czwartek, 11 lutego 2016

Dzień przed Armagedonem


Wróćmy do tematu wojny świętych z bestią. Omówiłem kilka możliwych wariantów, ale faktycznie nic nie wskazuje na to, by święci mieli walczyć zbrojnie z bestią, która będzie ósmym królem, czyli potęgą światową. Mówimy tu o Izraelu, który nie jest prawdziwym Izraelem, choć nawiązuje do jego historii. Prawdziwymi spadkobiercami Abrahama i prawdziwym Izraelem są naśladowcy Chrystusa, słudzy pomazańcowi. Władza bestii będzie pochodziła od szatana (Objawienie 13:2). Na krótki czas będzie rządzić głosząc „pokój i bezpieczeństwo” (1 Tesaloniczan 5:3), a faktycznie będzie prześladować świętych. To prześladowanie jest właśnie wojną, o której pisaliśmy omawiając proroctwa z Daniela i Objawienia. Tę wojnę Pan nasz Jeszu opisał takimi słowami:

„Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.” Mateusza 24:21,22

Pierwsze spełnienie się tego proroctwa miało miejsce w roku 70 podczas zburzenia Jeruzalem przez Rzymian. Cały ówczesny okres był proroczym pierwowzorem przyszłego Armagedonu z tym, że wydarzenia miały mniejszą skalę niż te, których się spodziewamy obecnie. Dla nas jednak jest ważne, jakich słów użył Pomazaniec Boży na określenie wojny ze świętymi. Napisał o wielkim ucisku, który będzie musiał być zatrzymany, ponieważ nikt z wybranych nie przeżyłby. W proroczych opisach Daniela i Jana także pojawia się wzmianka o ingerencji Boga w celu zakończenia wojny przeciw świętym. 

Ta ingerencja w celu obrony pozostałych przy życiu będzie odwróceniem sytuacji o 180 stopni. Teraz bestia i jej zwolennicy będą ginąć. Zakończenie wielkiego ucisku jest początkiem sądu Bożego nad bestią i innymi władzami, państwami. Wojna przeciw świętym jest wypowiedzeniem wojny samemu Bogu, gdyż my jesteśmy jego ludem, który Chrystus wykupił sobie na własność własną krwią. 

Księga Objawienia opisuje to tak:
„A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.” Objawienie 17:12-14

W jaki sposób mogą walczyć z Barankiem skoro on jest w niebie, poza ich zasięgiem? Właśnie atakując jego świętych przebywających na Ziemi. Kiedy Baranek stanie w obronie swoich naśladowców dojdzie do prawdziwej rzezi na Ziemi. 

„I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: ‘Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich!’ I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.” Objawienie 19:17-21

Te działania można nazwać wojną, ponieważ po pierwszej agresji władców ziemskich do działań przyłączy się Król królów i Pan panów. On będzie walczył za swoich świętych. Pokona wszystkich wrogów i rozpocznie tysiącletnie rządy. Bardzo możliwe, że sami święci będą też dysponowali pewną mocą i zdolnością do walki. Jedenasty rozdział księgi Objawienia wymaga jeszcze dokładnych badań, ale wydaje się uzasadnionym, by połączyć dwóch proroków z tego rozdziału ze świętymi, którym bestia wypowie wojnę. Oni także przegrywają, by ostatecznie zmartwychwstać i tryumfalnie wstąpić do nieba. Dysponują mocą.

„A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.” Objawienie 11:5

„A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.” Objawienie 11:7

Po tych wydarzeniach władzę przejmuje Bóg i jego Pomazaniec.

„I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: ‘Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków’.” Objawienie 11:15

Wygląda na to, że wojna z księgi Daniela 7:20-22,25 i księgi Objawienia 13:7 to ta sama, którą bestia wypowiedziała prorokującym świadkom w Objawieniu 11:7.

Tak samo wypowiedź Pawła o człowieku niegodziwym zdaje się mieć coś wspólnego z bestią lub jej obrazem. Zakończenie działania tego człowieka ma mieć miejsce podczas powrotu Chrystusa i śmiertelny cios padnie z ust Pana.

„Wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia.” 2 Tesaloniczan 2:8

Ale o tym, jeśli Bóg pozwoli, napiszę następnym razem.
_________________
krzysztof chrystusowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz