czwartek, 2 lipca 2015

Prawda ograniczonaDokładna analiza księgi Habakuk 1:4 przypomniała mi inne miejsce w Pismach Świętych gdzie także wspomniano o tym jak ludzie źli zaopiekowali się czymś dobrym wypaczając to. Przypomnę, że Habakuk pisał:

"Ponadto prawo zostało sparaliżowane. Nigdy nie dochodzi do sprawiedliwości. Ponieważ bezbożny zagarnął prawo, dlatego dochodzi do wyroków wypaczonych." Habakuk 1:4 

Konkretnie zwróć uwagę na ten fragment: „Ponieważ bezbożny zagarnął prawo, dlatego dochodzi do wyroków wypaczonych.” Słowo zagarnął oznacza przywłaszczenie. Hebrajskie słowo w tym miejscu użyte można przetłumaczyć na „otaczają” lub „osaczają”, czyli jest to przejęcie przez ograniczenie swobodnego ruchu. Sens tej wypowiedzi jest taki, że źli przejęli prawo i manipulują nim według własnych potrzeb. Jest to oczywiście niesprawiedliwe i prowadzi do krzywdzących wyroków. 

Podobną myśl znajdujemy w liście do Rzymian 1:18, w przekładzie dosłownym pisze tam tak:

„Objawiany bowiem gniew Boga z nieba przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, tych prawdę w niesprawiedliwości pętający.” Rzymian 1:18 

Ostatnie słowo „pętać’ można też przetłumaczyć, jako „ograniczenie swobody” lub „przejęcie”. Jest to słowo bardzo podobne do tego użytego w księdze Habakuka. W liście do Rzymian chodzi o ludzi, którzy przechwytują a następnie ograniczają dostęp do prawdy.

Oto jak popularne w Polsce przekłady tłumacza te słowo:

„nakładają prawdzie pęta” BT

„tłumią prawdę” BW

„tłumią prawdę” PNŚ

„zatrzymują prawdę” BG

Słowo to można przetłumaczyć, jako: zatrzymują, przywłaszczają, pętają, tłumią, ograniczają, paraliżują, itp.

W moim tłumaczeniu tekst ten wygląda tak:

„Objawiany jest gniew Boga z nieba, przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy prawdę w sposób nieprawy ograniczają.” Rzymian 1:18 

Paweł posuwa się dalej i pisze wprost o ludziach:

„…którzy zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i zaczęli czuć respekt i służyć stworzeniu w obliczu Stwórcy, który jest wysławiany na wieki. Amen.” Rzymian 1:25

Tak, więc nie tylko tłumią prawdę, ale wręcz zamienili ją w kłamstwo. W katolicyzmie przejawiło się to w kulcie człowieka, poczynając od kultu papieża i świętych a na ich wizerunkach kończąc. Sposób, w jaki to usprawiedliwiają jest niczym innym jak zamiana prawdy na kłamstwo, choć zaczęli od tego, że zawłaszczyli sobie prawo do decydowani o tym, co jest a prawdą. U świadków Jehowy, mimo że nie ma kultu obrazów to jest kult ciała kierowniczego, którego opinia jest niepodważalna do momentu aż to „ciało” samo ją zmieni, co zdarza się dość często. 

Ogólnie wśród ludzi można zauważyć skłonność do wybrzydzania prawdą. To znaczy ludzie wierzą w to, co im pasuje, w co pragną wierzyć z różnych powodów na przykład po to by przynależeć do jakieś dużej i prężnej społeczności, czyli chcą iść drogą pełną ludzi zamiast szukać wąskiej drogi prowadzącej do zbawienia. Taka postawa nie jest niczym nowym. Pan nasz Jeszu będąc Pomazańcem Bożym został odrzucony przez naród izraelski właśnie, dlatego że nie był taki, jakiego oni pragnęli. Dziś ludzie także wybierają, co im pasuje nie bacząc, co naprawdę jest prawdą objawioną przez Boga a nie przez ludzkie filozofie. Ci, którzy prawdę pętają ludzka filozofią idą na sąd i śmierć.

„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.” 2 Tymoteusza 4:3-5
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz