poniedziałek, 20 października 2014

Bo śmierci Bóg nie uczynił

 Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. 
Księga Mądrości 1:13

Zacznijmy od stwierdzenia, że śmierć nie istnieje cieleśnie. Jest zjawiskiem, jakie dotyka ciała fizyczne, ale śmierć sama w sobie nie istnieje. Wprawdzie ludzie sobie ją jakoś wyobrażają, ale faktycznie śmierć nie posiada postaci, którą można by narysować, bo jej nie ma. Jest tylko problem, który nazywamy śmiercią.

Bóg nie stworzył śmierci, ale obserwujemy brak aktywności życiowej, którą nazywamy śmiercią a którą Chrystus nasz Pan nazwał snem, czyli przerwą w aktywności życiowej.

Pierwsza część dzisiejszego wersetu informuje, że śmierci Bóg nie stworzył a druga informuje, że Bóg nie lubi jak ktoś umiera. To bardzo cenna informacja, która w połączeniu w wcześniejszym wersetem „Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!” informuje nas, że jeśli umieramy to jest to nasza wina. W tym miejscu ktoś zaprotestuje: „Przecież wszyscy umierają nawet słudzy Boży!” Odpowiedź takiej osobie daje sam Chrystus nasz Pan: "Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (Jana 11:26).

Tu znowu ktoś zaprotestuje „Przecież wszyscy umierają także ci, co wierzyli w Chrystusa”. Odpowiedź jest prosta: Tylko pozornie są martwi. Mimo że nie prowadzą świadomej egzystencji nadal żyją. Chrystus wyjaśnił:

Mateusza 10:28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.

Wprawdzie księga Kaznodziei Salomona wyjaśnia, iż po śmierci człowiek nie prowadzi świadomej egzystencji, bo mówi:

Kaznodziei (Koheleta) 9:10 Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz.

…to jednak nie znaczy, że przestali oni istnieć. Według słów Chrystusa śmierć ciał nie oznacza śmierci duszy. A brak aktywności nie jest oznaką nieistnienia, lecz co najwyżej przerwy w tej aktywności, dlatego Mesjasz twierdzi, że oni nadal żyją (Mateusza 9:24 "dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go.").

Mateusza 22:31,32 A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.

Abraham, Izaak, Jakub żyją!. Dlaczego więc ich nie widzimy? Ponieważ są, jako dusze w stanie snu. Pozbawieni ciała nie mogą wieść aktywnej egzystencji i muszą czekać aż w dniu zmartwychwstania, otrzymają ciała i wówczas będą już całkowicie aktywni oraz w pełni życia zgodnie z naszym rozumieniem słowa życie.

Pamiętaj, więc że Bóg nie lubi śmierci i żyj tak byś nigdy nie umarł w pełni.
_______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz