piątek, 10 lipca 2015

Pilnuj swego serca!


Młodzi ludzie są atakowani propagandą wrogą Bogu, ale też im samym. Jeśli bowiem człowiek żyje głupio sam sobie szkodzi. Od Boga zostaje odciągnięty, co sprawia Stwórcy przykrość, ale ostatecznie to człowiek poniesie stratę. Działania szatana w tym kierunku są podstępne. Na przykład popularne hasło „zaufaj swojemu sercu” jest dokładnie odwrotne do tego, co radzi Pismo Święte. Hasło to podobnie jak wiara w demokrację stało się myślą przewodnią prawie wszystkich ludzi. Spodobało im się i są mu wierni, co prowadzi do wielu problemów w życiu i zawsze kończy się rozczarowaniem.

Prorok Jeremiasz napisał:

„Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?” Jeremiasza 17:9

Podobnie nauki znajdujemy w Nowym Testamencie:

„A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” Mateusza 5:28

Serce jest tak zdradliwe, że potrafi zgrzeszyć przed ciałem. Trzeba dużej ostrożności by do tego nie dopuścić. Jakub opisał proces doprowadzający do upadku.

„To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!” Jakuba 1:14-16

Ta nasza pożądliwość rodzi się właśnie w sercu. Jeremiasz zwraca uwagę ze Bóg bada serce i wypłaci nam należność w stosownym czasie.

„Ja, JHWH, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.” Jeremiasza 17:10

W chwili wypłaty a będzie to tak zwany dzień sądu (kryzys) każdy odbierze, co mu się należy. Będzie wówczas zadziwiająco dużo osób rozczarowanych gdyż myśleli, że żyją mądrze a okażą się nierozumni. 

Serce może też nas odciągnąć od Boga w sposób bardziej jawny. 

„Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego.” Hebrajczyków 3:12

Zachcianki serca przeważnie skupiają się na tym, czego pragniemy, dlatego kroczenie szeroką droga wśród tłumów atrakcyjnych osób wydaje się sercu dobre, ale prowadzi do śmierci. Droga do życia jest mało atrakcyjna, wąska i ciężko ja znaleźć. 

„Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” Mateusza 7:13,14
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz