poniedziałek, 13 marca 2017

Unikaj kłótni

Mateusza 12:19 (Izajasza 42:2)
"Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu."

1 Tymoteusza 4:7
"A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności."

1 Tymoteusza 6:20
"Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,"

2 Tymoteusza 2:16
"A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,"

2 Tymoteusza 2:23
"A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory.
Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich,
wykwalifikowany do nauczania, opanowujący się w obliczu zła"

Tytusa 3:9
"A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz