środa, 3 lutego 2016

Święty namiot


„Otworzyła swój pysk, by bluźnić przeciwko Bogu, by zelżyć imię Jego i Jego namiot, w niebie namiotników (tworzących namiot).” Objawienie 13:6

Powyższy tekst jest moim własnym tłumaczeniem. To kolejny przykład tego, jak bardzo tłumacze odbiegają od prawdziwej treści Pisma Świętego. 

Porównajmy inne przekłady:
„Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.” BT

„I otworzyła swą paszczę dla bluźnierstw przeciw Bogu, aby bluźnić jego imieniu i jego siedzibie, tym, którzy przebywają w niebie.” PNŚ

„I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.” BW

„I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego i przybytek jego, i tych, którzy mieszkają na niebie.” BG

Różnica między ustami a paszczą lub pyskiem jest drobnostką, bierze się stąd, że w grece nie robiono różnicy między ludzkim organem, a zwierzęcym. Jednak, jeśli dokonujemy przekładu, to w kontekście zwierzęcia powinniśmy mówić o paszczy lub pysku. Przekład katolicki nadaje bestii cech ludzkich przez to, że tłumaczy na usta. Takie tłumaczenie można uznać za podświadomy przekaz. 

Poważniejszym przekłamaniem jest zastąpienia słowa namiot słowami: przybytek, siedziba, niebo. W szerszym kontekście oczywiście namiot może być siedzibą, mieszkaniem, a przez nawiązanie do historii Izraela także przybytkiem, czyli miejscem najświętszym w obozie izraelskim. Jednak namiot to w pierwszej kolejności namiot i tłumaczenie na siedziba lub przybytek jest interpretacją mogącą wypaczyć sens wypowiedzi. 

Tak samo słowo, które tłumacze oddają jako: mieszkają, przebywają. Przekład dosłowny interlinearny (Vocatio) słowo to tłumaczy, jako „rozbijający_namioty”. Mam nadzieję, że dostrzegasz jak bardzo potoczne tłumaczenia spłycają treść całego zdania. Ktoś, kto rozbija namiot, jest nie tylko jego mieszkańcem, ale jest kimś tworzącym ten namiot, czynnie zaangażowanym w jego istnienie. W języku polskim nie ma odpowiedniego słowa, dlatego ja wymyśliłem namiotników, czyli kogoś, kto rozbija i mieszka jednocześnie w namiocie, albo sam jest tym namiotem. 

Jeśli połączymy to z wypowiedziami posłańców pomazańcowych to zrozumiemy, że jesteśmy zarówno budowniczymi tego namiotu, ale także jego mieszkańcami i namiotem samym w sobie. Tylko, że to, co na ziemi nazywamy świątynią i budowlą w niebie jest namiotem. Przyjrzyjmy się niektórym wypowiedziom uczniów Chrystusa, by lepiej zrozumieć przekaz z księgi Objawienia.

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 1 Koryntian 3:16

„W jedności z nim cała budowla, harmonijnie zespolona, rośnie na przybytek święty w Panu. W jedności z nim również wy jesteście razem budowani, na zamieszkanie Boga w Duchu.” Efezjan 2:21,22

„Wy sami też niczym żywe kamienie jesteście budowani jako duchowy dom, abyście stanowili święte kapłaństwo, żeby składać duchowe ofiary godne przyjęcia przez Boga za pośrednictwem Jeszu Pomazańca.” 1 Piotra 2:5

„Jaka jest zgodność świątyni Bożej z wizerunkami? My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego, jak to Bóg powiedział: „Zamieszkam w nich i będę się przechadzał, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”. 2 Koryntian 6:16

Jan w księdze Objawienia nawiązuje do tych samych słów, co Paweł, gdy pisze:

„ I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia odeszły, i morza już nie ma. I miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem schodzące z nieba od Boga, przygotowane jak panna młoda przystrojona dla swego męża. I usłyszałem głos donośny, mówiący od tronu: ‘Oto namiot Boga z ludźmi: i rozbije namiot z nimi, i będą oni Jego ludami, a On Bóg, z nimi będzie’.” Objawienie 21:1-3

Podsumowując. Widzimy coraz wyraźniej, że obecnie jesteśmy współpracownikami Boga w budowaniu na kamieniu węgielnym (1 Koryntian 3:9), którym jest nasz Pan Jeszu, Pomazaniec Boży (Efezjan 2:20). Część świętych, którzy dochowali wierności aż do śmierci (Hebrajczyków 3:6,14), trafia do nieba i rozbija tam namiot (Objawienie 3:21). Tam skompletowana będzie społeczność powołanych po to, by po tysiącletnich rządach nad Ziemią i po sądzie ostatnim, zejść na Ziemię jako namiot Boży, w którym to Bóg będzie przebywał razem z nami. 

Kiedy padną słowa: „Oto czynię wszystko nowe” (Objawienie 21:5), spełni się wówczas oczekiwanie Abrahama (Hebrajczyków 11:10), a także słowa Pawła:

„Żeby przez Niego (Pomazańca) na nowo pojednać ze sobą wszystko - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach - wprowadzając pokój przez krew Jego krzyża.” Kolosan 1:20

„Dał nam poznać świętą tajemnicę swej woli. Odpowiada ona jego upodobaniu, co do którego sam w sobie powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie — to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.” Efezjan 1:9,10
___________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

 1. Witaj Krzysztofie, cisną się słowa posłańca Pawła z listu 1 Kor 2:9 lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego
  ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
  ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
  jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, BT

  OdpowiedzUsuń
 2. Dokładnie jest tak jak piszesz, dlatego nigdzie w NT nie ma dokładnego opisu przyszłej nagrody.

  OdpowiedzUsuń