poniedziałek, 13 marca 2017

Pierworodny Obraz Boga

List do Kolosan jest wyjątkowy, ponieważ informuje nas o początku zaistnienia wszystkiego w tym także Syna Bożego, a naszego Pana Jeszu. W pierwszym rozdziale, a piętnastym wersecie czytamy:który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Kolosan 1:15
Ten właśnie werset jest powodem nagrania dzisiejszego filmiku. Co znaczy być obrazem Boga, jakie ma to dla nas znaczenie? Jak rozumieć, że On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz