo było przy Bogu i również Bogiem było to Słowo.” Jana 1:1

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Pomazaniec Jeszu." 1 Tymoteusza 2:5 

Także cześć Bóg przyjmuje przez Syna.

"Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał." Jana 5:23

Wiedząc o tym nie widzimy niczego dziwnego w tym, że Syn reprezentując Ojca odbiera także cześć przez jego imię. Dlatego nie ma sprzeczności w tym, że Bóg chce być wielbiony przez hołd składany Synowi, a jednocześnie księga Objawienia nawołuje nas do wychwalania Boga w zawołaniu „Allelu JA” Wszystko, co ma Syn otrzymał od Ojca także swoje imię:

„Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.” Jana 17:7

Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął…” Jana 17:10-12

Skoro wszystko co należy do Ojca, należy też do Syna i na odwrót, to znaczy, że imiona ich też są wspólne. Tak jak wcześniej Syn reprezentował Ojca, stojąc za imieniem Ojca, tak samo cześć jaką odbiera Syn pod imieniem Jeszu, odbiera także Ojciec. 

Kilka razy imię JA pojawia się w połączeniu z tetragramem JHWH ale najczęściej pojawia się w pochwalnym zawołaniu „Allelu JA!”. Występuje w księgach: Wyjścia (2), Psalmów (40), Pieśni nad pieśniami (1), Izajasza (3) i w Objawieniu (4).

Z księgi Objawienia wiemy, że jest to zawołanie, do którego będziemy wezwani po upadku Wielkiej Nierządnicy, ponieważ jej upadek będzie powodem do wielkiej wdzięczności Bogu. Ostatnie wydarzenia pokazują, że ten moment zbliża się wielkimi krokami. Nie ma w Biblii niczego, co by sugerowało, że możemy tego imienia używać w innych sytuacjach niż ta zapowiedziana w księdze Objawienia:

„I wyszedł głos od tronu, mówiący: ‘Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!’ I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: ‘Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący’.” Objawienie 19:5,6

Chwalmy więc Boga Ojca i Pana naszego Jeszu!
_________________
krzysztof pomazańcowy

*Jednorodzony to staropolskie słowo, które znaczy jedyne dziecko.
**W niektórych przekładach Pism jest to werset 18.

4 komentarze:

 1. Wyjątkowa jedność naszego Pana Jeszu i jego Ojca szczególnie opisana jest w ew. Jana 12;44......Wierzący we mnie nie wierzy we mnie,ale w tego,który posłał mnie.I widzący mnie widzi tego który posłał mnie 14;9....Ten który ujrzał mnie, ujrzał Ojca ....ja w Ojcu i Ojciec we mnie jest 14;13 I to, o co poprosicie w imię me,to uczynię,aby wysławiony został Ojciec w Synu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jednomyślność Boga Ojca i Jego Syna jest pięknym przykładem dla nas,my również powinniśmy trwać w nauce Naszego Pana Jeszu ku Chwale Boga! 1 Jana 2:22" Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
  kto zaprzecza, że Jeszu jest Mesjaszem?
  Ten właśnie jest Antychrystem,
  który nie uznaje Ojca i Syna.
  23 Każdy, kto nie uznaje Syna,
  nie ma też i Ojca,
  kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca."

  OdpowiedzUsuń
 3. Imię Ojca to imię Syna...Jana 5:43 Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.

  OdpowiedzUsuń
 4. I jeszcze Mt.23:39 Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie»

  OdpowiedzUsuń