środa, 13 maja 2015

Gog aszkenazyjski. Słowo na Dziś tom 4

Jest już gotowy „Gog aszkenazyjski”, czwarty tom z serii „Słowo na dziś”. Zaczynam w nim od nowego spojrzenia na to czym jest hipnoza, z kim kontaktuje się hipnotyzer wyłączając naszą świadomość? Dlaczego Chrystus nazywa Jana Eliaszem, a on sam twierdzi, że nim nie jest? Czym lub kim są duchowe wirusy? Skąd wziął się szatan? Ujawniam sposób spełnienia się licznych proroctw w czasach końca, zwłaszcza dotyczących państwa żydowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ujawnienie kim jest Gog z Magog. Nie brakuje też tematów związanych z życiem codziennym, jak na przykład „Czy istnieje życie po rozwodzie?” albo temat dotyczący zdrowotnych zalet soli. Przywołuję przykłady osób po tak zwanych przejściach, by pokazać, że każdy bez względu na to, co robił wcześniej może służyć Bogu. Jest też w tym tomie sporo na temat błędnych wierzeń świadków Jehowy, świątyń które budują, i w których modlą się do Allacha. Jak zwykle tematy poruszone w „Słowie na Dziś” zaskakują i pomagają na nowo przyjrzeć się Pismu Świętemu. W tym tomie piszę o proroctwach zapowiadających pojawienie się Mesjasza związanych z imieniem Jeszu.


Zamów już teraz w internetowej księgarni >> Słowo na dziś tom 4
lub na naszej platformie barterowej.

Spis treści:
Wstęp . . . . . . . 3
Hipnoza to kontakt z duchem człowieka. . . . 4
Nowe oblicze Eliasza. . . . . . 8
Uważaj na duchowe wirusy. . . . . 11
Betel miejsce fałszywego kultu. . . . . 15
Skąd wziął się szatan? . . . . . 19
Nie przysięgaj! . . . . . . 27
Tajemniczy donosiciel, czyli jak błyskawicznie stracić przyjaciela. 31
Spowiedź świadków Jehowy. . . . . 36
Wytrwała modlitwa sprawiedliwego ma moc! . . 41
Bóg źródłem życiodajnego ducha. . . . . 44
Kim jest Gog z Magog? . . . . . 46
Gog aszkenazyjski. . . . . . 54
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. . . . 59
Komu mało się odpuszcza, mało miłuje. . . . 62
Samarytanka, kobieta po przejściach. . . . 66
Dom boga Betel. . . . . . . 69
Czy istnieje życie po rozwodzie? . . . . 73
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary . . . 80
Trzymaj się wąskiej drogi! . . . . 83
Uczennice Pana. . . . . . . 87
Chrześcijanie pod prawem są jak cudzołożnice. . . 90
Zakazane księgi. . . . . . . 93
Umiejętne prowadzenie rozmów - uczmy się od naszego Mistrza. 95
Czy Septuaginta jest natchnionym tłumaczeniem Starego Testamentu? 102
Jak zrobiono z dziewicy pannę? . . . . 109
Przy odrodzeniu osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. 112
Nieoczekiwana zamiana miejsc. . . . . 115
Chrześcijańscy czciciele Allaha. . . . . 120
Sól oczywiście jest wspaniała! . . . . 123
Czy niemi i sepleniący zostaną zbawieni? . . . 126
Bóg jest moim Jeszu. . . . . . 131
Jeszu jest Panem i Zbawicielem. . . . . 133
Ja Jestem! . . . . . . 136
Jednorodzony Bóg. , , , , , 140
Spis wersetów biblijnych . . . . . 147
Spis treści . . . . . . 150

Spis użytych wersetów biblijnych:
Stary Testament:
1 Kronik 5:4 str. 46
1 Królewska 12:28-30 str. 16
1 Królewska 12:31-33 str. 17
2 Królewskiej 2:15 str. 10
Amosa 5:21,22 str. 80
Daniela 10:13 str. 25
Daniela 12:4 str. 58
Ezechiela 16:4 str. 124
Ezechiela 28 13-17 str. 25
Ezechiela 38:2,3,6 str. 55
Ezechiela 38:3-6 str. 49
Ezechiela 38:10-12 str. 56
Ezechiela 33:11 str. 81
Ezechiela 38:15,16 str. 49
Ezechiela 39:1-5,17-20 str. 50
Ezechiela 39:6 str. 58
Habakuka 1:5 str. 115
Hioba 12:10 str. 7
Hioba 34:14,15 str. 44,45
Izajasza 1:13 str. 80
Izajasza 7:14 str. 107, 110
Izajasza 12:2,3 str. 136,143
Izajasza 12:2-6 str. 131,132
Izajasza 12:3 str. 140,142
Izajasza 26:20,21 str. 53
Izajasza 66:1 str. 7
Jeremiasza 3:8 str. 74
Jeremiasza 20:11 str. 6
Kapłańska 2:13 str. 123
Koheleta 8:2,3 str. 27,28
Koheleta 8:8 str. 44,57
Koheleta 12:7 str. 7,44
Liczb 20:8 str. 141
Malachiasza 2:13-15 str. 75
Malachiasz 2:15,16 str. 73
Malachiasza 4:5 str. 9
Mądrości 1:13 str. 20
Mądrości 2:23,24 str. 20
Mądrości 5:1,2 str. 112,113
Mądrości 5:1-14 str. 118
Mądrości 5:3,4 str. 115
Mądrości 5:4 str. 117
Mądrości 5:15,16 str. 119
Ozeasza 4:15 str. 29
Ozeasza 6:6 str. 80
Prawa 10:20 str. 28
Prawa 24;1,2 str. 75
Prawa 30:11-14 str. 127
Przysłów 10:12 str. 34
Przysłów 11:13 str. 31
Przysłów 16:2 str. 5
Przysłów 17:9 str. 34
Przysłów 20:27 str. 4
Psalm 15:4 str. 27,28
Psalm 104:29,30 str. 45
Rodzaju 1:14-18 str. 20
Rodzaju 1:31 str. 24
Rodzaju 12:7 str. 146
Rodzaju 17:1 str. 146
Rodzaju 18:1 str. 145
Rodzaju 22;18 str. 106
Rodzaju 35:22 str. 46
Rodzaju 38:25,26 str. 60
Rodzaju 49:3,4 str. 46
Sofoniasza 3:17 str. 6
Syracha 10:12,13 str. 26
Syracha 19:16 str. 32
Syracha 22:22 str. 31
Syracha 27:16-21 str. 32
Syracha 34:13 str. 45
Tobiasza 1:5,6 str. 16
Tobiasza 12:7 str. 31
Wyjścia 6:3 str. 137
Wyjścia 17:6 str. 141
Zachariasza 12:10 str. 112

Nowy Testament:
1 Jana 1:9 str. 41
1 Jana 3:8 str. 21,24
1 Jana 4:12 str. 146
1 Jana 5:19 str. 125
1 Koryntian 2:11 str. 4
1 Koryntian 3:16 str. 13
1 Koryntian 5:6 str. 34
1 Koryntian 7:8-16 str. 77
1 Koryntian 5:11-13 str. 34
1 Koryntian 7:10,11 str. 76
1 Koryntian 7:17,25-28 str. 78
1 Koryntian 7:39 str. 78
1 Koryntian 9;20 str. 13
1 Koryntian 10:13 str. 129
1 Koryntian 12:3 str. 135
1 Koryntian 12:4 str. 12,13,141
1 Koryntian 12:31 str. 135
1 Koryntian 13:2 str. 33
1 Koryntian 15:27 str. 8
1 Piotra 1:11 str. 4
1 Piotra 4:8 str. 34
1 Piotra 4:14 str. 85
1 Tymoteusza 2:5 str. 142
1 Tymoteusza 6:13 str. 45
2 Piotra 2:4 str. 23
2 Piotra 2:3 str. 109,11,122
2 Piotra 3:3 str. 116
2 Piotra 3:16 str. 127
2 Tymoteusza 3;16,17 str. 66
Dzieje 3:16 str. 85
Dzieje 3:25 str. 106
Dzieje 4:12 str. 85,122,129
Dzieje 7:30 str. 145
Dzieje 7:38,53 str. 144
Dzieje 7:48,49 str. 16
Dzieje 7:49 str. 7
Dzieje 7:59 str. 7
Dzieje 8:12 str. 85
Dzieje 10:43 str. 85
Dzieje 13: 40,41 str. 116
Dzieje 15:28,29 str. 92,98
Dzieje 16:16-18 str. 11
Dzieje 17:24,25 str. 16
Dzieje 22:3 str. 89
Dzieje 22:16 str. 41,135
Efezjan 4:30 str. 135
Galatów 3:8 str. 106
Galatów 3:13 str. 117
Galatów 3:19 str. 145
Galatów 4:11 str. 91
Hebrajczyków 2:2 str. 144
Hebrajczyków 13:4 str, 79
Jakuba 3:2 str. 32
Jakuba 4:17 str. 21
Jakuba 5:12 str. 29
Jakuba 5:16 str. 42
Jakuba 5:17,18 str. 42
Jakuba 5:20 str. 33
Jana 1:18 str. 146
Jana 1:21,25 str. 10
Jana 4:10,13,14 str. 140
Jana 4:21 str. 68
Jana 4:35,36 str. 68
Jana 5:23 str. 128,146
Jana 5:39.43 str. 131
Jana 7:9-11 str. 103
Jana 7:37,38 str. 140
Jana 8:24-28 str. 139
Jana 8:44 str. 23,126
Jana 12:36 str. 21
Jana 13:20 str. 119
Jana 14:6-11 str. 142
Jana 14:14 str. 130
Jana 15:20,21 str. 119
Jana 15:21 str. 84
Jana 15:21-24 str. 129
Jana 17:5-11 str. 143
Jana 17:11,12 str. 128
Jana 19:37 str. 113
Jana 20:17 str. 85
Judy 1:3 str. 86
Judy 1:6 str. 22
Judy 1:7 str. 23
Judy 1:18 str. 116
Kolosan 1:15 str. 142
Łukasza 3:8 str. 63
Łukasza 3:14 str. 28
Łukasza 6:39 str.122
Łukasza 6:42 str. 17
Łukasza 7:36-50 str. 65
Łukasza 8:35 str. 89
Łukasza 10:38-42 str. 88
Łukasza 11:20-26 str. 5,6
Łukasza 12:13,14 str. 101
Łukasza 13:28,29 str. 114
Łukasza 13:30 str. 114
Łukasza 13:34 str. 103,124
Łukasza 16:18 str. 74
Łukasza 18:8 str. 85
Łukasza 20:26 str. 98
Łukasza 20:38 str. 20
Łukasza 23:46 str. 7
Łukasza 24:46-49 str. 40
Marka 10:11,12 str. 74
Marka 12:13-16 str. 100
Mateusza 1:5,6 str. 62
Mateusza 1:19 str. 76
Mateusza 1:21 str. 128
Mateusza 1:23 str. 107
Mateusza 5:13 str. 123
Mateusza 5:31,32 str. 74,81
Mateusza 5:34-37 str. 28
Mateusza 5:45 str. 44
Mateusza 7:1 str. 61
Mateusza 7:1,2 str. 35
Mateusza 7:14 str. 85
Mateusza 9:2-8 str. 39
Mateusza 10:22,32-36 str. 84
Mateusza 10:28 str. 20
Mateusza 11:11 str. 8,9
Mateusza 11:13 str. 94
Mateusza 11:14 str. 9,120
Mateusza 17:12,13 str. 9
Mateusza 18:15-17 str. 32
Mateusza 19:6 str. 81
Mateusza 19:7-9 str. 74,81
Mateusza 19:28 str. 114
Mateusza 21:23-27 str. 100
Mateusza 21:28-31 str. 30
Mateusza 22:23-28 str. 99
Mateusza 23:37 str. 94
Mateusza 27:29,30,39,41 str. 115
Mateusza 27:54 str. 113,117
Mateusza 27:55 str. 88
Objawienie 1:7 str. 113
Objawienie 2:3,13 str. 85
Objawienie 3:21 str. 141
Objawienie 17:10-14 str. 48
Objawienie 19:17-21 str. 50
Objawienie 21:4 str. 45
Objawienie 21:6 str. 141
Objawienie 21:27 str. 29
Objawienie 22:1 str. 141
Rzymian 7:3-5 str. 91,99
Rzymian 7:6 str. 91,96
Rzymian 8:26 str. 130
Rzymian 9:25-28 str. 47
Rzymian 10:4 str. 90
Rzymian 10:8-13 str. 126
Rzymian 10:12 str. 129
Rzymian 10:13 str. 85,130
Rzymian 14:4 str. 33


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz