środa, 22 października 2014

Więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione

Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy
Księga Mądrości Jeszu syna Syracha 3:21-24

Bóg nie nakłada na nas ciężarów większych niż jesteśmy wstanie unieść i dlatego wczorajszego wpisu o ciężkiej pracy proszę nie traktować fanatycznie i nie zamęczać się przesadnie. Jeśli naszą karą za grzech ma być wysiłek fizyczny to przyjmijmy to z pokorą. Posłaniec Paweł nazywa Boga wiernym gdyż on nie obciąża nas wysiłkiem ponad nasze siły. Wprawdzie podaje przykład pokuszenia, ale to jest zasada, która dotyczy wszystkiego, czym stwórca nas obciąża albo, co do nas dopuszcza.

1 Koryntian 10:13 Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

Syn reprezentujący Ojca potępił żydów za przesadne obciążanie prostych ludzi nakazami prawa. Warto o tym przypominać tym, co dziś nazywają siebie chrześcijanami a także spierają się i chcą wymusić na innych by uznali niektóre z przepisów prawa mojżeszowego i nadal je przestrzegali.

Łukasza 11:46 On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

Czy gdyby ci żydzi sami także starali się unieść rygoryzm prawa to ciężary byłyby mniej uciążliwe? Oczywiście nadal były by ciężarami „nie do uniesienia”. Chrystus miał tak lekkie podejście do wymogów prawa, że wręcz był oskarżany o jego nieprzestrzeganie. Dla tych chrześcijan, którzy dziś toczą spory w obronie niektórych praw Starego Testamentu polecam zastosować się do wymagać Ducha Świętego, który wspólnie z posłańcami Chrystusa oznajmił:

Dzieje 15: 28,29 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!

Ta natchniona wypowiedź kończy wszelkie spory na temat przestrzegania czegokolwiek, co nie zostało wymienione w tej krótkiej liście wymagań niezbędnych.

Podsumowując nasz dzisiejszy fragment Pism musimy stwierdzić ze sami nie powinniśmy brać się za ciężary, które są ponad nasze siły tak w kwestii prawdziwych ciężarów jak w kwestii samodzielnego wyjaśniania Pism Świętych. Zamiast wymyślać teorie, które nie zostały nam objawione jak na przykład boskość w trójcy zajmijmy się tym, co nam wyjawiono wprost bez potrzeby snucia domysłów. Ilość prawd objawionych jest tak duża, że zupełnie nie ma potrzeby zajmować się tym, czego Bóg nie zechciał wyjawić nam wprost.

Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione. 
Mądrości Jeszu syna Syracha 3:23
___________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Ps. Księga Mądrości Jeszu syna Syracha jest w skrócie nazywana Księga Syracha. Księga ta cieszyła się szacunkiem pierwszych chrześcijan i należała do pierwszego kanony Pism Starego Testamentu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz