czwartek, 25 lutego 2016

O duchowych trollach raz jeszcze


Hejterów w dawnych czasach było dużo. Kiedy działał nasz Pan, to go zwalczali jawnie, ale kiedy stało się modne wierzyć, że jest on Zbawicielem, wówczas pojawił się nowy rodzaj hejterów. 

„A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Pomazańcu Jeszu, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę.” Galatów 2:4

Nadal byli tacy, którzy jawnie prześladowali naśladowców Pomazańca, np. Saul i jemu podobni, ale byli też tacy, którzy deklarowali wiarę w Jeszu, ale zmuszali wszystkich do przestrzegania prawa mojżeszowego. Postępowali w sposób typowy dla hejterów, czyli działali na cudzym polu, siejąc tam zatrute ziarno niezgody. Byli to siewcy kąkolu, ponieważ tym, co głosili, niejako unieważniali wartość ofiary Pomazańca Bożego. 

„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Pomazańca powołał, tak szybko chcecie przejść do innej dobrej nowiny. Innej jednak dobrej nowiny nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić pomazańcową dobrą nowinę. Ale gdybyśmy nawet my lub zwiastun z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił dobrą nowinę różną od tej, którą otrzymaliście - niech będzie przeklęty!Galatów 1:6-9

Wielu izraelitów nawracało się nie do końca wiedząc, w co wierzą. Uwierzyli w prawdzie w Pomazańca, ale nie potrafili odciąć się od już niepotrzebnego prawa mojżeszowego. Nie wszystko rozumieli, choć powinni. Na własny koszt podróżowali za Pawłem i wszędzie starali się zmuszać braci pochodzenia pogańskiego do przestrzegania prawa mojżeszowego. 

„Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był.Galatów 5:7-10

Pewnie wszyscy znamy takich, co dołączają do społeczności, a po pewnym czasie rozbijają jej jedność od środka. Sami żadnej grupy nie są wstanie utworzyć, ale rozbić już istniejącą to oczywiście chętnie nawet ponosząc koszty takiej hejterskiej działalności. Nie chcę być do nich choć trochę podobny. Dlatego właśnie nie lubię zajmować się tematem świadków Jehowy, a jeśli już to piszę na ich temat na moich stronach internetowych. Nie chodzę tam gdzie oni się spotykają i nie szukam ich na forach gdzie wiem, iż są obecni i toczą spory. Nie wchodzę w ich grupę i nie udaję zainteresowanego by znienacka zaatakować argumentami. W pewnym sensie głoszę na pustyni (Mateusza 3:3; Marka 1:3; Łukasza 3:4; Jana 1:23), a Pan kieruje tu odpowiednie osoby. Podobnie działał Jan Zanurzyciel, wprawdzie obchodził wioski głosząc, ale później czekał na ludzi nad Jordanem (Łukasza 3:3).

Szczególny udział w odstępstwie mają kościoły pierwsze, takie jak syryjskie, egipskie czy rzymski kościół katolicki. One uznały, że mają prawo zmieniać tą pierwszą dobrą nowinę i ciągle do niej coś dodawać. W sposób oczywisty wyparły się prawdy objawionej, by zastąpić ją swoją filozofią. 

„Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jeszu Pomazańca.” Judy 1:3,4

Dziś odkrywamy wiarę raz tylko przekazaną nam przez świętych. Odwracamy skutki działania starożytnych hejterów.
_________________
krzysztof chrystusowy

3 komentarze:

 1. Dz.24:5"Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty nazarejczyków, szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie. 6 Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go." Prawdziwie powołani zawsze będą prześladowani,ale mamy się cieszyć z tego powodu tak mówił nasz Pan Jeszu-Mt.5:10 "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami."

  OdpowiedzUsuń
 2. 2 Piotra 1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; 3 i w zachłanności uformowanymi słowami was przehandlują, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi."

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli można, myślę, że Pana wpisy są bardzo interesujące, nie rozumiem jednak po co wciąż i wciąż właśnie Pan odwołuje się do Swidkow Jehowych. Myślę ,że Pana wpisy tracą przez to. To tak jak by ktoś w kolko i w kolko pisał o Katolikach, że błądzą , wszyscy o tym wiemy,myślę. Katolikom to pasuje, świadkom co innego... to jakoś ludzie mają już w sobie, że chcą żyć w kłamstwie...

  OdpowiedzUsuń