czwartek, 14 maja 2015

Fałszywi apostołowie.

„Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, ci z Azji to są Figelos i Hermogenes..” 2 Tymoteusza 1:15

Niektórzy łączą ten tekst z księgą Objawienia 2:2

„Próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.”

…i twierdzą że posłaniec Paweł został przez Efezjan rozpoznany jako fałszywy apostoł. Jest to twierdzenie całkowicie wyrwane z kontekstu i opiera się na twierdzeniu, że Efez jest w Azji. Tymczasem Efezjanie do końca byli przy Pawle czego dowodem są dalsze słowa pochwalne dla Onezyfora mieszkańca Efezu:

„Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.” 2 Tymoteusza 2:16-18

Zresztą list ten także jest pisany do mieszkańca Efezu Tymoteusza, który został tam ustanowiony starszym (biskupem, 1 Tymoteusza 1:3). Paweł pisze do Tymoteusza żeby zatrzymał szerzenie niewłaściwej nauki w Efezie, co na pewno ma związek z tymi fałszywymi apostołami, o których wspomina księga Objawienia. 

„Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.” 1 Tymoteusza 1:3-7

Kiedy więc Paweł pisze że wszyscy z Azji go opuścili to ma na myśli tych co byli z nim w Rzymie ale w wyniku szerzenia odstępczych nauk zawrócili do swoich domów. Tych z Azji Paweł wymienia po imieniu, w dosłownym tłumaczeniu werset ten wygląda tak:

„ci w Azji to są Figelos i Hermogenes.” 2 Tymoteusza 1:15

Jakaś grupa opuściła Pawła i w śród nich są Figelos i Hermogenes z Azji. Dlaczego go opuścili? Paweł wyjawia, że głosili jakoby już zmartwychwstanie nastąpiło, czyli że nie należy się spodziewać przyszłego zmartwychwstania skoro już nastąpiło. 

„Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.” 2 Tymoteusza 2:16-19

Ostatnie spotkanie mieszkańców Efezu z Pawłem wyglądało bardzo serdecznie:

"Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt." Dzieje 20:36-38

Fałszywymi apostołami, czyli posłańcami okazali się Hymenajos i Filetos.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz