sobota, 25 lipca 2015

Z Judaszem przy stole.


Pisałem w temacie „Złe Oko” o zasadach dobrego wychowania. W tym temacie ledwo zahaczyliśmy o te rady a bardziej skupiliśmy się na oku złym (LXX) lub chciwym (BT). Jeszu syn Syracha kontynuuje rady dobrego zachowania przy stole pisząc:

„Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska!” Syracha 31:14 BT

Mówiąc wprost nie jedz na wyścigi tego, co najlepsze na stole. Mamy tu radę, która zaleca by nie sięgać po coś równocześnie a więc należałoby poczekać aż ta osoba cofnie rękę i wówczas sięgnąć do miski. Osobą, która tego nie przestrzegała był Juda zwany też Judaszem.

"On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda." Mateusza 26:23 (Marka 14:20)Powodem równoczesnego sięgania do talerza lub miski jest niecierpliwość a w przypadku ograniczonej ilości jakiegoś smakołyku chciwość (złe oko). Najwidoczniej Juda syn Szymona Iskarioty nie dbał o dobre maniery. Przy stole było 12 dodatkowych osób a tylko on sięgał do miski równocześnie z Mistrzem. 

"On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie." Marka 14:20

Wprawdzie stwierdzenie zanurzył lub zanurza może oznaczać, że jeszcze ręki nie wyciągnął, ale byłoby to jednoznaczne wskazanie osoby tymczasem uczniowie nie są do końca pewni. Jak to wyjaśnić? Możliwe, że przeoczyli moment zanurzenia, ponieważ trwa to bardzo krótko. Z relacji Jana wynika, że on się zorientował dopiero jak Pomazaniec dał mu osobistą wskazówkę, o której tylko on pisze w swoim sprawozdaniu.

„Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jeszu miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: ‘Kto to jest? O kim mówi?’ Ten oparł się zaraz na piersi Jeszu i rzekł do Niego: ‘Panie, kto to jest?’ Jeszu odparł: ‘To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu’. Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judzie, synowi Szymona Iskarioty.” Jana 13:23-26

Pozostali ewangeliści nie piszą o tym szczególe, ponieważ prawdopodobnie cała rozmowa była przeprowadzona szeptem stąd to wcześniejsze „oparł się na piersi”, czyli bardzo zbliżył się by zadać to pytanie. Jan nie wspomina też o wspólnym sięgnięciu do miski, co znaczy, że pewnie szczegół ten przeoczył w trakcie uczty lub go nie zrozumiał. 

Zwrot „ze Mną rękę zanurza w misie” (Marka 14: 20) może oznaczać czynność jednorazowo wykonywaną w momencie mówienia, ale może też oznaczać czynność wielokrotnie potarzaną w czasie ucztowania. Wówczas czas teraźniejszy będzie odnosił się do samej uczty, czyli że „teraz na uczcie macza ze mną w misie”. Z ewangelii wynika, że samo maczanie rozpoznał Juda, ale nie koniecznie inni. 

„Wtedy Juda, który Go miał zdradzić, rzekł: ‘Czy nie ja, Rabbi?’ Odpowiedział mu: ‘Tak jest, ty’.” Mateusza 26:25

Juda, który zdradził Chrystusa jest przykładem osoby niedbającej o dobre maniery. Być może nie znał tej rady z księgi Syracha. Tak samo nie znają jej świadkowie Jehowy. Przywołam tu moje wspomnienie z więzienia gdzie trafiłem za odmowę służby wojskowej. W drugim miesiącu uwięzienia przeniesiono mnie na oddział gdzie było dużo świadków Jehowy. Był to oddział, na którym więźniowie z różnych cel mogli swobodnie się poruszać. Świadkowie organizowali nie tylko zebrania, ale także wspólne kolacje. Były to jednak wyjątkowo krótkie posiłki. Przeważnie udawało mi się zjeść tylko jedną kromkę chleba, tak szybko znikało jedzenie z talerza. Obowiązywała zasada, kto je szybciej ten je więcej. Muszę przyznać, że mimo dyskomfortu, jakim jest odczuwanie głodu to jednak wyszło mi to na dobre, ponieważ opuściłem więzienie wyjątkowo szczupły jak na moje warunki fizyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że nie obowiązywała tam zasada, o której w księdze Syracha czytamy już w następnym wersecie.

„Osądzaj sprawy bliźniego według swoich własnych i nad każdą sprawą się namyśl!” BT

Przekład Biblii Tysiąclecia oddaje ten werset jakby był oderwany od kontekstu i dotyczył zupełnie innego tematu, dlatego warto poznać wersję z Septuaginty.

„Myśl o pragnieniach sąsiada według własnych i w każdym geście bądź uważny.” Syracha 31:15 (LXX)

Czyli miej wzgląd na cudze potrzeby i nie myśl tylko o sobie. Dziś mama by powiedziała do dziecka: „Zachowuj się, nie możesz sam zjeść tego ciasta zostaw coś dla innych”. Jest to też rada zgodna z naukami Syna Bożego Jeszu.

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.” Mateusza 7:12 (Łukasza 6:31)

Księga Syracha wnosi dożo mądrych rad dla sług pomazańcowych i jest całkowicie zgodna z naukami Pana naszego Jeszu. Niestety większość chrześcijaństwa nie wie o tym gdyż bez sensownych powodów odrzucili tą księgę. Tymczasem katolicy, którzy mają ją w swoich przekładach Biblii nie czytają tak samo jak nie czytają innych ksiąg. Ty nie popełniaj ich błędu.
__________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Ciekawe jak to jest bo szatan w niego wstąpił i pewnie pomógł Judaszowi w podjęciu decyzji(Łk.22:3),choć Judasz wkładał łapki do mieszka apostołów.

    OdpowiedzUsuń
  2. Podziwu godna umiejętnośc znajdowania w Biblii interesujących tematów, na które mało który jej czytelnik zwróciłby uwagę. Tym razem jest to biblijny savoir vivre. Wyrazy uznania, panie Krzysztofie!

    OdpowiedzUsuń