czwartek, 26 listopada 2015

Król północy wspierany przez Kuszytów


Jak już wcześniej zaznaczyłem ziemie Moabu, Edomu i Ammonitów nie zostaną zdobyte przez króla północy. Egipt natomiast będzie doszczętnie zniszczony.

„Wyciągnie zaś rękę po kraje: nie zdoła ujść ziemia egipska.” Daniela 11:42 BT

„A na obszarze Egiptu nikt nie ocaleje.” Daniela 11:42 LXX

Septuaginta zdecydowanie ostrzej przepowiada klęskę Egiptu. Zapowiada, że nikt nie ocaleje na terenie tego państwa. Przekład Biblii Hebrajskiej podaje tylko, że ziemia egipska nie zdoła ujść. Oba przekłady mówią o Egipcie. Między państwem żydowskim a Egiptem były konflikty zbrojne. Egipt działał zawsze w porozumieniu z Syrią. W 1967 roku doszło do tak zwanej wojny sześciodniowej, która przerodziła się później w wojnę na wyczerpanie. Sześć lat później rozegrała się kolejna wojna z udziałem Syrii. W wojnach tych Egipt i Syria straciły część swoich ziem, podczas gdy Jordania, mimo udziału w walkach przeciw państwu żydowskiemu, nie straciła żadnej ziemi. To jest potwierdzeniem proroctwa. Co ciekawe, po drugiej wojnie Egipsko-Żydowskiej, do konfliktu przeciw Egiptowi przystąpiła Libia, co musi kojarzyć się z przepowiednią: Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim (Daniela 11:43).

Trudno jednak zwycięstwa państwa żydowskiego nazwać zdecydowanymi, jak też i dostrzec, by Egipt został doszczętnie ograbiony. Wszystko więc zdaje się wskazywać na to, że prawdziwe wypełnienie tych proroctw dopiero przed nami - zwłaszcza, że w dalszych słowach proroctwa czytamy:

„Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskie; Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim.” Daniela 11:43 BT

„Zdobędzie miejsca ze złotem i srebrem i wszystko, co jest pożądaniem Egiptu. W szeregach jego armii znajdą się Libijczycy i Etiopowie.” Daniela 11:43 LXX

Przekład hebrajski mówi o skarbach, a Septuaginta o „zdobyciu miejsc ze złotem i srebrem i wszystkim, co jest pożądaniem Egiptu”. Dziś trudno byłoby uznać Egipt za wyjątkowo bogaty kraj, który można byłoby złupić z wielkich bogactw. Ale Egipt ma coś, czym państwo żydowskie na pewno nie pogardziłoby. Egipt jest bogaty w ropę i gaz ziemny. Sposób tłumaczenia w Septuagincie jest bardzo trafny w stosunku do naszych czasów. Żydzi zawsze byli zainteresowani przejęciem kontroli nad ropą i gazem, możemy więc spodziewać się, że Egipt i Syria stracą swoje tereny właśnie z tego powodu. 

Druga część wersetu 43 mówi o narodach, które będą walczyć jakby po stronie państwa żydowskiego. Biblia hebrajska mówi o Libijczykach i Kuszytach, a Septuaginta Kuszytów zastępuje Etiopczykami. O tym, że Libia może działać po stronie Żydów przekonaliśmy się, gdy weszła w konflikt z Egiptem zaraz po jego przegranej z państwem żydowskim. W przyszłości możemy się spodziewać większej współpracy tych narodów. Kim są Kuszyci? To naród znajdujący się na południu Egiptu, dziś byłby to północny teren Sudanu. Septuaginta twierdzi jednak, że to Etiopczycy, którzy są jeszcze niżej niż Sudan. W tym przypadku poparcia państwu żydowskiemu nie musi udzielać państwo Etiopia, gdyż żydzi w swoim państewku mają sporą społeczność Felaszów czyli żydów etiopskich. To odkrycie utwierdza mnie w przekonaniu, że królem północy naprawdę mogą być Chazarowie zwani żydami aszkenazyjskimi. Z Wikipedii dowiadujemy się że:


„Felaszowie (hebr. בית הישראל – Bete Israel, Bet haIsrael), inaczej Falaszowie, Falasza - lud kuszycki, wywodzący się z Etiopii, obecnie w większości zamieszkujący w Izraelu. W większości są wyznawcami mozaizmu, stąd zwani bywają Czarnymi Żydami, choć niektórzy z nich wyznają chrześcijaństwo.”


Zobaczmy, jak niespodziewanie to, co wydawało się sprzecznością między hebrajską wersją Biblii Tysiąclecia a Septuagintą, teraz okazało się zgodnością. Wikipedia wyjaśnia, że to są etiopscy Kuszyci. Ponieważ lud ten mieszka w państwie żydowskim, więc nic dziwnego, że będzie w szeregach jego armii. Septuaginta powstała przed czasami Chrystusa, a zauważmy, jak dokładnie spełniła się na dzień dzisiejszy. Nikt nie były w stanie przewidzieć czegoś tak dokładnie z tak dużym wyprzedzeniem, gdyby nie działał w tym celu Duch Boży. 

Na małą skalę już spełniły się te proroctwa, bo Egipt zaczepił państwo żydowskie, po czym został najechany i stracił część ziemi (Półwysep Synajski), przeciw niemu walczyli także Libijczycy i etiopscy Kuszyci. Król północy był nękany wojną na wyczerpanie, która pochłonęła ofiary na ziemi „pięknej”, przez 3 dni nawet przegrywał wojnę. Dzięki temu wiemy, czego mamy się spodziewać i gdzie wypatrywać całkowitego wypełnienia  tych proroctw. 

zapowiedzi te, mimo że dla większości zupełnie niezrozumiałe, możemy pojąć dzięki temu, że zaczęły się spełniać na małą skalę. 

„Ty, Danielu, ukryj te postanowienia. Zamknij pieczęcią tę księgę, aż to się zacznie spełniać, aż wielu całkiem zgłupieje i ziemia napełni się nieprawością.” Daniela 12:4 LXX

c.d.n. jeśli Bóg pozwoli.
__________________
krzysztof pomazańcowy


Foto: „Falasha makstyle” autorstwa David Bicchetti - Praca własna. Licencja CC BY 2.5 na podstawie Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falasha_makstyle.jpg#/media/File:Falasha_makstyle.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz