czwartek, 25 lutego 2016

JESZU JEST PANEM


„O tyle potężniejszym stał się od aniołów, o ile inne od nich odziedziczył imię.” Hebrajczyków 1:4

Tak wygląda dokładne tłumaczenie 1 rozdziału, a 4 wersetu listu do Hebrajczyków. Inne tłumaczenia, na przykład katolicki przekład Biblii Tysiąclecia, podają taką treść:

„On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.”

Chyba nie muszę tłumaczyć, że dla mnie, osoby, która kładzie duży nacisk na znaczenie imienia Jeszu, to katolickie tłumaczenie jest korzystniejsze. W końcu do podstawowych nauk pierwszych sług pomazańcowych należało twierdzenie:

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym musimy być zbawieni. ” Dzieje 4:12


Problem jednak z tym katolickim przekładem jest taki, że nie jest dokładny, został skażony interpretacją. Przyznaję, ze w tym przypadku interpretacja jest słuszna, ale powinien jej dokonać czytelnik, a nie tłumacz. Podczas czytania teksty dochodzi (lub nie) do objawienia prawdy tym, którzy są tego godni. 

Dowodów na to, że imię Pana naszego ma wyjątkowe znaczenie, jest dostatecznie dużo i nie ma potrzeby dokonywać retuszu dodatkowych wersetów. Autor listu do Hebrajczyków użył słowa diaforoteron (διαφορώτερον), co znaczy „różne”, czyli „inne” niż imię zwiastunów (aniołów). Większość zwiastunów nie jest nam znana po imieniem, jest to przywilej dostępny zaledwie dla kilku zwiastunów pośród miliardów istniejących. Chrystus otrzymuje imię od Ojca i w tym imieniu mamy być zbawieni. To wzywanie tego imienia ma nam pomóc w zdobyciu zbawienia. 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JESZU JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” Rzymian 10:9-13
_________________
krzysztof chrystusowy

3 komentarze:

 1. Witam
  Pragnę tylko potwierdzić moje wyznanie wiary , że JESZU JEST MOIM PANEM i piękne jest to , że jest PANEM a zarazem ZBAWICIELEM dla wszystkich którzy w niego uwierzą .
  Dziękuję też BOGU i OJCU naszemu za okazanie nam miłości dając nam Syna , a nasz PAN JESZU nie zawahał się wypełnić wolę swego OJCA dając nam wzór oddania . Wznoszę też prośby do OJCA naszego w imię PANA naszego JESZU o ducha wytrwałości w tym postanowieniu . Rzymian 10:9-13 .
  Pozdrawiam cię Krzysztof i życzę dalszych błogosławieństw.
  Pozdrowienia też wszystkim wierzących w naszego PANA JESZU.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzieje 10:43"Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów"

  OdpowiedzUsuń
 3. Prorokiem był też Joel(Dz.10:43),więc odnośnik w Rz.10:13 do Joela 3:5 jest potwierdzeniem,że mamy wzywać imienia naszego Pana Jeszu.

  OdpowiedzUsuń