wtorek, 5 maja 2015

Wiele twarzy antychrysta.


"Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina." 1 Jana 2:18

Jan pisze o wielu antychrystach, co znaczy, że prorocze zapowiedzi Pana naszego Jeszu o fałszywych pomazańcach spełnią się nie na jeden a na wiele sposobów. Z resztą sam Syn Boży o swoich fałszywych podróbkach mówił w liczbie mnogiej. 

„Powstaną bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych” Marka 13:22

Dlatego każdy werset zapowiadający antychrysta może mieć kilka spełnień w różnych okresach czasu. Posłaniec pomazańcowy Jan już w swoim czasie dostrzegał wielu antychrystów (1 Jana 2:18). Niektórych opisał dokładnie, że będą kwestionować przyjście Pomazańca w ciele i udowadniać że przyszedł w Duchu (1 Jana 4:2,3). Takie poglądy nadal można spotkać, choć w nieco odmienionej formie. W szczegółach się różnią, ale ogólny sens jest dokładnie ten sam. Mamy człowieka, który Pomazańcem staje się dopiero po wstąpieniu na niego Ducha Świętego.

U Jana zarówno fałszywa osobowość pomazańca jak też osoby go promujące są pod wpływem ducha antychrysta. Czy fakt pojawienia się fałszywych pomazańców w czasach Jana oznacza, że ich limit się wyczerpał? W żadnym razie. Antychryst będzie do samego końca gdyż Paweł wyjawia, jaki będzie jego koniec.

„Wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia. 2 Tesaloniczan 2:8

Antychryst będzie zwodził aż do dnia ponownego przyjścia Jeszu. To znaczy, że zwiedzenie będzie skuteczne. Mimo że Paweł pisze o antychryście jakby o jednej osobie to jednak od samego Syna Bożego i posłańca Jana dowiadujemy się, że będzie on w liczbie mnogiej. Nie można wykluczyć, że pod koniec wyznaczonych czasów tuż przed powrotem Jeszu, szatan wzniesie się na szczyt zwiedzenia i wysunie konkretnego antychrysta, który wyjątkowo bezczelnie będzie sobie poczynał i wyjątkowo skutecznie będzie zwodził za pomocą rzekomych znaków i cudów. Na to wskazuje księga Objawienia mówiąca o Bestii jej posągu i fałszywym proroku (Objawienie 13). Wszystko wskazuje na to, że takim antychrystem będzie państwo żydowskie przedstawiające się, jako współczesny Izrael, ale nawet, gdy to się spełni na tym fałszywym Izraelu to i tak nie można wykluczyć pojawienia się człowieka, który wypromuje się na dosłownego Mesjasza. Coś lub ktoś będzie obrazem Bestii, czyli państwa żydowskiego. Dziś jeszcze tego proroczego symbolu nie rozpoznajemy. 

Warto pamiętać, że antychryst ma nie tylko wiele imion, ale także wiele twarzy. Z pewnością niektóre nas mocno zaskoczą i niestety wielu zwiodą. Już dziś państwo żydowskie zwodzi wielu chrześcijan zarówno protestantów jak też katolików. Ile osób stawi mu skuteczny opór? W skali świata będzie to raczej mała liczba, na tyle mała, że niewidoczna. Podobnie jak niewidoczni byli dla Eliasza ci, co nie złożyli pokłonu Baalowi. Eliasz myślał, że został sam jeden przy Bogu a otrzymał zapewnienie, że aż 7000 tysięcy osób nie złożyło pokłonu fałszywemu bogu (1 królewska 19:14,18). 

Teraz zamiast pokłonu będzie znamię Bestii. Sens będzie ten sam przyjęcie znamienia będzie oznaczało uznanie Bestii za swojego Pana. Tak jak pokłon Baalowi (Baal znaczy Pan) było uznaniem go za swego boga. Podobnie jak dawniej tak dziś tylko nieliczni odmówią i oni będą myśleli, że są jedynymi na świecie. Będą osamotnieni jak osamotniony był Eliasz, ale ostatecznie okaże się, że w skali świata będzie ich dość dużo. Proszę mi nie pisać, że znamię Bestii to będzie jakiś czip, bo to jest bardzo naiwne rozumowanie. Zaczipować można przymusem a tu będzie potrzebna świadoma zgoda, ale o tym, jeśli Bóg pozwoli napiszę jutro.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Jedną z twarzy antychrysta jest tzw.matka boska (sobór w Efezie 431r.)jest to najaktywniejsza jego odmiana teraz ma swój miesiąc i odbiera cześć,w litanii do m.b.mamy święta panno nad pannami-a w Piśmie czytamy,że była małżonką Józefa(Mt.1:18-25),królowo dziewic-Jezus miał braci,Jakub,Józef,Szymon,Juda plus siostry(Mt.13:55-58)jak można być dziewicą po tylu porodach????? Matka Boska-Maryja to antychryst a Mariam(Miriam przyp.B.T.Mt.13,55)to matka naszego Pana Jeszu.

    OdpowiedzUsuń