piątek, 17 marca 2017

Ugryź się w język, zanim kogoś osądzisz

Od czasu zamknięcia kanonu Pism Świętych minęło 1900 lat. Pojawiły się nowe wynalazki, które bardzo zmieniły nasz sposób życia. Słudzy pomazańcowi mają różny stosunek do tych nowinek, ale zawsze powinni pamiętać o tym, że ich opinia jest ich opinią. Dla nich jest najważniejszą i obowiązująca, ale nie koniecznie musi tak być w przypadku innego sługi pomazańcowego. Każdy odpowie sam przed Bogiem za swoje postępowanie. Nie tworzymy reguł i nie narzucamy ich innym. Nie robili tego apostołowie, mimo że bez wątpienia działało przez nich Tchnienie Święte. Tym bardzie i my nie ustanawiajmy nowych praw i nie zmuszajmy do ich przestrzegania. Wszyscy jesteśmy powołani do wolności, a nasza służba jest mądrym wykorzystaniem wolnej woli. Znajdźmy przyjemność w byciu innymi.

Rzymian 14:1-4
A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada, niech nie pogardza tym, który nie jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz