piątek, 10 marca 2017

Krytyka, osądzanie i oskarżanie czyli szatański sposób na prawdęGłosiciele prawdy nie chodzą za głosicielami kłamstwa, by ich zwalczać. Odwrotnie, to głosiciele kłamstwa chodzą za głosicielami prawdy, by ich zwalczyć. Prawda dzięki działaniu Ducha Świętego sama się rozprzestrzenia, a kłamstwo bez agresji traci zwolenników. Czasem głosiciele kłamstwa zwalczają się wzajemnie, ale to tylko dlatego, że walczą o zwolenników wyrywając ich sobie nawzajem. 

Chrystus nasz Pan, nie chodził po szkołach rabinicznych lub faryzejskich i nie obalał ich nauk. Nawet nie krytykował kapłanów z sekty saduceuszy za brak wiary w zmartwychwstanie i odrzucanie ksiąg prorockich (uznawali tylko księgi mojżeszowe). To oni łączyli swoje siły, żeby krytykować Mesjasza. Niestety dużo osób im uwierzyło. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz