poniedziałek, 4 maja 2015

Świątynia Boża.


Co jest świątynią Boga?
Odpowiedź na to pytanie jest dla nas ważna, ponieważ w niej ma zasiąść antychryst.

"Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek bezprawia, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem." 2 Tesaloniczan 2:3,4 

Czy więc jest to świątynia z kamieni? Niektórzy wierzą, że chodzi o dosłowną świątynię taką, jaka była zbudowana w Jeruzalem. To błędne rozumowanie uśpiło czujność tych, którzy chcieli służyć prawdziwemu Chrystusowi. Skoro nie ma świątyni to uważają, że jeszcze nie ma antychrysta. Tymczasem posłaniec Jan pod koniec swojego życia informował, że już dostrzega wielu antychrystów.

"Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina." 1 Jana 2:18

Jan pisząc „ostatnia godzina” nie miał na myśli Armagedonu tylko koniec czystej nauki. Rozpoczynała się noc w trakcie, której słudzy Pana będą spali a niegodziwiec zasieje na jego polu kąkol (Mateusza 13:24-30).

Jeszcze w czasie, gdy istniała świątynia Boża na ziemi Pomazaniec odniósł określenie „świątynia Boża” do siebie, ponieważ jako osoba cielesna był nośnikiem Ducha Bożego.

„Jeszu dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Judejczycy: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jeszu.” Jana 2:19-22

Paweł nam wyjaśnia, co on rozumie pod pojęciem „świątynia Boga” i jest to zgodne z nauką Pomazańca.

 „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” 1 Koryntian 6:19

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście." 1 Koryntian 3:16,17 

Nie była to tylko opinia Pawła w liście Piotra znajdujemy podobne słowa:

"Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jeszuego Pomazańca." 1 Piotra 2:5 

Każdy z nas, nosicieli Ducha Świętego jest świątynią Bożą, ale wszyscy razem także stanowimy świątynię Bożą nazywaną też kościołem, zborem czy społecznością. W tej świątyni, czyli wśród powołanych zasiadł „człowiek bezprawia”, czyli antychryst i dowodzi, że sam jest Bogiem. Paweł rozbija określenie „syn człowieczy” odnoszące się do Chrystusa na dwie części: „człowiek bezprawia” i „syn zatracenia”. Ta gra słów wskazuje, że niekoniecznie ma na myśli dosłownego człowieka, lecz kogoś, kto do siebie będzie odnosił słowo „człowiek i syn”, ale niesłusznie. Paweł wyjaśnia, jaki naprawdę będzie z niego człowiek i syn. W Pawłowej zapowiedzi znajdujemy innego Chrystusa, takiego, który podszywa się pod prawdziwego przywłaszczając sobie nie tylko jego tożsamość, ale także świątynię, czyli społeczność powołanych. Paweł wyraźnie tłumaczy, że „przyjdzie najpierw odstępstwo” z tym innym synem i innym człowiekiem. Z kolei Pomazaniec zapowiadając fałszywych Chrystusów uprzedza:

„Powstaną bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych” Marka 13:22

Oczywiście uczniowie prawdziwego Pomazańca nie daliby się nabrać na zupełnie innego Chrystusa, który by mówił tamten był fałszywy a ja jestem prawdziwy, ale mogą dać się oszukać na twierdzenie, że ten fałszywy to tak naprawdę jest ten sam tylko trochę inny. Na przykład ma inne imię, ale to przecież jest bez znaczenia lub jest równy Bogu Ojcu, choć ten pierwszy nie dążył do równości z Ojcem.

„Który w postaci Boga będąc nie zagarniał sobie równości z Bogiem.” Filipian 2:6

Przyszło nam żyć w czasach gdy antychryst przejął świątynię bożą czyli społeczność powołanych i teraz twierdzi że sam jest Bogiem. Niestety zwiódł wielu a wszystko to zgodnie z proroctwami.
_______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Sam jeszcze 1,5 roku temu nie wiedziałem,że Jezus(hostia,2 część trójcy,długie włosy itd.) to antychryst,a teraz wiem,że JESZU(ZBAWICIEL) to mój prawdziwy Pan(J.6:44),myślę,że każdy kto za wszelką cenę dąży do poznania prawdy(J.8:32) zostanie wyzwolony z synagogi szatana-tak jak ja zostałem wyzwolony,dziękuję BOGU za Jego miłosierdzie

    OdpowiedzUsuń