piątek, 5 maja 2017

Poznanie Boga z pewnego źródła


Drugim sposobem na poznanie Boga jest czerpanie wiedzy o Bogu z pewnego źródła. Takie źródło jest tym pewniejsze i bardziej zbliżone do samego Boga. Co jakiś czas pojawiali się ludzie, którzy twierdzili, że Bóg do nich przemówił. Miało do takiego kontaktu dochodzić na kilka sposobów, żaden nie został szczegółowiej omówiony, a przynajmniej nam nie zostawiono takich informacji, ale coś jednak wiemy.


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. 

Amosa 3:7

Z tego powodu księgi, których autorstwo przypisywano prorokom, byłe starannie analizowane pod kątem wiedzy tajemnej. 

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 
Jana 5:39

W swoich badaniach Izraelici pobłądzili, ponieważ szukali u proroków informacji o sposobie zapewnienia sobie życia wiecznego, a tymczasem prorocy zapowiadali przyjście Tego, który to życie nam umożliwi. Szukali drogi do raju na skróty i zlekceważyli Mesjasza, który takie informacje posiadał i mógł im pomóc w zdobyciu upragnionej wieczności. 

Z tego samego powodu nie poznali Boga. Nie mogli go poznać, ponieważ Bóg przez proroków się nie ujawniał w większym stopniu niż wynikało to z samych proroctw. Izraelici czerpali swoją wiedzę od proroków, którzy dostawali ją przez objawienia lub bezpośredni kontakt z posłańcami Bożymi, nazywanymi aniołami, ale sami wiedzy o Bogu nie posiadali. 

Najpewniejszym źródłem informacji o Bogu byli Jego posłańcy. Większość posłańców odwiedzała pojedyncze osoby i nie udzielała im wyczerpujących odpowiedzi, ale raczej je starannie dozowała odpowiednio do czasu i okoliczności.

Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: 
– Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?
On zaś odpowiedział: 
– Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 
Daniela 12:8-10

Podsumowując, wiedza proroków była mocno ograniczona i szukanie w ich przekazach czegoś więcej niż samej zapowiedzi przyjścia Mesjasza, było błędem. 

Kiedy jednak na Ziemi pojawił się Syn Boży w roli posłańca Bożego to przebywał tu ponad 30 lat i w tym kilka lat bardzo mocno dzielił się informacją o swoim Ojcu Bogu. Niestety nie wszyscy chcieli Go słuchać. On sam nie zostawił żadnej relacji osobiście spisanej, ale jego uczniowie i piersi naśladowcy spisali dużo informacji przekazanych przez Chrystusa (Jana 17:8). Człowiek będący Pomazańcem Bożym, o którym pisali prorocy, był źródłem najlepszych informacji o Bogu dlatego Nowy Testament jest najlepszym dziś dostępnym źródłem tych ważnych szczegółów. 

– Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. 
A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jeszu: 
– Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
Jana 8:26-29

Chrystus nasz Pan po to przyszedł na Ziemię by pomóc nam poznać prawdę także na temat Boga Ojca (Jana 18:37). Od czasów działalności Syna Bożego stało się możliwe wielbienie Boga duchem i prawdą. (Jana 4:23-26). Dlatego szukanie mądrości u wyznawców judaizmu jest powrotem do ciemności i poleganiem na przewodnictwu ślepych przewodników (Mateusza 15:14). 

Pomazaniec Boży, a nasz pan Jeszu był źródłem wiedzy, dlatego został nazwany światłem:
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 
Jana 1:4-9

Pan nasz Jeszu sam o sobie powiedział:
Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, ten na pewno nie będzie chodził w ciemności, lecz posiądzie światło życia 
Jana 8:12

Światło życia to wiedza dająca życie. Pan nasz jest drogą prowadzącą do Boga, prawdą o Bogu i życiem wiecznym.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Jana 14:6

Pomazaniec nie tylko jest źródłem wiedzy, ale także jest życiem, czyli jest tym czego Izraelici poszukiwali w Pismach. Jak strasznie dali się zwieść odrzucając Mesjasza, jakim okazał się Pan nasz Jeszu! Jak bardzo ich mądrość okazała się głupotą! To czego tak bardzo pragnęli osiągnąć stracili zabijając jedyną osobę, która mogła im to udostępnić. Teraz się łudzą, że jeszcze Mesjasz przyjdzie, a jeśli nawet nie, to ich ślepa duma nie pozwala uznać Jeszu za Zbawiciela, będą więc upierać się, że mają własną drogę zbawienia, ale innej droga nie istnieje. 

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
Jana 1:18

Najlepszym sposobem poznania Boga jest zdobywanie wiedzy na temat jego wiernego odbicia, jakim jest Jeszu Pomazaniec (2 Koryntian 4:4).

On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Kolosan 1:15
Dlatego twierdzimy, że kto widział Syna widział też Ojca.

Odpowiedział mu Jeszu: 
- Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?"
Jana 14:9

Wiedząc o tym lepiej rozumiemy słowa modlitwy:
Życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś – Jeszu Pomazańca.
Jana 17:3

Znajomość Boga i Jego Syna Jeszu jest warunkiem dostąpienia życia wiecznego (eonowego). Co się stanie z tymi, którzy odrzucą tą wiedzę? 

On płomieniem ognia będzie karać tych, którzy nie poznali Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jeszu.
2 Tesaloniczan 1:8

Znajomość Boga jest warunkiem zbawienia, a odrzucenie tej wiedzy jest pewnym sposobem na zagładę. Oczywiście najlepszym sposobem poznania Boga jest poznanie jego Syna Jeszu, zwłaszcza, że Bogu spodobało się, by dać Swemu Synowi wyjątkowa pozycję w zbawieniu ludzi. Dostał on imię, którego wzywanie w modlitwach jest kolejnym warunkiem zbawienia (Rzymian 10:13).

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Dzieje 4:12
____________________
krzysztof pomazańcowy

Jest to część 3 z cyklu Jak poznać Boga?
1 część - Judaizm nie zna Boga
2 część - Jak poznać Boga - metoda podstawowa

Bądź ze mną w kontakcie, zostaw swój adres email.
1 komentarz:

  1. "Co jakiś czas pojawiali się ludzie, którzy twierdzili, że Bóg do nich przemówił. Miało do takiego kontaktu dochodzić na kilka sposobów, żaden nie został szczegółowiej omówiony, a przynajmniej nam nie zostawiono takich informacji, ale coś jednak wiemy."
    Co stoi na przeszkodzie aby Bóg objawiał się i później (również teraz) nie tylko prorokom z Biblii.

    OdpowiedzUsuń