poniedziałek, 8 lutego 2016

Kult świętej krwi!


„Przez  Niego [Chrystusa] dostępujemy uwolnienia na podstawie okupu dzięki Jego krwi, owszem, przebaczenia naszych wykroczeń, stosownie do bogactwa Jego niezasłużonej życzliwości.” Efezjan 1:7

Ofiara Chrystusa jest wystarczająca i nie potrzeba więcej ofiar.

„Chrystus został ofiarowany raz na zawsze, żeby ponieść grzechy wielu…” Hebrajczyków 9:28

To krew Chrystusa jest święta, a nie krew zwierząt i ludzi.

„Bo dusza ciała jest we krwi, a Ja dałem ją na ołtarz, abyście dokonywali przebłagania za swe dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania dzięki duszy, która w niej jest.”
Powt. Prawa 30:19

W rozważaniach biblijnych dusza i krew stają się synonimem życia. Dlatego, kiedy Chrystus umiera, Jego przelana krew odkupuje nas z niewoli grzechu. On daje za nas swoją krew, życie, i duszę jednocześnie. Robi to po to, byśmy mogli dostąpić wybawienia od śmierci, czyli po to, byśmy zachowali życie. 

Chrystus pozostawił wzór do naśladowania i oczekuje podobnej postawy.

„To jest moje przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma miłości większej niż ta, gdy ktoś daje swą duszę [krew, życie] za swoich przyjaciół.” Jana 15:12,13

„Po tym poznaliśmy miłość, że On wydał za nas swą duszę [krew, życie]; i my mamy obowiązek wydać swe dusze [krew, życie] za naszych braci.” 1 Jana 3:16

Jednocześnie do tych, którzy oczekiwali poświęcenia w imię przestrzegania prawa Bożego, Chrystus powiedział:

„Gdybyście jednak zrozumieli, co to znaczy: ‚Miłosierdzia chcę, a nie ofiary’, nie potępilibyście niewinnych.” Mateusza 12:7

Skoro we krwi jest dusza człowieka, to odmówienie swojej krwi konającemu człowiekowi jest odmówieniem mu swojej duszy, czyli zaprzeczeniem wzoru miłości. Powinniśmy być szczęśliwi, że możemy okazywać miłość innym ludziom oddając im swoją duszę, a mimo to zachować swoje życie. Tymczasem niektórzy zbłądzili myśląc, że jeśli umrą dla Boga, to zyskają Jego przychylność. Tak samo błądzili niektórzy Izraelici składając Bogu swoje dzieci na ofiarę. Uważali, że w ten sposób okazują Bogu swoją miłość i zyskają Jego przychylność. Tymczasem On kategorycznie oznajmił, że to jest „coś, czego im nie nakazałem, ani nie zrodziło się to w moim sercu, by czyniono tę obrzydliwość — żeby doprowadzać Judę do grzechu”. Jeremiasza 32:35

Poświęcanie życia swojego lub swoich bliskich dla zdobycia przychylności Jehowy i zaskarbienia sobie lepszego życia jest dokładnie taką samą obrzydliwością, jak było w przypadku błądzących Izraelitów. Tylko, że dziś błądzą chrześcijanie, którzy mają więcej informacji. Potrafią czytać i mają łatwy dostęp do Pism Świętych. 

Nie mają nic na swoje usprawiedliwienie!

Pytania do przemyślenia.


Kiedy świadkowie Jehowy odmawiają transfuzji krwi dla niemowlęcia, to dla kogo starają się zdobyć przychylność Jehowy? Dla dziecka, czy dla siebie? Czym to się rożni od składania dzieci na ofiarę Molochowi? Tam też rodzice udowadniali Bogu swoje oddanie, swoją głęboką wiarę i w zamian oczekiwali nagrody. I znowu pojawia się pytanie: dla siebie czy dla niemowlęcia, które ma umrzeć? 


Dziecko nieświadome niczego, nie może ponieść kary za przyjęcie transfuzji krwi, ani nagrody za jej odmowę. Więc dla czyjej korzyści ma umrzeć? Kto ma na tym skorzystać? Jeśli rodzice mają zostać nagrodzeni, to czym to się różni od całopaleń odstępczych Izraelitów? 


Abraham składając swego syna na ofiarę wierzył, że Bóg może go przywrócić do życia (Hebrajczyków 11:19). Bardzo prawdopodobne, że Izraelici składający swoje dzieci na ofiarę też w to wierzyli, ale czy to ich usprawiedliwiało? NIE!

__________________
krzysztof chrystusowy

Ps. Powyższy tekst powstał z inspiracji brata Antoniego, który zrobił szkic, a ja go przerobiłem.

5 komentarzy:

 1. Witam.
  Brakuje mi jednego zdania , tak zwanie oskarżającego Towarzystwo Strażnica - że błędnie interpretując jeden fragment biblii Dzieje 15;29 doprowadzają do śmierci wiele osób , a co gorsza niczego niewinne dzieci.
  I jako rodzice mamy obowiązek chronić nasze dzieci , by mogły dorosnąć i samie decydować o swoim życiu i oddaniu .


  Zapraszam do wypowiedzi na temat kwestii krwi i ewentualnych sugestii. Artykuł ten ma pomóc trafić do serc wszystkich odpowiedzialnych ludzi , odpowiedzialnych za życie własne jak i dzieci .
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tzw Ciało Kierownicze Świadków Jehowy powinno być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za wszystkie tragedie spowodowane swoją obłędną i niebiblijną doktryną w kwestii krwi. Bóg z pewnością rozliczy ich za to w jakim świetle Go stawiali powodując tak wiele tragedii w rodzinach i beztrosko szafując nie swoim przecież życiem

   Usuń
 2. To prawda że Świadkowie poprzez swoją skamieniałą i niebiblijną doktrynę w kwestii krwi spowodowali wiele tragedii. Pół biedy gdy któryś z nich poświęcał swoje życie ale wielokrotnie było to życie ich najbliższych. No to wspaniały ten ich Bóg karmiący się cudzym nieszczęściem!

  OdpowiedzUsuń
 3. Dz.21:25"Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu»" i dalej(Dz.15:20,29),jest to ważny zakaz bo 3 razy powtórzony,ale jasno wynika,że chodzi o spożywanie krwi(wampiryzm,ostatnio modne picie krwi menstruacyjnej czy zjadanie łożyska po porodzie),w tym co uduszone też pozostaje krew,nierząd to też konsumpcja,o pokarmach dla bożków nie wspomnę.Konsumpcja tego wszystkiego oddala od Boga,ale co innego podać krew dożylnie aby uratować ludzkie życie(żyła to nie żołądek),Jeszu uczył że zawsze warto dobrze czynić Mt.12:12"O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić»." Świadkowie nie mogą nawet oddawać krwi bo myślą,że wtedy wypłynie z nich człowiek duchowy.Dla ciała kierowniczego dedykuję-Mt.23:23"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. 24 Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!" Mam pytanie jak widzicie oddawanie krwi(honorowy dawca krwi)??? Szeroko w medycynie rozwija się pobieranie krwi pępowinowej przy porodzie(chodzi o komórki macierzyste).I jeszcze na koniec słowa naszego Pana Jeszu Mk.7:14"Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! 15 Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. 16 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
  17 Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. 18 Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; 19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. 20 I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. 21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 23 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym»."

  OdpowiedzUsuń
 4. Widzę,że i strażnica napisała komentarz do artykułu-tekst dzienny.Sobota 20 lutego
  Macie powstrzymywać się (...) od krwi (Dzieje 15:29).
  W zrozumieniu Bożego poglądu na krew pomaga nam sposób, w jaki podczas dorocznego Dnia Przebłagania arcykapłan w starożytnym Izraelu używał krwi zwierząt. Miała ona być wykorzystywana tylko w szczególnym celu. Dokonywano nią przebłagania za grzechy osób szukających przebaczenia Jehowy. Krwią byka i kozła należało pokropić w stronę pokrywy arki przymierza i przed nią (Kapł. 16:14, 15, 19). Dzięki temu Jehowa mógł przebaczyć grzechy Izraelitów. Ponadto postanowił, że jeśli człowiek zabije zwierzę na pokarm, to ma wylać jego krew i przykryć ją ziemią, „gdyż duszą wszelkiego ciała jest jego krew” (Kapł. 17:11-14). Wszystko to harmonizuje z nakazem, który już wcześniej Jehowa dał Noemu i jego potomkom (Rodz. 9:3-6). Bóg zabronił spożywania krwi w celu podtrzymania życia. w14 15.11 2:10, 11

  OdpowiedzUsuń