piątek, 3 marca 2017

Z powodu mojego imienia

Pan nasz Zbawiciel określił wszystkich niewierzących w niego światem. Nie rozdzielał na sekty religijne, nie rozróżniał pogan od judaizmu po prostu wszyscy to świat, który ma w nienawiści pomazańcowych sług. Chrystus podał kilka powodów, dla których świat nienawidzi jego sług. Pierwszy to fakt, że nie nalezą do świata. Co to znaczy? To ma związek z ich nazwą — pomazańcowi — czyli należący do Pomazańca. Skoro jesteśmy własnością Syna Bożego, to nie jesteśmy własnością nikogo innego na ziemi. To jest powód, by traktować nas jako swoje zagrożenie, a ponieważ każdy dobrowolnie może stać się sługą pomazańcowym, to świat patrzy na to, jak na zagrożenie, bo mogą mu obywać niewolnicy, przechodząc do lepszego Pana panów i Króla królów.


Drugi powód to imię Jeszu, którego świat nie akceptuje, oraz fakt, że świat nie zna Ojca, który posłał swego Syna na Ziemię. Z fragmentu omówionego w tym filmie można wyciągnąć wniosek, że tym, co wyróżnia sług pomazańcowych od świata, jest właśnie imię i znajomość Ojca. Z tą znajomością wiąże się wypełnianie woli Ojca. Kto odrzuca Mesjasza pod imieniem, które dostał od Ojca, odrzuca także samego Ojca.

Ludzie ci doznają wielkiego rozczarowania:

Mateusza 7:21-23 

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"


To, że komuś się wydaje, iż czynił coś w imię Chrystusa, wcale nie znaczy, że faktycznie robił to w jego prawdziwym imieniu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz