wtorek, 12 stycznia 2016

Władza a Bóg


„Każda dusza władzom panującym niech się podda. Nie ma innej władzy, niż od Boga, a te, które są, zostały wyznaczone przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się rozporządzeniu Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie sąd.” Rzymian 13:1,2

Pisałem już o tych wersetach i zawartej w nich szokującej myśli. Dlaczego szokującej? Ponieważ ta władza, której mamy być podporządkowani, często prześladowała sług Bożych.  Dlaczego tak się działo wyjaśniłem w temacie „Królowie Ziemi”. A w temacie „Władza, która nie pochodzi od Boga” wspomniałem o tym, że rządy panujące nad narodami coraz częściej nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Na przykład Bóg dał nakaz, by morderców karać śmiercią, podczas gdy obecne władze zmówiły się, by nie stosować tej kary. W Izraelu było prawo, że karę śmierci wykonywał mściciel, którym był najczęściej krewny zabitego.

„Gdyby ktoś drugiemu zadał cios z nienawiści albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity; jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka.” Liczb 35:20,21

Niestety, niektórym osobom było ciężko z tego nakazu się wywiązać, a nawet sami byli prześladowani, dlatego często czytamy o krzywdzie wdów i sierot. Ubodzy, w tym także wdowy i sieroty, nie miały nikogo, kto by ich bronił lub pomścił, dlatego często padali łupem niegodziwych ludzi. Z tego powodu Izrael dostał nakaz:

"Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty." Wyjścia 22:22

Niestety, Izraelici krzywdzili ich, ale gdyby nawet tego nie robili to i tak na całej ziemi było dużo innych narodów, w których ta krzywda się działa. Z tego powodu Bóg ustanowił władców, którzy wzięli w swoje ręce sądownictwo. Od tej pory żaden sługa Boży nie musiał osobiście zabijać mordercy - wystarczyło, że poinformował o tym odpowiednie władze, a one sądziły i karały winowajcę. W tym sensie władza wykonywała wyroki z upoważnienia Bożego. Paweł właśnie tak uzasadnia uprawnienia władców:

„Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.” Rzymian 13:3-7

Czy wiesz dlaczego Izrael stracił swoje królestwo i poszedł do niewoli? Ponieważ rządy władców i sędziów Izraela były gorsze niż Babilończyków.

„Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące przepisy, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia i burzy, która z daleka nadejdzie? Do kogo będziecie się uciekali po pomoc i gdzie pozostawicie swoje bogactwo?" Izajasz 10:1-3

Odstępczy Izrael nie tylko krzywdził ubogich, wdowy i sieroty, ale czyniąc tak hańbił imię Boże. Prorok Jeremiasz informuje nas, że Bóg daje władzę, komu chce:

„Dasz im następujące polecenie do ich władców: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela; tak macie powiedzieć waszym panom: Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką siłą i swym wyciągniętym ramieniem; mogę je dać, komu będę uważał za słuszne. Teraz zaś dałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługi; oddaję mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły. Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi oraz synowi jego syna, dopóki nie przyjdzie kres także i na jego kraj; będą mu służyć wtenczas potężne narody i wielcy królowie. Naród i królestwo, które nie chciałyby służyć Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i które nie poddałyby swego karku pod jarzmo króla babilońskiego, nawiedzę mieczem i zarazą - wyrocznia Pana - dopóki nie oddam ich w jego ręce. Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią: 'Nie pójdziecie w poddaństwo króla babilońskiego'. Przepowiadają wam bowiem kłamstwo, by was przez to wygnać z waszej ziemi, abym was musiał wypędzić i abyście wyginęli. Narodowi zaś, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego, by mu służyć, pozwolę spoczywać w swej ziemi - wyrocznia Pana - będzie ją uprawiał i w niej mieszkał". Jeremiasza 27:4-11

Problem podporządkowania się władzy był kilkakrotnie poruszany wśród naśladowców pomazańcowych.

„Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu” Tytusa 3:1

„Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią.” 1 Piotra 2: 13,14

Prawdziwym dylematem była sytuacja, w której władza nakazuje robić coś, czego Bóg zakazał lub odwrotnie - władza zabrania czegoś, co Bóg nakazuje. W takiej sytuacji znaleźli się posłańcy Chrystusa.

„’Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?’ ’Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i apostołowie'." Dzieje 5:28,29

Kiedy więc prawo ludzkie koliduje z prawem Bożym wówczas pierwszeństwo ma prawo Boże, a ludzkie nas nie obowiązuje.
_____________________
krzysztof  pomazańcowy

1 komentarz:

 1. Ewangelia wg. św. Mateusza

  Prawo odwetu16
  5,38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!17 39 18 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

  Do jakiego stopnia mamy nie dawać oporu złemu
  Czy jak będę świadkiem jak mi krzywdzą rodzinę to mam tylko patrzeć?

  OdpowiedzUsuń