piątek, 8 maja 2015

Znamię Bestii cz. 2


Żeby przejść do nowego tematu chciałbym zakończyć sprawę znamienia Bestii a jest jeszcze pewien szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Mam na myśli miejsce lub sposób umieszczenia tego znamienia. Pismo informuje nas:

„ …otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło.” Objawienie 13:16

„…nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.” Objawienie 20:4

W obu przypadkach występuje słowo „epi (ἐπί) które na język polski tłumaczymy „na” a nie „w” lub „pod”. Słowo to określa, że coś jest na powierzchni a nie wewnątrz. Z tego powodu czip ponownie wydaje się mało prawdopodobny a może nawet niemożliwy. Bardziej pasowałby tatuaż. Zmuszenie całego świata do noszenia tatuażu byłoby dla Żydów zemstą za podobna praktykę stosowaną w obozach koncentracyjnych. Tatuaż byłby na ręce lub na czole a czip raczej musiałby być w ręce lub w czole. 

W kontekście ręki i czoła zadziwiająco ciekawie prezentuje się żydowski zwyczaj noszenia filakterii, czyli modlitw zamkniętych w pudełeczkach i przymocowanych do ręki lub czoła. Filakteria to słowo pochodzące z języka greckiego i znaczące po prostu amulet. Zwyczaj ten jest nie biblijny i odpowiada żydowskim zabobonom i wierze w rzucanie uroków. Filakteria są noszone podczas codziennych modlitw w dni powszednie przez dorosłych mężczyzn. Mężczyźni praworęczni noszą je na lewej ręce a leworęczni na prawej. Czy to jest tylko zbieg podobieństw czy może nasza przyszłość? 

Prorocza zapowiedź czoła i ręki może mieć i prawdopodobnie ma znaczenie symboliczne. Znamię na czole to byłaby wiara w Bestię a na ręce to byłaby praca dla Bestii. Jeśli tak jest to znamię miałby każdy, kto wierzy a także ten, co nie wierzy, ale swoim zachowaniem popiera Bestię. Na sądzie ostatnim bronienie się twierdzeniem „Ja tylko wykonywałem rozkazy” nie będzie miało wartości usprawiedliwiającej. 

Czym będzie znamię Bestii, obraz Bestii i fałszywy prorok to dopiero się przekonamy, gdy te proroctwa zaczną się spełniać. Obecnie omówiłem tylko kilka przykładów, które należy brać pod uwagę. Dzięki tym przykładom a przede wszystkim dzięki zrozumieniu, że Bestia to obecne państwo żydowskie łatwiej nam będzie zachować czujność, gdy fałszywy prorok zacznie działać na rzecz fałszywego Izraela. 

Wielu tych, co nie wezmą znamienia na czoło lub rękę zostanie zabitych. Bestia odniesie zwycięstwo nad sługami pomazańcowymi co może wydać się dziwne i mało pocieszające ale tak zapowiadają proroctwa z księgi Objawienia.

„Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Objawienie 13:7-10

To bardzo ciężkie wypróbowanie będzie zarezerwowane dla grupy powołanych do niezwykłego przywileju zasiadania na tronie Chrystusa i cieszenia się nieśmiertelnością. To są przywileje niedostępne nawet dla aniołów. Takie niezwykłe przywileje mogą dostać tylko osoby, które absolutnie w najgorszych chwilach zachowały wierność aż do śmierci. Zostały wypróbowane i można im powierzyć takie przywileje w nadziei, że ich nie nadużyją. 

„Ujrzałem trony - a na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jeszuego i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.” Objawienie 20:4

Ci którzy wydawali się być pokonani staną się ostatecznie zwycięzcami i dostąpią niezwykłych przywilejów. „A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.” Objawienie 20:5,6
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. A może kwintesencją fałszywego Izraela będzie przyjście ich upragnionego mesjasza w którego uwierzą,że dopiero ma przyjść i będzie głosił i czynił to czego żąda fałszywy lud a oni oddadzą mu się i będą go czcić i zmuszać resztę świata do swojego mesjasza(fałszywy prorok).Musimy być czujni i trwać w naszym Panu.

    OdpowiedzUsuń