wtorek, 28 października 2014

Noe, Danel i Hiob - kim jest Danel?

I gdyby tam byli owi trzej mężowie: Noe, Danel i Hiob, to tylko oni, dzięki, sprawiedliwości swej, ocaliliby życie swoje - wyrocznia Pana Boga. (…) i gdyby Noe, Danel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie - wyrocznia Pana Boga - ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie.
Ezechiela 14:14,20

Czy badacie Pisma na tyle dokładnie by zauważyć takie szczegóły jak ta wzmianka o Danelu u Ezechiela? Niektóre przekłady podają imię Daniel. Mówi Bóg przez Ezechiela, że zmienia swoje podejście do grzeszników i teraz dzieci nie będą korzystały z uprzywilejowanej pozycji rodziców tylko każdy sam za siebie odpowie. To postanowienie dotyczyło Izraela. Kim jest Danel lub Daniel?

Oczywiście pierwszy na myśl przychodzi prorok Daniel, ale pisać o nim nie mógł Ezechiel, bo Daniel prorokował po Ezechielu a nie przed. W najlepszym razie Daniel mógł być dzieckiem lub młodzieńcem, ale na pewno jeszcze nie był na tyle znany by stanowić przykład dla innych. W dodatku ten Danel jest wymieniony między Noem a Hiobem za pierwszym razem i za drugim tak samo, co prawdopodobnie znaczy, że żył w czasach między Noem a Hiobem. Wśród historii biblijnych nie ma o nikim takim wzmianki, kim więc był Daniel?

Najwidoczniej Ezechiel znał Pisma, których dziś nie znamy i doceniał ich wartość historyczną. To powinno dać do myślenia tym, którzy dziś lekką ręką odrzucają Pisma uznawane przez pierwszych naśladowców Chrystusa mam tu namyśli księgi znajdujące się w pierwszym usystematyzowanym spisie ksiąg Starego Testamentu, czyli w Septugincie. Ezechiel znał jakieś opowieści o kimś, kogo dziś nie znamy a z jego wzmianki widzimy, że był to ktoś wyjątkowy. Księga, która opowiada o wiernym Danelu była by dziś uznana za apokryf i słusznie bo musisz czytelniku wiedzieć, że apokryf nie oznacza czegoś fałszywego tylko słowo to tłumaczy się że coś jest ukryte (gr. ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny). Bez wątpienia księga, którą znał Ezechiel a która nie dotrwała do naszych czasów jest i chyba już na zawsze zostanie ukryta. Danel to była postać tak niezwykła, że ceniły ją nawet ludy nieznające prawdziwego Boga. Skąd o tym wiem? „Dokumenty odkryte w Ras-Szamra, pochodzące z połowy drugiego tysiąclecia przed Chr., wykazały, że w starożytności znany był mędrzec imieniem Danel, opiekun wdów i opuszczonych. Prorok zapewne jego ma na myśli.

Jeden z przekładów Biblii Tysiąclecia posiada przypisy na dole strony, które każdy taki nietypowy przypadek wyjaśniają i właśnie stamtąd pochodzi powyższy cytat. Polecam ten konkretnie przekład nie tylko, dlatego że zawiera wartościowe przypisy, ale także, dlatego że zawiera wszystkie księgi natchnione przez Boga a które znajdują się także w Septuagincie. Można, więc z niego poznać także inne postacie biblijne, których nie ma w okrojonych innych przekładach Pisma Świętego. Septuaginta jest droga, ponieważ kosztuje ponad 200 zł, ale ten przekład zawierający wszystkie księgi kosztuje zaledwie 60 zl. Kliknij w link --> Biblia Tysiąclecia.

Pamiętaj, że:
2 Tmoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

…a nie tylko te księgi jakie faryzeusze pozwolili czytać.
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz