wtorek, 12 maja 2015

Aby w was zostało uwielbione imię Pana.


„Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego powołania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jeszu Pomazańca - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jeszu Pomazańca.” 2 Tesaloniczan 1:11,12

Paweł mówiąc, o co prosi w modlitwach daje też nam przykład, o co możemy prosić w swoich błaganiach. „Aby Bóg uczynił was godnymi swego powołania”, czyli nie tylko my sami możemy zabiegać o to by stać się godnymi, ale także Bóg może nas takimi uczynić. Najważniejszą dla nas wiadomością jest to, że my możemy pomóc innym wstawiając się za nimi w swoich modlitwach. Jedni mogą prosić za drugimi by Bóg im pomógł. Jeśli ogarniemy całość to widzimy niesamowitą wspólnotę w jednym duchu. Organizm wzajemnie się wzmacniający. Ja w swoich modlitwach wieczornych często proszę o ochronę dla tych, którzy mnie wspierają z uwagi na imię Pana Jeszu. O niektórych osobach wspominam imiennie. Proszę też Ciebie jeśli wierzysz w Jeszu byś pamiętał o mnie w swoich modlitwach.

Paweł prosił konkretnie o to by Bóg pobudził w Tesaloniczanach „pragnienie dobra oraz czyn wiary”, czyli prosił o pobudzenie ich do wyświadczania dobra w czynie a nie tylko do mówienia o nim. Dobre uczynki płynące z głębokiej wiary są ważne nie tylko dla osób, które nie znają Pomazańca, ale także dla osób będących w przyjaźni z nim. Posłańcy nawet zachęcali się wzajemnie: 

„Uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.” Galatów 2:9,10

Jakub, Piotr i Jan radzą Pawłowi i Barnabie by pamiętali o ubogich i Paweł to robił gorliwie. To bardzo dla nas ciekawa wskazówka, ponieważ wygląda na to, że gdyby zaprzestali dbania o biedniejszych braci to prawdopodobnie utraciliby łaskę u Boga i ich trud stałby się daremny. Miłości nie można utracić i nadal cieszyć się uznaniem Bożym. Miłość poparta czynem to absolutny warunek naszego zbawienia. Dalej Paweł pisze, dla czego o to prosi:

„Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jeszu Pomazańca - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jeszu Pomazańca.” 2 Tesaloniczan 1:12

Ten powód szczególnie mnie zainteresował. Jest tu wspomniane o tym, że imię naszego Pana Jeszu będzie uwielbione dzięki naszemu „pragnieniu dobra oraz uczynkom wiary”. Paweł, więc nie prosi o zbawienie dzięki uczynkom wiary, ale o uwielbienie imienia Jeszu. Zbawienie jest jakby dodatkiem wynikającym z tego, co najważniejsze, czyli uwielbienie imienia Pana. Ponieważ jestem przekonany, że zostałem przeznaczony do głoszenia tego imienia, więc werset ten przykuł moją uwagę wyjątkowo mocno. 

Pan nasz Jeszu doznaje chwały dzięki naszym staraniom. Uważam, że jest to dla nas wielki przywilej mieć udział w chwale Zbawiciela (Efezjan 1:12). Paweł też zapewnia, że to działa w obie strony. W słowach „a wy w Nim” mówi o naszej chwale, jakiej dostąpimy w Pomazańcu dzięki „łasce Boga i Pana Jeszu Pomazańca”.

Nie zapominajmy, że nie tylko życie wieczne otrzymujemy za wierną, służbę, ale także chwałę zwycięzców. 

„Odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały; cześć i nieśmiertelność - życie wieczne.” Rzymian 2:6,7
______________________
krzysztof sługa pomazańcowyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz