piątek, 22 maja 2015

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie.„Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę, i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie” Jeremiasza 10:23

Warto poważnie potraktować powyższe słowa. Człowiek chce jedno a robi drugie czasem nie wiedząc, dlaczego. Przeważnie robi zło, którego nie chce, ale bywa, że robi dobro także nie wiedząc, dlaczego (Rzymian 7:18-24). Pokładanie nadziei w człowieku, że on cały naród w jakiś sposób wybawi od zła jest niebiblijne. Nie człowiek wybawia tylko Zbawiciel czasem posługuje się człowiekiem, czego przykładem mogą być sędziowie w dawnym Izraelu. W tym celu nie potrzeba zmieniać człowieka wystarczy, że Bóg nim pokieruje według swojego uznania. Pokładanie nadziei w człowieku jest niebiblijne i często było karane przez Boga popadnięciem w jeszcze gorszą sytuacje (Izajasz 20:6; Jeremiasza 2:37; Psalm 146:5). I odwrotnie „szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg” (Psalm 146:5).

Naród żydowski należy do takich, które ciągle przez zmianę władców chcą polepszyć swój byt i często im się to udawało. Wielu królów zginęło z powodu przewrotów, do których doprowadzili Żydzi. Mieli oni swoje sukcesy takie jak rewolucja francuska czy bolszewicka. Słudzy pomazańcowi nie otrzymują zachęt by tak postępować. Nawet naród izraelski miał inne zasady niż te, którymi dziś posługują się Żydzi. Prawdziwy Izrael miał nakaz:

„Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność.” Jeremiasza 29:7

Jeremiasz napisał to w liście i wysłał do wszystkich miast, w których byli uprowadzeni Izraelici. Są to słowa, które przekazał w imieniu Boga. Jednocześnie ostrzegł, by nie wierzyć pewnym ludziom, którzy będą namawiać do czegoś innego. Bóg wyznaczył określony czas, po którym Izrael odzyska wolność i żadne inne działania nie mogły tego przyspieszyć. Nie wolno było im walczyć o wolność ani o zmianę władzy to miało się spełnić w określonym czasie z woli Boga. Gdy nadchodzi czas to Bóg pobudza określone osoby nawet w brew ich wiedzy, nawet swoich wrogów stwórca potrafi pobudzić by spełnili jego żądania. Tak było w dawnych czasach i tak będzie w przyszłości.

„A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią.” Objawienie 17:16,17

Bestia (państwo żydowskie) i dziesięć rogów (państwa popierające bestię) są wielkimi wrogami Pomazańca Bożego i jego ziemskich przedstawicieli (2 Kor 5:20), a mimo to posłusznie wykonają wolę Boga. Później ta Bestia wypowie wojnę Pomazańcowi i zostanie zniszczona z tego powodu. Wiemy o tym dzisiaj i lepiej byśmy nieprzeciwstawiali się temu. To musi nadejść a my musimy przejść przez prześladowania (wielki ucisk). 

„Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.” Objawienie 13:9,10

Ostatecznie zwycięstwo będzie po stronie Boga i jego Pomazańca a nas czeka za wytrwałość wielka nagroda. Nie szukajmy siły politycznej, która da nam wytchnienie. Ulgi szukajmy w Bogu i jego obietnicach. To co ludzie dzisiaj robią nam może wydawać się czymś ważnym ale z punktu widzenia Boga jest to śmieszne. Wszystko został przewidziane i koniec jest ogłoszony zanim nastąpi.

„Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: ‘Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!’ Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa.” Psalm 2:1-4

Obecnie znajdujemy się sytuacji podobnej do tej z pierwszego wieku, gdy słudzy pomazańcowi czekali na prześladowania. Paweł wówczas nie zachęcał do buntów i walki przeciw władzy przeciwnie, pisał:

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.” Rzymian 13:1,2

______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz