czwartek, 28 maja 2015

Nikomu nie dawaj nad sobą władzy.


„Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy.” Syracha 33:21

Kontekst wymienia wprawdzie rodzinę i znajomych, ale werset w swej wymowie jest prosty: „NIKOMU nie dawaj nad sobą władzy”. Cytat ten pojawił się w komentarzu do tematu „Demokracja szatana” i słusznie, bo demokratyczne wybory władcy są przekazaniem mu władzy nad sobą. Nie łudź się, że jest inaczej. Kiedy władza robi coś złego wówczas często słyszymy: „Przecież sami ją wybraliście!” Co innego, gdy ktoś nas nie pyta o zdanie i sam sięga po władzę, wówczas dostaje ją ten, co ma dość siły by ją sprawować. Wybory tak zwane demokratyczne mogą ustanowić władcą kogoś, kto nie będzie wstanie samodzielnie rządzić i tak przeważnie jest. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że tak było z poprzednim prezydentem i że będzie z obecnym, choć wszyscy chcielibyśmy się mylić. Prezydent w Polsce ma przydomek „władca żyrandoli” ponieważ tylko nad nimi ma władzę. 

Ja też chciałbym się mylić, co do wartości aktualnego zwycięzcy. Bardzo bym chciał, by naprawdę zadbał o polski naród. Nie o flagę, nie o godło czy nawet słowo Polska, bo to są projekcje, ale o to, co jest prawdziwie wartościowe, czyli o ludzi. Bo narodem jesteśmy my, jako rodzina tylko, że w większej skali. Każdy naród otrzymał swoje miejsce na ziemi od Boga i szanujmy to nie tak jak Ezaw, który oddał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy (Rodzaju 25:29-34).


„Uczynił także z jednego wszystkie narody ludzkie, mieszkające na całej powierzchni ziemi, ustanawiając im wyznaczone czasy oraz granice zamieszkiwania.” Dzieje 17:26 

Kiedy wiadomo, że władza dba o naród? To bardzo proste. Gdy naród rośnie w siłę, liczbę i majętność. Zadaniem rządu jest zapewnić nam bezpieczeństwo, zdrowie i dobrobyt. Tymczasem odkąd „upadł” komunizm jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz bardziej schorowani i mamy coraz mniej własności a nawet przeciwnie jesteśmy coraz bardziej zadłużeni zarówno w skali państwa jak jednostek. Co znaczy, że nawet te samochody i domy, które wydaje nam się, że posiadamy są tak naprawdę własnością banków. Wobec narodu polskiego prowadzone są działania niszczące, których celem jest bankructwo państwa i wszystkich obywateli. Jeśli komuś chwilowo się powodzi to prędzej czy później zostanie zniszczony za pomocą specjalnie skonstruowanego w tym celu prawa i przez układy25 LAT wolności w III RP - po prostu obejrzyj... "25 lat wolności" to hasło reklamowe promujące obchody 25 lat postkomunizmu w Polsce. Postkomunizm to ustrój polityczno-gospodarczy obowiązujący w IIIRP od czasów tzw. "okrągłego stołu" - który polega na tym, że albo się przyłączysz do układu rozkradającego publiczne pieniądze Polaków - albo jesteś niszczony za pomocą siły aparatu państwa, mediów lub koneksji polityczno-biznesowych.Matrix vs Rzeczywistość25 lat wolności - to tak naprawdę 25 lat postkomunizmu.Państwo - IIIRP - to aparat państwa, Sądy, Urzędy, ZUS, politycy w sejmie, itd. - a nie PR, slogany, spoty, hasełka, piękne słówka i bajki wypowiadane przed kamerami przez polityków i kwieciste przemówienia na uroczystych obchodach!IIIRP to nasza szara codzienność i absurdalna rzeczywistość - a nie medialny reality show, który tworzą media i politycy.Polska to nie kilkaset polityczno-medialnych celebtrytów brylujących w mediach - tylko 38 mln zwykłych ludzi, którzy codziennie muszą zmagać się z patologicznym prawem, przepisami, aparatem państwa i tzw. wymiarem sprawiedliwości - które stoją na straży po okrągłostołowego układu i podziału władzy i wpływów.
Posted by Popieramy Pawła Kukiza Zawiercie on 26 maja 2015

Przemysł polski upada z powodu złego rządzenia i świadomego niszczenia w interesie Niemiec i diaspory żydowskiej. Nasze stocznie zostały zlikwidowane w sposób planowy po to by nie robić konkurencji Niemcom. Nasze kopalnie są likwidowane a Niemcy na teranie Polski otwierają własne. 

Lasy polskie są doprowadzane do bankructwa, podczas gdy do niedawna słyszeliśmy o olbrzymich zyskach. Teraz w skutek specjalnych decyzji rządu mają upaść by był pretekst do ich sprzedania. Pieniądze z ich sprzedaży mają iść do diaspory żydowskiej wysuwającej bezprawne żądania wobec Polski. Zamiast okazać wdzięczność za ratowanie tysięcy Żydów z rąk Niemców to oni żądają od nas haraczu w imię kultu złotego „cielca”. Na 2016 rok planowana jest sprzedaż ziemi obcokrajowcom i podatek katastralny który pozbawi Polaków domów, ziemi i mieszkań jeśli zostanie wprowadzony. 

Rządy do tej pory działały jak zagraniczni najemnicy, dlatego nie powinny dziwić nagrody przyznawane „polskim” politykom przez inne narody za wybitne zasługi. Ci ludzie mają naprawdę wybitne zasługi dla obcych państw a nie chwalą się, jakie to są zasługi, nie ze skromności tylko ze wstydu, bo do niedawna za takie zasługi byliby rozstrzelani. Wybory służą temu by wybrać, kto nas dobije legalnie, bo przecież sami wybraliśmy egzekutorów. Tymczasem naród polski chcąc być naprawdę antysystemowym, powinien zbojkotować wybory i przy frekwencji poniżej 50% ogłosić je za nieważne gdyż mniejszościowe, czyli w brew zasadom demokracji. To chyba jedyny sposób by demokracja zginęła od własnego „miecza”. 

My służący Pomazańcowi i Bogu, powinniśmy bez różnicy kto przejmie władzę, modlić się o mądrość dla władcy, by sprawował swoje obowiązki dla dobra nas wszystkich, by był mądry a jeśli to możliwe by poznał prawdę i stał się naśladowcą Pomazańca. Nie myśl, że to niemożliwe tylko wierz.

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” 1 Tymoteusza 2:1-4
_____________________
krzysztof pomazańcowy

 Biznes w kraju dziadówPs. Polecam książkę o sposobach ochrony majątku przed  zorganizowaną przestępczością urzędników:  "Biznes w kraju dziadów".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz